BiznesINFO.pl
elderly-981400 1280

Pixabay

Jak złożyć wniosek o przeliczenie emerytury? Kiedy można skorzystać z przeliczenia?

29 Maja 2021

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Udostępnij:Kwestie dotyczące ponownego przeliczenia emerytury szczegółowo reguluje
ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych. Należy wskazać, iż każda osoba posiadająca uprawnienia
emerytalne ma prawo do złożenia wniosku o ponowne przeliczenie emerytury po
spełnieniu odpowiednich kryteriów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może
odrzucić wniosku. Należy również wspomnieć, że jeśli po złożeniu wniosku i
ponownym przeliczeniu emerytury okaże się, iż ta jest niższa od świadczenia
wypłacanego do tej pory, to świadczenie mimo to nie ulegnie zmniejszeniu –
będzie wypłacane w takiej samej wysokości jak dotychczas.

Jak złożyć wniosek o przeliczenie emerytury? Kiedy można skorzystać z tej możliwości?

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury bądź renty możemy złożyć w następujących sytuacjach:

·       Przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia osoba nie dysponowała wszystkimi dokumentami za okres ubezpieczenia, które mogły zostać uwzględnione przy obliczaniu wysokości wypłacanego świadczenia;

·       Aktualnie można udokumentować zarobki za lata sprzed przejścia na emeryturę bądź rentę, lub zarobki jakie uzyskiwane były po przyznaniu świadczenia;

·       Po przyznaniu świadczenia osoba w dalszym ciągu pracowała bądź opłacała składki na ubezpieczenia społeczne.

Istotnym jest, aby mieć świadomość, iż przeliczenie świadczenia następuje tylko i wyłącznie z mocy wniosku złożonego przez zainteresowanego. Emerytura lub renta przeliczana jest
od miesiąca, w którym wniosek został złożony. W sytuacji, gdy po ponownym przeliczeniu wielkość świadczenia okazałaby się niższa niż dotychczas wypłacana, to w dalszym ciągu wypłacana będzie aktualna stawka świadczenia. Reasumując - osoba składająca wniosek nie ryzykuje zmniejszeniem dotychczasowego świadczenia.

Jak złożyć wniosek o przeliczenie emerytury? Kiedy można przeliczyć świadczenie, jeśli po jego przyznaniu osoba nadal była aktywna zawodowo?

Jeśli jako emeryt bądź rencista wykonujesz pracę zarobkową, to z tego tytułu podlegasz ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i możesz złożyć wniosek o ponowne ustalenie wielkości świadczenia z doliczeniem okresów składkowych oraz nieskładkowych. Wniosek o doliczenie ubezpieczenia z okresu można złożyć nie wcześniej niż po upływie kwartału kalendarzowego. W sytuacji, gdy zakończysz zatrudnienie w trakcie trwania kwartału kalendarzowego, wniosek o doliczenie okresów składkowych i nieskładkowych, przebytych po przyznaniu świadczenia, można złożyć w każdym momencie, także przed upływem kwartału, w którym zatrudnienie się zakończyło. ZUS może przeliczyć świadczenie, jeśli po jego
przyznaniu nadal trwa stosunek pracy a zainteresowany otrzymuje wynagrodzenie,
które ma istotny wpływ na wielkość podstawy wymiaru emerytury bądź renty. Natomiast
w przypadku, gdy podstawa wymiaru została wyliczona z okresu krótszego niż 10
kolejnych lat kalendarzowych, ZUS może przeliczyć podstawę wymiaru od wyższych
zarobków. Wniosek może zostać złożony o przeliczenie podstawy wymiaru zarobków:

·       Z tej samej liczby lat kalendarzowych oraz z tego samego okresu, jaki został wskazany do ustalenia poprzedniej podstawy;

·       Z dowolnie wybranych 20 lat kalendarzowych, w których zainteresowany podlegał ubezpieczeniu społecznemu bądź ubezpieczeniom społecznym;

·       Z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych, które poprzedzają bezpośrednio rok, w którym zainteresowany zgłosił wniosek o emeryturę bądź ponowne przeliczenie emerytury.

Do wniosku o ponowne przeliczenie emerytury można wskazać zarobki, które przypadały w części lub w całości w latach po otrzymaniu emerytury lub renty. Na podstawie tej informacji ZUS ponownie obliczy wskaźnik wielkości wymiaru podstawy, jeśli okaże się on wyższy,
to świadczenia ulegnie zwiększeniu. Jeśli z zarobków otrzymywanych po przyznaniu świadczenia obliczony zostanie wskaźnik wielkości podstawy wymiaru, to ZUS będzie mógł także przyjąć nową kwotę bazową, która obowiązywała w dniu, w którym wniosek został złożony. Istotne jest, aby przy składaniu wniosku o ponowne przeliczenie emerytury lub renty dołączyć dokumenty, które wcześniej nie zostały złożone, a które są konieczne dla całości procesu. Do takich dokumentów należą: zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach druk Rp 7, legitymacja ubezpieczeniowa, świadectwo pracy bądź zaświadczenie płatnika składek potwierdzające przebyte okresy ubezpieczenia itp. Podstawą prawną szczegółowo regulującą te zagadnienia jest art. 108-113 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz. U. z 2021 roku poz. 291, z późniejszymi zmianami.Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >