Dofinansowania unijne dla firm
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Dofinansowania unijne dla firm

O dofinansowanie unijnych może starać się prawie każde małe i średnie przedsiębiorstwo. Środki są dostępne w ramach programów krajowych lub zagranicznych. Kto i na jakich warunkach może ubiegać się o dofinansowania unijne?

Jakie są źródła finansowania przedsiębiorstw ze środków unijnych?

Rozwój gospodarczy państw Wspólnoty wspierają:

 • Europejski Fundusz Społeczny (EFS),
 • Fundusz Spójności,
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
 • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFPROW),
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

Wsparcie polskich przedsiębiorstw umożliwiają również cztery inicjatywy:

 • JEREMIE 2,
 • JESSICA 2,
 • JASPERS,
 • JASMINE.

W latach 2014–2020 można się również starać o środki w ramach programów:

 • Horyzont 2020,
 • COSME,
 • Kreatywna Europa,
 • Łącząc Europę.

W jaki sposób skorzystać z dotacji unijnych?

Aby móc skorzystać z powyższych dotacji unijnych, przedsiębiorca powinien skontaktować się z pracownikami punktu informacyjnego Funduszy Europejskich lub do instytucji pośredniczących w udzielaniu wsparcia z UE.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą skorzystać z możliwości wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie w zakresie biznesu i przedsiębiorczości, rynku pracy i osób bezrobotnych, takich jak:

 • inwestycji w infrastrukturę,
 • szkoleń,
 • wspierania innowacji,
 • zakładania firm.

Należy pamiętać, że każdy z konkursów posiada inne wymagania wobec aplikujących przedsiębiorstw, a także różne limity naboru.

Dotacje unijne w regionach

Na terenie wszystkich województw działają fundusze pożyczkowe, które umożliwiają zaciąganie pożyczek inwestycyjnych, inwestycyjno-obrotowych, pożyczek hipotecznych. Pożyczki te są w większości przypadków udzielane na bardziej atrakcyjnych warunkach niż kredyty bankowe.

Jak ubiegać się o pożyczkę ze środków unijnych?

Instytucje pośredniczące w udzielaniu pożyczek ze środków unijnych na swoich stronach udostępniają listę wszystkich niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do formularza aplikacyjnego. Najczęstszymi dokumentami potrzebnymi do uzyskania dotacji unijnej są:

 • wniosek o pożyczkę,
 • umowa pożyczki,
 • oświadczenie o spełnianiu kryteriów,
 • upoważnienie do udostępniania informacji w biurach informacji gospodarczej (BIG).

Zdolność kredytowa i wiarygodność ubiegającego się o wsparcie unijne jest sprawdzana przez podmiot udzielający wsparcia. W przypadku niekorzystnej historii kredytowej ubiegający się o takie wsparcie może mieć problem z jego uzyskaniem.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News