emerytura pomostowa
pixabay.com
Autor Agata Andrzejczak - 22 Listopada 2020

Emerytura pomostowa – komu ona przysługuje?

Emerytura pomostowa, zwana też potocznie „pomostówką”, pozwala na nabycie praw emerytalnych osobom poniżej standardowego wieku emerytalnego. Zgodnie z ustawą z 19 grudnia 2008 roku, emerytura pomostowa przysługuje niektórym pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Kto ma prawo do emerytury pomostowej?

Zgodnie z polskim prawem, wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn, jednak pewne grupy zawodowe mogą skorzystać ze świadczeń emerytury pomostowej przed przejściem na standardową emeryturę.

O emeryturę pomostową może starać się osoba, która:

 • urodziła się po 31 grudnia 1948 roku,
 • pracowała w szczególnych warunkach lub świadczyła pracę o szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat,
 • wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 roku oraz po 31 grudnia 2008 roku,
 • ukończyła co najmniej 55 lat w przypadku kobiety lub 60 lat w przypadku mężczyzny,
 • została z nią rozwiązana umowa o pracę,
 • posiada staż ubezpieczeniowy, który wynosi co najmniej 20 lat dla kobiety oraz 25 lat dla mężczyzny (okresy składkowe i nieskładkowe).

Emerytura pomostowa dla ryzykownych zawodów – czyli jakich?

Kluczowym aspektem przyznania danej osobie prawa do emerytury pomostowej jest szczególny charakter wykonywanej przez nią pracy. Chodzi tu o zawody, które niosą ze sobą szczególne ryzyko dla zdrowia i życia. Są to prace, które:

 • posiadają prawdopodobieństwo trwałego pogorszenia stanu zdrowia wraz z upływem czasu,
 • wykonywane są w szczególnych warunkach środowiska pracy,
 • są związane z siłami natury lub procesami technologicznymi,
 • wymagają od pracowników działań przekraczających ich możliwości.

Szczególne warunki środowiska pracy to między innymi:

 • prace pod ziemią,
 • prace pod wodą i na wodzie,
 • ciężkie prace fizyczne,
 • prace w powietrzu,
 • prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego,
 • prace w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu,
 • ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym.

Ile wynosi emerytura pomostowa?

Wysokość emerytury pomostowej nie może być niższa niż najniższa obowiązująca kwota świadczenia emerytalnego – na ten moment to 1100 zł netto. Wysokość emerytury pomostowej jest mocno uzależniona od wysokości składek zgromadzonych na indywidualnym koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Emeryturę pomostową oblicza się poprzez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, ustalone według tablicy średniego dalszego trwania życia obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie tej emerytury.

Jako podstawę obliczenia emerytury uznaje się kwotę zapłaconych składek (z uwzględnieniem ich waloryzacji) znajdujących się na indywidualnym koncie ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury. Jeżeli osoba ubezpieczona jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, składki zwiększa się przez pomnożenie przez wskaźnik korygujący 19,52/12,22.

Wypłacanie emerytury pomostowej

O emeryturę pomostową mogą się ubiegać już osoby, którym zostało jeszcze 10 lat do przejścia na standardową emeryturę. Emerytura pomostowa może być wypłacana ubezpieczonemu aż do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego. Co więcej, świadczenie będzie wypłacane nawet w przypadku podjęcia pracy dorywczej bez szczególnego charakteru przez osobę pobierającą emeryturę pomostową. Jeżeli jednak ubezpieczony ponownie zatrudni się w miejscu pracy o szczególnych warunkach, wypłata emerytury pomostowej zostanie wówczas wstrzymana.

Zarobki z prac dorywczych nie mogą przekroczyć kwoty równorzędnej z 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli zarobki emeryta przekroczą limit, wypłacanie emerytury pomostowej zostanie ograniczone, a w przypadku przekroczenia kwoty zarobków o wartości 130% przeciętnego wynagrodzenia, wypłata emerytury pomostowej zostanie całkowicie wstrzymana.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News