Jak otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 30 Listopada 2020

Jak otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Jeżeli masz dobry pomysł na biznes, możesz założyć własną działalność gospodarczą. Otwarcie firmy wymaga jednakże odpowiedniego przygotowania finansowego. Przyszli przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że istnieje wiele sposobów na dofinansowanie swojej przyszłej działalności. W poniższym artykule wyjaśnimy, skąd można wziąć pieniądze na start.

Czym jest dofinansowanie?

Dofinansowanie to bezzwrotna lub zwrotna pomoc finansowa, której udziela się określonym podmiotom na realizację konkretnego zadania. Pomoc pieniężna może posłużyć między innymi do założenia działalności gospodarczej lub do realizacji określonych celów działających firm. Osoba, która ubiega się o wsparcie finansowe celem rozpoczęcia własnej działalności, musi spełnić określone warunki i przekonać instytucję, że jej pomysł na biznes może przynieść pozytywne efekty.

Przyszli przedsiębiorcy mają dziś wiele możliwości na dofinansowanie swoich projektów. Wsparcie finansowe można otrzymać od państwa, ze środków unijnych, ze zbiórki lub po prostu zaciągając kredyt czy pożyczkę. Z finansowego punktu widzenia najlepszym rozwiązaniem będzie nieodpłatne i bezzwrotne dofinansowanie.

Dofinansowanie w formie dotacji albo subwencji

Dotacje to bezpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa posiadająca charakter uznaniowy, której udziela państwo. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie musi spełnić warunki wstępne, aby mieć szansę na pozyskanie środków finansowych. Możemy wyróżnić trzy rodzaje dotacji:

 1. dotacje przedmiotowe – to środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane według stawek jednostkowych. Mogą być udzielane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów Unii Europejskiej, z uwzględnieniem równoprawności dla przedsiębiorców wytwarzających określone rodzaje wyrobów lub świadczących określone rodzaje usług oraz dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa;
 2. dotacje podmiotowe – to środki przeznaczone dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub w umowie międzynarodowej. Mogą być udzielane wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej ustawie lub umowie międzynarodowej;
 3. dotacje celowe – środki podlegające szczególnym zasadom rozliczenia, przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie:
 • jednostek samorządu terytorialnego, ustawowo określonych zadań realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
 • kosztów realizacji inwestycji.

Natomiast subwencje to nieodpłatne i bezzwrotne wsparcie finansowe, udzielane najczęściej przez państwo określonym podmiotom dla wsparcia ich działalności. Dofinansowania w formie subwencji zwykle udziela się partiom politycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, prywatnym przedsiębiorstwom i organizacjom społecznym. Subwencja różni się od dotacji tym, że ma charakter roszczenia prawnego, a więc musi zostać przekazana, jeśli została zapisana w budżecie z przeznaczeniem dla konkretnej jednostki.

Jak otrzymać bezzwrotne dofinansowanie z urzędu pracy?

Bardzo dobrym rozwiązaniem dla początkującego przedsiębiorcy jest ubieganie się o dofinansowanie z urzędu pracy, które jest nieodpłatne i bezzwrotne. Jednak na dotacje z urzędu pracy może liczyć osoba, która jest:

 • zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna;
 • opiekunem osoby niepełnosprawnej poszukującym pracy, niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej;
 • absolwentem centrum integracji społecznej albo absolwentem klubu integracji społecznej i nie zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Jeśli osoba starająca się o dofinansowanie spełnia powyższe warunki wstępne, musi również spełnić kolejne kluczowe wymagania:

 • nie może być studentem studiów dziennych (ale może studiować zaocznie);
 • nie może mieć zawieszonej działalności gospodarczej;
 • w okresie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie może prowadzić innej działalności gospodarczej;
 • przyjmuje staż, szkolenia przygotowania zawodowego dorosłych lub prac społecznie użytecznych;
 • w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku nie może mieć na koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku nie może przekroczyć określonego pułapu pomocy de minimis;
 • nie może wcześniej otrzymać bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności;
 • nie może składać wniosku o przyznanie dotacji do innego urzędu pracy.

Przed złożeniem wniosku o dotację, należy pamiętać, że każdy urząd pracy posiada również swoje własne zasady udzielania dofinansowania. Warto wcześniej dowiedzieć się o dodatkowych warunkach, które koniecznie trzeba spełnić w danym urzędzie pracy.

Dofinansowanie na założenie firmy ze środków unijnych

Przyznawanie dotacji ze środków unijnych działa na nieco innych zasadach. Przede wszystkim osoba zainteresowana nie musi być zarejestrowana jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy, a zatem nie musi spełniać szeregu wymagań, które opisaliśmy wyżej. Aby starać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, w pierwszej kolejności należy określić cel. Przyszły przedsiębiorca powinien przygotować dobry biznesplan i szczegółowo opisać w nim swój pomysł.

Dotacje ze środków unijnych przyznawane są w ramach różnych programów, dlatego osoba aplikująca o dofinansowanie powinna wybrać program unijny, którego założenia będą zbiegały się z wyznaczonym celem. Następnie należy znaleźć instytucję, która przeprowadza konkurs.

Dofinansowanie działalności z innych środków

Przyszły przedsiębiorca ma dość szerokie pole manewru, jeśli chodzi o pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacje z urzędu pracy i środki z programów unijnych to nie jedyny sposób na dofinansowanie. Pożyczka lub kredyt w banku, choć wymagają zwrotu i opłacenia prowizji, odsetek i ubezpieczenia, wcale nie są najgorszą alternatywą. Warto również zastanowić się nad tzw. crowdfundingiem, czyli zbiórką społeczną. Internauci mogą chętnie złożyć się na nasz projekt – oczywiście, jeśli jest wystarczająco interesujący i będzie oferował korzyści dla wpłacających.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News