BiznesINFO.pl > Finanse > Jeżeli byłeś ratownikiem górskim lub ochotnikiem w straży pożarnej, dostaniesz wyższą emeryturę
Patryk Solarczyk
Patryk Solarczyk 02.02.2023 16:55

Jeżeli byłeś ratownikiem górskim lub ochotnikiem w straży pożarnej, dostaniesz wyższą emeryturę

Seniorzy mogą otrzymać również zasiłek dla niezdolnych do pracy
Domena publiczna

Emerytom, którzy wyjątkowo zasłużyli się dla swojej społeczności i wykonywali określone zawody, będzie przysługiwać dodatek w wysokości 200 złotych.

Niestety, tylko niewielka grupa seniorów będzie mogła skorzystać z tej formy wsparcia.

Otrzymasz dodatek, jeśli: w przeszłości byłeś ochotnikiem w straży pożarnej lub ratownikiem górskim. Tytuł ten przysługuje tylko mężczyznom, którzy wykonywali te zawody przez co najmniej 25 lat, a kobiety musiały być zatrudnione w tej branży przez co najmniej 20 lat.

Praca ta musiała być aktywna, czyli w ciągu roku należało uczestniczyć w co najmniej jednej akcji ratowniczej.

Pieniądze dla osób, które spełniają te warunki nie są wypłacane przez ZUS. Jak podaje serwis o2.pl, należy się zgłosić do Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem miejskiego lub powiatowego komendanta straży pożarnej.

Formalności do załatwienia

Podczas składania wniosku o przyznanie dodatku do emerytury, należy mieć przy sobie dokumenty potwierdzające wiek, staż pracy. Dodatkowo, jeśli chodzi o udział w akcjach ratunkowych, należy przedstawić dokumenty lub oświadczenie świadków potwierdzające udział w nich.

Tagi: Emerytura