Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Eko > Rząd w komitywie z bankami. Razem chcą zachęcić Polaków do ekologii
Wiktoria Pękalak
Wiktoria Pękalak 14.02.2021 01:00

Rząd w komitywie z bankami. Razem chcą zachęcić Polaków do ekologii

Ekologia istotną kwestią dla banków i rządu
Pxhere

Z tego artykułu dowiesz się:

 • W jaki sposób rząd i banki zadbają o ekologię

 • Ile pieniędzy jest zaplanowanych na wydatki związane z termomodernizacją

 • Kto może przystąpić do programu

Ekologia istotną kwestią dla rządu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotował plan finansowy na 2021. Wynika z niego, że na wypłatę dotacji zostanie przeznaczone około 5 mld zł. Ponad 1,7 mld zł tej kwoty ma zostać przeznaczona na dotacje związane z programem „Czyste powietrze”. Fundusze te mają pozwolić w jeszcze większym stopniu zadbać o klimat i atmosferę.

W bieżącym roku fundusz wyda 500 mln zł na wdrażanie programu „Mój prąd”, przypomina money.pl. Ta suma ma zapewnić realizację dopłat z zakończonego w 2020 roku naboru. Wszystkie osoby, które są chętne w nowej odsłonie programu „Mój prąd 2.0”, muszą poczekać do momentu, gdy rząd ogłosi kolejny nabór wniosków, co stanie się najprawdopodobniej jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku.

Zgodnie z założeniami plany NFOŚiGW w latach 2021-2024 na dotacje związane z termomodernizacją domów jednorodzinnych oraz wymianą przestarzałych i nieefektywnych kotłów (głównie węglowych), zostanie przeznaczone ponad 9 mld 440 mln zł.

“Czyste powietrze” w 2021 roku

Program ““Czyste powietrze” ma być realizowany w latach 2019-2029. W związku z nim zaplanowano wydatkowanie kwoty w wysokości ponad 103 mld zł. Dzięki programowi mieszkańcy domów jednorodzinnych będą mogli otrzymać dotacje na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Program ma na celu m.in. wymianę starych pieców na bardziej ekologiczne. Skutkiem tego ma być zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawienie wydajności energetycznej budynków mieszkalnych.

Istotnym krokiem dotyczącym działań podejmowanych przez rząd, było zawarcie porozumienia, które podpisało już tysiąc gmin. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwracało uwagę, że dokument jest szalenie istotny, ponieważ dzięki niemu mieszkańcy gmin będą mogli łatwiej przystąpić do programu i jednocześnie uzyskać udzielone w jego ramach dopłaty.

Jak podaje portal, gminy mają czas do końca miesiąca, by zgłaszać się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w celu zadeklarowania współpracy. Do końca maja wszystkie gminy mają już podpisać porozumienie, z którego płynie wiele korzyści, m.in.:

 • do 30 tys. zł bezzwrotnych środków na uruchomienie i prowadzenie przez kolejny rok punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czyste powietrze”;

 • bonusy wypłacane za złożone wnioski, w tym 150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania;

 • dodatkowa nagroda w konkursie prowadzonym dla wszystkich gmin biorących udział w programie „Czyste powietrze” za najwięcej złożonych wniosków w danym roku.

Nabór banków

Do programu mogą zgłosić się także banki, nabór wniosków do programu “Czyste powietrze” ruszył 2 lutego i potrwa do 23 lutego 2021 roku. Jak podaje portal, zgłaszać mogą się zarówno banki komercyjne, jak i członkowie zrzeszenia banków spółdzielczych.

Od połowy roku w zgłoszonych bankach mają być dostępne pierwsze kredyty, udzielane na sfinansowanie czystych i energooszczędnych rozwiązań w domach jednorodzinnych. Do tej pory swoje zainteresowanie programem zgłosiły takie banki jak:

 • Alior Bank SA,

 • BNP Paribas Bank Polska SA,

 • Bank BPS i zrzeszone banki spółdzielcze,

 • Bank Ochrony Środowiska SA,

 • Credit Agricole Bank Polska SA.

Tagi: Ekologia