Jak otrzymać zaświadczenie o zatrudnieniu?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 2 Grudnia 2020

Jak otrzymać zaświadczenie o zatrudnieniu?

Niektóre sytuacje w życiu wymagają od nas przedłożenia zaświadczenia o zatrudnieniu. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji, gdy staramy się o kredyt w banku, pożyczkę lub przy orzekaniu o wysokości alimentów. Jak je otrzymać? Co się w nim powinno znajdować? Kiedy jest potrzebne?

Kiedy może się przydać zaświadczenie o zatrudnieniu?

Każda osoba zatrudniona może wnioskować o uzyskanie zaświadczenia o zatrudnieniu. Może być ono wymagane w przypadku wnioskowania o kredyt w banku, który musi mieć podstawę do zaakceptowania wniosku i informację o stałych wpływach na konto. Gdy staramy się o zakup na raty, zaświadczenie o zatrudnieniu będzie dowodem na to, że jesteśmy w stanie regularnie spłacać pożyczkę. Zaświadczenie to może być również przydatne podczas starań o miejsce dla dziecka w przedszkolu, dzięki temu rodzice trafić mogą na początek listy. Jest ono również potrzebne, gdy sąd ma orzec o wysokości narzuconych alimentów.

Co powinno zawierać?

Zaświadczenie powinno zawierać dane pracownika, a dokładnie jego imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego lub PESESL. W zaświadczeniu musi być również uwzględniona informacja o tym, kiedy pracownik rozpoczął pracę, jaki jest typ umowy, na którą jest zatrudniony, oraz na jakim stanowisku pracuje. Pracodawca ma też obowiązek zaznaczyć w zaświadczeniu, czy wynagrodzenie pracownika wolne jest od wszelkich obciążeń. Chodzi tu na przykład o postępowania komornicze wobec pracownika i aktualną spłatę pożyczki pracowniczej. Takie zaświadczenie musi być zaopatrzone w pieczątkę i podpis pracodawcy.

Nie istnieje jeden poprawny wzór dokumentu dotyczącego zaświadczenia o zatrudnieniu. Wnioskując do pracodawcy lub osoby uprawnionej do wystawiania takich zaświadczeń, możemy uwzględnić informacje o tym, jakich danych potrzebujemy w takim zaświadczeniu, by było w pełni przydatne i spełniło swoją funkcję. Wzór takiego zaświadczenia z łatwością można również znaleźć w Internecie.

Zaświadczenie o zatrudnieniu przypadku umowy zlecenie

Osobom zatrudnionym na umowę zlecenie zleceniobiorca nie ma obowiązku wystawiania jakichkolwiek zaświadczeń. Może to jednak uczynić na wniosek pracownika, wszystko zależy od dobrej woli pracodawcy.

Pożyczki bez zaświadczenia o zatrudnieniu

Niektóre z instytucji finansowych przy niskich pożyczkach nie wymagają wykazywania zaświadczenia o zatrudnieniu. By uzyskać taką pożyczkę, często wystarczy wylegitymować się dowodem i przykładowo przedstawić wyciąg z konta, który będzie podstawą dla firmy do zatwierdzenia wniosku o pożyczce. Taki wyciąg z konta może dokumentować nasze dochody z ostatnich trzech lub sześciu miesięcy, w zależności od tego, z usług jakiej firmy chcemy skorzystać.

W jakim czasie pracodawca powinien wystawić zaświadczenie?

Nie istnieją przepisy, które regulują czas, w jakim pracodawca powinien wystawić zaświadczenie. Nie ma też informacji dotyczących tego, jak często pracownik może wnioskować o wydanie takiego dokumentu. W praktyce może to robić za każdym razem, gdy nastąpi taka konieczność. Należy jednak pamiętać, że o ile zaświadczenie zostanie wystawione wcześniej, musi być zgodne z obecnym stanem. Przykładowo, jeśli od daty ostatniego zaświadczenia o zatrudnieniu zmieniona została forma, w jakiej zatrudniony jest pracownik, np. z umowy zlecenie na umowę o pracę, należy zaktualizować to zaświadczenie o tę informację. Pracodawca nie powinien odmówić wystawienia zaświadczenia, ponieważ może być wówczas posądzony o działanie na niekorzyść pracownika.

Jakie wynagrodzenie wpisać?

Często pracodawcy mają problem z tym, w jaki sposób określić otrzymywane przez pracownika wynagrodzenie. Jest to o tyle ważne, że brak konkretnych regulacji dotyczących tej kwestii. Najczęściej jednak poza stałym wynagrodzeniem, pracodawcy uwzględniają też wszelkie premie i dodatki. Zazwyczaj bierze się w tym przypadku pod uwagę okres ostatnich trzech miesięcy lub sześciu miesięcy.

Zaświadczenie o zatrudnieniu bez wynagrodzenia

Co ciekawe, zaświadczenie o zatrudnieniu może również zostać wystawione w sytuacji, gdy dana osoba nie otrzymuje wynagrodzenia. Może to mieć miejsce w przypadku osób bezrobotnych, studentów oraz pracowników przebywających na urlopie wychowawczym i bezpłatnym.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News