Ile wynoszą odsetki od zaległości podatkowych?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 3 Stycznia 2021

Ile wynoszą odsetki od zaległości podatkowych?

Zdarza się, że przeoczymy termin zapłaty zobowiązań podatkowych w Urzędzie Skarbowym, w konsekwencji nie uregulujemy należności lub zrobimy to po terminie. W takiej sytuacji najważniejsze jest to, by jak najszybciej zapłacić wymaganą kwotę, a wraz z nią odsetki od zaległości podatkowych, które naliczane są za każdy dzień zwłoki.

Kiedy pojawiają się zaległości podatkowe?

Gdy należności wobec urzędu nie są uregulowane w terminie, zaczyna się naliczanie odsetek. Zaległość podatkowa to zaliczka na podatek lub rata podatku, a także niepoprawnie wykazana i zwrócona nadpłata albo zwrot podatku. W tym przypadku za zaległość uznawana będzie kwota bazowa i jej oprocentowanie.

Jak nalicza się odsetki od zaległości podatkowych?

Już pierwszego dnia zwłoki naliczane są odsetki za zwłokę. Jednak, co ważne, obliczenie odsetek i ich wpłata na konkretne konto należy do obowiązków podatnika. Urząd skarbowy nie musi upomnieć się o powstałą zaległość. W konsekwencji może to oznaczać powstanie bardzo wysokich odsetek, jeśli płatnik szybko nie zreflektuje się o minionym terminie uregulowania opłat. Odsetki za zwłokę uzależnione są od trzech aspektów:

  • wysokość zaległości podatkowych,
  • liczba dni opóźnienia w uregulowaniu opłat,
  • stopy odsetek za zwłokę.

Trzy powyższe wartości należy przez siebie przemnożyć i podzielić przez 365 dni, w ten sposób otrzymujemy dzienną wysokość odsetek za zwłokę. Zaokrąglenia dokonuje się do pełnych złotych.

W przypadku, gdy podatnik ureguluje zaległą należność, ale nie opłaci odsetek za zwłokę, urząd zaliczy wpłaconą kwotę proporcjonalnie za należność oraz odsetki, co w konsekwencji prowadzi do tego, że zobowiązanie wciąż nie będzie uregulowane, a odsetki stale będą rosły.

Stawki odsetek za zwłokę

W ordynacji podatkowej wyróżniamy następujące stawki odsetkowe:

  • podstawową – suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami NBP. Obecnie wynosi 8%.
  • obniżona – 50% stosowana dla zobowiązań, które powstały po 1 stycznia 2017 r.; obniżona stawka w wysokości 75% stosowana jest dla zobowiązań, które powstały przed 1 stycznia 2017 r.

Wysokość obecnej obniżonej stawki to 4%. Obniżona stawka odsetek ma swoje zastosowanie przy spełnieniu obu następujących warunków: złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji oraz zapłata zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę nie jest stosowana, gdy korekta deklaracji zostanie złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub po ukończeniu kontroli podatkowej. A także w przypadku korekty deklaracji złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej i kontroli deklaracji dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

  • podwyższona – 150% stawki odsetek za zwłokę, stosuje się od zaległości podatkowych od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym, gdy zaniżone zostanie zobowiązanie podatkowe, zawyżona kwota nadpłaty lub zwrotu podatku, co zostanie ujawnione przez organ podatkowy w toku kontroli. Dotyczy także korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub zakończenia kontroli podatkowej, w przypadku korekty deklaracji dokonanej w wyniku czynności sprawdzających oraz korekty złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Stawkę podwyższoną stosuje się również, gdy organ podatkowy w toku czynności sprawdzających ujawni niezłożenie deklaracji mimo obowiązku lub braku zapłaty podatku.

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Odsetki za zwłokę mogą zostać umorzone na wniosek podatnika. Jednakże umorzenie takie stosuje się w wyjątkowych sytuacjach, gdy przemawia za tym interes publiczny lub istotny interes podatnika. Wydanie decyzji związanej z umorzeniem poprzedzone jest bardzo dogłębną analizą podmiotu ubiegającego się o umorzenie.

Gdy wniosek o umorzenie zostanie rozpatrzony pozytywnie, podatnik nie musi wpłacać odsetek za zwłokę powstałych do dnia złożenia wniosku o przyznanie ulgi. Nie zatrzyma to jednak powstawania dalszych odsetek, które od nowa powstają z każdym dniem, jeśli należność podatkowa nie zostanie uregulowana.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News