BiznesINFO.pl > Twój portfel > Emerytury rocznika 1953. Świadczenia wyższe średnio o 260 zł
Maria Glinka
Maria Glinka 22.03.2022 08:30

Emerytury rocznika 1953. Świadczenia wyższe średnio o 260 zł

Emerytury rocznika 1953
BiznesInfo

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego rocznik 1953 był poszkodowany

  • Ile osób zgłosiło się po ponowne przeliczenie emerytury

  • Jaka jest średnia kwota wyrównania

Emerytury rocznika 1953. Koniec krzywdzących zasad

Osoby urodzone w 1953 r., które zdecydowały się przejść na wcześniejsze emerytury przed 2013 r. były traktowane wyjątkowo niesprawiedliwe. Do tej pory obowiązywała bowiem zasada obniżania świadczeń senioralnych o kwoty pobranych wcześniej emerytur.

Zmianę zakwestionował jednak Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 20/16), który orzekł niezgodność tych przepisów z konstytucją. W lipcu 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która ostatecznie położyła kres nierównościom wśród emerytów.

O ponowne przeliczenie świadczenia mogli ubiegać się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Warunkiem było złożenie wniosku o wypłacenie wcześniejszej emerytury przed 1 stycznia 2013 r., bez względu na termin wydania decyzji.

Kto był do tego uprawniony? Nauczyciele, górnicy, kolejarze oraz emeryci z FUS (na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS lub art. 46 w związku z art. 29 lub 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). Termin przedłożenia wniosku o naliczenie emerytury na bardziej korzystnych zasadach upłynął 11 stycznia 2021 r.

Jednak nie każdy poszkodowany był zobligowany do składania dokumentów. Obowiązek ten nie dotyczył osób z rocznika 1953, które mają już przyznaną emeryturę powszechną po emeryturze wcześniejszej. W tym przypadku ZUS przelicza świadczenia samodzielnie w oparciu o nowe przepisy. Seniorzy powinni oczekiwać oficjalnej decyzji w sprawie wysokości nowego świadczenia.

Emerytury wyższe o kilkaset złotych

Infor donosi, że ZUS pochylił się jak dotąd nad 163,5 tys. sprawami seniorów z rocznika 1953. Co ciekawe, aż 96 proc. wszystkich przypadków dotyczyło kobiet.

Z rozpatrzonych zawiadomień wynika, że na wyrównanie emerytury będzie mogło liczyć ok. 68,2 tys. osób. Uśredniona kwota wyrównania wynosi blisko 11,6 tys. zł, czyli łącznie ponad 749 mln zł.

Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego, który przez lata był traktowany niesprawiedliwie? Infor wyliczył, że świadczenie seniora z rocznika 1953 r. wzrośnie średnio o prawie 260 zł.

Na oficjalnej stronie ZUS informuje, że nowa wysokość świadczenia senioralnego będzie przysługiwać od dnia, od którego Zakład podjął wypłatę emerytury powszechnej. W przypadku, gdy wypłata takiego świadczenia została zawieszona to datą początkową będzie dzień, od którego wypłata mogłaby być podjęta.

Wyrównane emerytury będą przekazywane zarówno w formie tradycyjnej (przekazem pocztowym) lub poprzez przelew na rachunek bankowy. ZUS zachęca do korzystania z drugiej opcji, która jest dużo wygodniejsza i bardziej bezpieczna. W tym celu należy wypełnić wniosek EZP.

Polecane