Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Fundusz pracy. Czym jest fundusz pracy? Jakie cele finansuje?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:39

Fundusz pracy. Czym jest fundusz pracy? Jakie cele finansuje?

Fundusz pracy
Pixabay.com

Fundusz pracy. Czym jest? Aspekty formalne

Fundusz pracy jest państwowym celowym funduszem, który jest do dyspozycji ministra właściwego dla przedmiotu sprawy. Działalność Funduszu Pracy uregulowana została za pomocą ustawy z dnia 16 października 1991 roku o zatrudnieniu i bezrobociu – Dz. U. z 1991 nr 106 pozycja 457 z późniejszymi zmianami. Poprzez odprowadzanie składki na fundusz pracy osoby opłacające zyskują świadczenia w razie utraty zatrudnienia, co stanowi swego rodzaju zabezpieczenie.

Fundusz pracy. Skąd biorą się środki na finansowanie celów?

Podstawowe źródła tworzące budżet, którym dysponuje Fundusz Pracy pochodzą z następujących źródeł:

 • obligatoryjnej składki, której to wysokość ustalana jest co roku w ustawie budżetowej, zamierzonej dotacji z budżetu państwa na pokrycie zasiłków przedemerytalnych oraz świadczeń przedemerytalnych,

 • dotacji uzupełniającej budżet w celu pokrycia innych obligatoryjnych świadczeń oraz wydatków,

 • oprocentowania środków własnych na rachunkach bankowych.

Ustawa wyróżnia w ponad trzydziestu różnych punktach koszty oraz świadczenia finansowane za pomocą Funduszu Pracy, w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem urzędu pracy czy samorządów. Fundusz posiada prawo do udzielania pożyczek, w takiej sytuacji wpłaty z tytułu pożyczek zasilają bieżące środki. Składki na Fundusz pracy są obligatoryjne, natomiast od obowiązku istnieją pewne wyjątki. Powinność odprowadzania składek ciąży na płatniku, który z własnych środków pokrywa je w całości.

Fundusz pracy. Na jakie cele Fundusz Pracy przeznacza środki?

Środki pochodzące z Funduszu pracy przeznaczane są w głównej mierze na aktywizację osób bezrobotnych oraz przyczyniają się do ich powrotu na rynek pracy. Z budżetu Funduszu pracy pokrywane są przede wszystkim poniższe koszty:

 1. zasiłki pobierane przez bezrobotnych,

 2. wydatki mające na celu aktywne przeciwdziałanie bezrobociu:

  • pokrywanie kosztów prac interwencyjnych,

  • pokrywanie kosztów prac publicznych,

  • udzielanie pożyczek osobom bezrobotnym na rozwinięcie działalności gospodarczej,

  • udzielanie pożyczek firmom, które kreują nowe miejsca pracy,

  • finansowanie kosztów przyuczania oraz przekwalifikowania osób bezrobotnych,

  • refundacja miejsc pracy i kosztów zatrudnienia absolwentów.

Fundusz pracy. Jakie działania wchodzą w zakres obowiązków funduszu?

Głównym celem funduszu pracy jest zabezpieczenie pracowników przed bezrobociem. Istotną funkcją tej instytucji jest wspieranie robót publicznych uzasadnionych ekonomicznie czy też robót o charakterze publicznym. Do zakresu działalności fundusz należą również:

 • pomoc w kreowaniu nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych w zakładach pracy;

 • pośrednictwo a także przyuczenie zawodowe osób bezrobotnych;

 • publiczne pośrednictwo pracy;

 • pomoc przy zatrudnieniu młodzieży w ramach zasad społeczno-wychowawczych;

 • pomoc osobom, które nie pobierają zasiłku z tytułu zabezpieczenia w sytuacji bezrobocia, nadzorowane przez organizacje o charakterze społecznym pośrednio oraz bezpośrednio.

Tagi: