128.	Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2020 roku?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 20 Grudnia 2020

Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2020 roku?

Pandemia koronawirusa zwiększa ryzyko utraty pracy. Jeśli straciłeś źródło dochodu, powinieneś zarejestrować się w urzędzie pracy i ubiegać się o zasiłek. Warto wiedzieć, że w 2020 roku znacznie podwyższono wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 1 września 2020 roku

W 2020 roku zasiłek dla bezrobotnych został podwyższony dwukrotnie. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja od 1 czerwca 2020 roku wysokość zasiłku dla bezrobotnych w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku wynosiła 881,30 zł brutto miesięcznie, a w okresie pozostałych dni posiadania prawa do zasiłku – 692 zł brutto miesięcznie. Dla porównania, do 31 maja 2020 roku, zasiłek wynosił odpowiednio 861,40 zł i 676,40 zł brutto miesięcznie.

Zgodnie z art. 15 pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 od 1 września 2020 roku wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 1 200 zł brutto miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku oraz 942,30 zł brutto miesięcznie w okresie pozostałych dni posiadania prawa do zasiłku.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest przede wszystkim rejestracja w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Prawo do zasiłku przysługuje osobie, która nie może znaleźć odpowiedniego stanowiska pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót społecznych, jeśli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

 • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego była odprowadzana składka na Fundusz Pracy,
 • prowadził działalność gospodarczą i odprowadzał składki od kwoty wynoszącej co najmniej minimalną krajową,
 • pobierał zasiłek chorobowy lub zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia naliczany od co najmniej minimalnej krajowej,
 • pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • przebywał na urlopie wychowawczym,
 • odbywał zasadniczą służbę wojskową.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest zależna od stażu pracy. Osoba bezrobotna może otrzymać zasiłek standardowy, zasiłek obniżony lub zasiłek podwyższony.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych – ile netto?

Od 1 września 2020 roku, wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 1 200 zł i 942,30 zł miesięcznie. Jest to jednak kwota brutto, co oznacza, że osoby bezrobotne otrzymają „na rękę” miej. Należy mieć na uwadze, że od zasiłku dla bezrobotnych urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości 27,52%.

Zatem wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 869,76 zł netto miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku oraz 682,98 zł netto miesięcznie w okresie pozostałych dni posiadania prawa do zasiłku.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie zawsze jest taka sama

Zasiłek dla bezrobotnych może zostać podwyższony lub obniżony w zależności od stażu pracy. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi:

 • 100% kwoty bazowej – 1 200 zł brutto miesięcznie przez pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku oraz 942,30 zł brutto miesięcznie w okresie pozostałych dni. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych obowiązuje przy stażu pracy od 5 do 20 lat,
 • 80% kwoty bazowej, czyli zasiłek obniżony – 960 zł brutto miesięcznie przez pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku oraz 753,90 zł brutto miesięcznie w okresie pozostałych dni. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych obowiązuje przy stażu pracy poniżej 5 lat,
 • 120% kwoty bazowej, czyli zasiłek podwyższony – 1 440 zł brutto miesięcznie przez pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku oraz 1 130,80 zł brutto miesięcznie w okresie pozostałych dni. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych obowiązuje przy stażu pracy powyżej 20 lat.

Oczywiście podane wyżej kwoty są kwotami brutto. Ile to będzie zatem netto?

 • 100% wysokości zasiłku dla bezrobotnych to odpowiednio 1 025 zł netto i 814,49 zł netto miesięcznie,
 • 80% wysokości zasiłku dla bezrobotnych (zasiłek obniżony) to odpowiednio 826,60 zł netto i 660,05 zł netto miesięcznie,
 • 120% wysokości zasiłku dla bezrobotnych (zasiłek podwyższony) to odpowiednio 1 221,40 zł netto i 968,03 zł netto miesięcznie.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News