Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Dodatkowe 553,30 zł z ZUS. Potrzebny jeden wniosek
Paweł Makowiec
Paweł Makowiec 19.09.2023 08:43

Dodatkowe 553,30 zł z ZUS. Potrzebny jeden wniosek

Pieniądze oraz list z ZUS
BiznesINFO

Kwestia uzyskania dodatkowych pieniędzy z ZUS wciąż potrafi wzbudzić wielogodzinne dyskusje. Świadczenia mają różne kryteria przyznawania - jedne można otrzymać automatycznie, inne tylko na wniosek i po spełnieniu warunków. Podobnie sytuacja wygląda w opisywanym przypadku. Trudno się dziwić, taka kwota pieniędzy piechotą nie chodzi.

Dodatek w wysokości 553,30 zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych spośród wszystkich wypłacanych beneficjentom świadczeń posiada również jedną dość specyficzną pozycję. Jej konkretna kwota wynosi 553,30 zł i może wydatnie pomóc świadczeniobiorcy.

Sytuacja jest o tyle bardziej ciekawa, że według Interii.pl o tym świadczeniu wiele osób po prostu nie wie. I to pomimo faktu, że obowiązuje już od dłuższego czasu na podstawie jednego z zapisów ustawy o emeryturach i rentach.

Wymagane spełnienie warunków

Świadczenie o którym mowa to dodatek dla sierot. Tak jak inne dodatki czy benefity wypłacane przez ZUS, jest ono waloryzowane co roku razem z innymi świadczeniami. Przykładowo, tegoroczna waloryzacja podwyższyła ten dodatek ok. 70 zł do kwoty 553,30 zł.

Według informacji Interii, w celu otrzymania dodatku należy spełnić dwa warunki. Pierwszym jest oczywiście bycie sierotą, gdy obaj rodzice nie żyją, bądź śmierć matki przy całkowicie nieznanym statusie ojca. Drugim wymaganiem jest z kolei posiadanie uprawnień do renty rodzinnej. Co ważne, wiek beneficjenta nie ma tu żadnego znaczenia.

ZUS wypłaci jedynie na wniosek

Spełnienie powyższych warunków nie oznacza jednakże, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci pieniądze automatycznie. Aby otrzymać dodatek dla sierot, należy złożyć wniosek w tej sprawie (druk ERRD) do lokalnego oddziału ZUS.

Jak podaje Interia, oprócz samego druku ERRD (czyli wniosku) należy również załączyć do niego kilka rzeczy. Są nimi dokumenty, które mogą potwierdzić datę śmierci rodziców - lub wyłącznie matki, przy czym w tym przypadku potrzebny również jest akt urodzenia stwierdzający nieznanego ojca.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzję w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. W przypadku odrzucenia go, wnioskodawca ma miesiąc na złożenie odwołania - inaczej dodatek przepadnie na zawsze.