BiznesINFO.pl
laptop-3196481 640

pixabay

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

20 Maja 2021

Autor tekstu:

Maria Czekańska

Udostępnij:

Firma nie zawsze ma jednego właściciela przez cały okres jej trwania. Nie tak dawno było głośno chociażby o przejęciu przez PKO Bank Polski – Idea Bank. Z kolei francuski Iliad w zeszłym roku przejął sieć Play. Zanim jednak dojdzie do przejęcia, kupujący podmiot chce poznać wartość rynkową danego przedsiębiorstwa. Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem, który składa się z poszczególnych etapów. Na samym początku ustala się cel wyceny przedsiębiorstwa, który może dotyczyć właśnie chęci sprzedania firmy. Zanim przejdzie się do skutecznej wyceny przedsiębiorstwa, należy najpierw wykonać analizę potrzeb. Dzięki temu będziemy mogli dokonać wyboru odpowiedniej metody, aby określić wartość firmy. Warto jednak wspomnieć, że nie zawsze założenie kryjące się za wyceną przedsiębiorstwa, jest związane z przejęciami. Jeśli np. dokonujemy oceny wartości w celu jak najlepszego podejmowania decyzji zarządczych w firmie, przyjmujemy przy wycenie założenie, że firma będzie kontynuowała działalność.

Wycena przedsiębiorstwa w celu sprzedania firmy

Jak już było wspomniane, najczęściej wyceny przedsiębiorstwa dokonuje się w celu sprzedania firmy. Mówiliśmy również o tym, jak ważne są założenia poprzedzające dokonanie oszacowania wartości działalności. W przypadku sprzedaży możemy przyjąć dwa założenia:

  • likwidacja działalności w sytuacji nieprzymusowej – w przypadku, kiedy zbywamy aktywa firmy, ale nie pod presją czasu, najważniejsza jest sprzedaż po jak najkorzystniejszej cenie;

  • likwidacja działalności w sytuacji przymusowej – w tej sytuacji szybkość dokonania sprzedaży jest ważniejsza od ceny przedsiębiorstwa;

  • likwidacja zbędnych aktywów – mówimy o tym w sytuacji, kiedy sprzedaży ulega funkcjonalnie zorganizowana część mienia, która jest częścią majątku przedsiębiorstwa.

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Jaką metodę wyceny przedsiębiorstwa wybierzemy, to już zależy od przyjętych założeń. Omawialiśmy je powyżej. Mamy do czynienia z trzema głównymi metodami wyceny przedsiębiorstw:

  • majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw;

  • dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw;

  • porównawcze metody wyceny przedsiębiorstw.

Do najczęściej wykorzystywanych metod majątkowych należą: metoda wartości skorygowanych aktywów netto, metoda wartości likwidacyjnej oraz metoda wartości odtworzeniowej. Z kolei do najpopularniejszych dochodowych metod wyceny przedsiębiorstw wlicza się: metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF, metodę zdyskontowanych zysków oraz metodę zdyskontowanych dywidend.

Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw

Metoda ta określa wartość przedsiębiorstwa na podstawie oznaczenia poszczególnych aktywów pomniejszonych o pasywa obce. Pamiętać jednak przy tym należy, że minusem tego wyboru jest fakt, że pomija się wartość wynikającą z zorganizowanego wykorzystania wyceny przedsiębiorstwa. Czyli prostszymi słowami można powiedzieć, że metoda majątkowa wyceny firmy zakłada, że wartość działalności to głównie składnik majątku. Na ten rodzaj szacowania wartości firmy decydują się przede wszystkim niewielkie przedsiębiorstwa.

Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw

Polegają przede wszystkim na prognozowaniu przyszłych dochodów zdyskontowanych o stopę zwrotu. Uwzględnia się potencjalne źródła dochodu oraz koszt kapitału. Metoda dochodowa charakteryzuje się tym, że ocenia wartość firmy poprzez zdolność działalności do wytworzenia nadwyżek przepływów pieniężnych w przyszłości. Najczęściej stosujemy metody wyceny przedsiębiorstw oparte na dyskontowaniu sald wolnych przepływów pieniężnych. Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw są najpopularniejsze wśród sposobów na szacowanie wartości firmy.

Porównawcze metody wyceny przedsiębiorstw

Jak sama nazwa wskazuje, metoda ta szacuje wartość przedsiębiorstwa poprzez porównanie go z innymi, najbardziej podobnymi podmiotami, które aktywnie działają na rynku. Najważniejszym elementem tej metody jest dobry dobór podobnych firm – musimy dokonać wyboru, który da się uzasadnić w rzeczowy sposób. Dokonywane obliczenia muszą być takie same dla obydwu przedsiębiorstw. Jednocześnie powinno się mieć na uwadze, aby uwzględnić różnice i dokonać odpowiednich korekt. Aby dokonać odpowiedniego wyboru, musimy mieć na uwadze, aby ta wybrana firma była z tego samego sektora, o podobnej wartości sprzedaży i rentowności, w tym samym stadium rozwoju.

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >