Ile wynosi pensja minimalna?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 3 Stycznia 2021

Ile wynosi pensja minimalna?

Każdego roku płaca minimalna wzrasta. A rządzący rokrocznie realizują swoją politykę, zwiększając wynagrodzenie osobom, które w Polsce zarabiają najmniej. Takich osób wcale nie jest mało. Obecnie najniższe wynagrodzenie w Polsce otrzymuje 1,7 mln osób. Ustalanie pensji minimalnej to wciąż sprawa kontrowersyjna. Przeciwnicy uważają bowiem, że zamiast sztucznego podwyższania płacy, pracownikom i sytuacji na rynku znacznie bardziej przysłużyłyby się ulgi podatkowe czy kursy doszkalające. Pensja jest jednak wciąż podwyższana, w 2020 o rekordową kwotę.

Kogo dotyczy minimalne wynagrodzenie?

Pensja minimalna zagwarantowana jest „Ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę” uchwaloną 10 października 2002 r. i to na jej podstawie każdego roku do 15 września uchwalana jest kwota obowiązującego w przyszłym roku wynagrodzenia minimalnego. Kwota minimalna dotyczy wszystkich, zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin, niezależnie od branży i zajmowanego stanowiska. Dodatkowo od niedawna wprowadzona została też minimalna stawka godzinowa dla osób, które zatrudnione są na umowach zleceniach i o świadczeniu usług.

Co wlicza się do pensji minimalnej?

Poza wynagrodzeniem zasadniczym istnieje szereg innych komponentów pensji. Są to: wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę, dodatki np. za znajomość języków czy szczególne warunki pracy lub specjalne kwalifikacje i pełnienie funkcji kierowniczych, premie, nagrody regulaminowe i uznaniowe, świadczenia o charakterze deputatowym, czyli ekwiwalenty pieniężne, wynagrodzenie za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami pracy w miejscu pracy lub poza nim, wynagrodzenie za urlopy wypoczynkowe oraz czas niezdolności do pracy na skutek choroby lub za czas przestoju niezawinionego przez pracownika, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czy świadczenia odszkodowawcze. Od 2020 r. do płacy minimalnej wliczany jest także dodatek stażowy.

Obliczając wynagrodzenie, nie należy natomiast wliczać nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych związanych z emeryturą czy renty z tytułu niezdolności do pracy, a także wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych. Do pensji minimalnej nie wlicza się także: kwot z umów cywilnoprawnych zawartych oprócz umowy o pracę, zasiłków chorobowych, świadczeń z ZUS, ekwiwalentów za pranie odzieży, wypłat należności z tytułu podróży służbowych, wynagrodzeń z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi albo pokrewnymi.

Ile wynosi pensja minimalna?

Pensja minimalna rokrocznie jest podwyższana, a rok 2020 jest pod tym względem rekordowy. Dotychczasowo stawka rosła zwyczajowo o 100–150 zł, natomiast różnica między wynagrodzeniem minimalnym w 2019 r. a 2020 r. to aż 350 zł. W roku 2019 r. wysokość wynagrodzenia minimalnego netto wynosiła 1 673,78 zł (2 250 zł brutto) przy standardowych kosztach uzyskania przychodu, natomiast w 2020 była to już kwota 1 960,62 zł netto (2 600 zł brutto). Ustanowiona, oczywiście, została już kolejna podwyżka dotycząca 2021 r. Zgodnie z ustaleniami nowa stawka pensji minimalnej ma wynosić 2061,67 zł netto ( 2 800 zł brutto), czyli jest to podwyżka o 200 zł względem roku poprzedniego.

Minimalna stawka godzinowa netto

Jak zostało już wspomniane, stawka minimalna dotyczy nie tylko wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, ale uregulowana jest także stawka godzinowa dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o świadczeniu usług. W 2020 r. stawka godzinowa wynosiła 11 zł netto, natomiast 2021 r. jest to już 12 zł netto (18,30 zł brutto). Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej może wiązać się z koniecznością zapłacenia grzywny, która wynosić może 1 000–30 000 zł.

Co, jeśli pensja minimalna jest niższa od płacy minimalnej?

Jeśli w danym miesiącu, z uwagi na termin wypłat niektórych składników wynagrodzenia, pensja pracownika jest niższa od wysokości płacy minimalnej, konieczne jest wyrównanie.

Wyrównanie powinno być wypłacane za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia. Pracownikom, którzy są wynagradzani na podstawie stawek godzinowych, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Pracownikom wynagradzanym na podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar pracy wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy.

A jeśli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze godzin?

W takiej sytuacji wysokość wynagrodzenia minimalnego oblicza się jako kwotę proporcjonalną do liczby godzin przypadającej do przepracowania pracownika w danym miesiącu.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News