BiznesINFO.pl
man-5710164 1920

https://pixabay.com/pl/photos/cz%C5%82owiek-zarejestruj-papieru-5710164/

Deklaracja wekslowa – w jakim celu wystawia się ten dokument?

3 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Bassa Iwona

Udostępnij:

Deklaracja wekslowa stanowi dokument, który uzupełnia weksel in blanco. Jak sama nazwa mówi, jest to weksel niewypełniony, zawierający tylko podpis wystawcy. Często stosuje się go jako zabezpieczenie należności wierzyciela, na przykład przy zaciąganiu kredytu lub pożyczki. Deklaracja wekslowa służy więc doprecyzowaniu brakujących elementów weksla in blanco, do którego została dołączona i zawiera porozumienie stron upoważniające odbiorcę weksla do jego wypełnienia w razie zaistnienia ustalonych przez strony okoliczności. Prawo wekslowe nie narzuca formy sporządzania ani przekazywania deklaracji wekslowej, dopuszcza się możliwość pisemnego lub ustnego składania deklaracji. Deklaracja wekslowa nie stanowi o ważności weksla, określa jedynie przyszły dług i termin jego egzekucji.


Co to jest weksel?

Weksel to rodzaj papieru wartościowego, który zabezpiecza umowę pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Stanowi zobowiązanie wystawcy do obligatoryjnej spłaty określonej sumy pieniężnej w wyznaczonym terminie, nakładając na osobę podpisaną bezwarunkową odpowiedzialność. Sporządza się go według przepisów prawa wekslowego. Specjalnym rodzajem weksla jest weksel in blanco, który zazwyczaj stanowi pusty blankiet, na którym widnieje tylko podpis wystawcy. Stąd pojawia się potrzeba spisania dodatkowej umowy między stronami, dookreślającej warunki realizacji weksla, w postaci właśnie deklaracji wekslowej.W jakim celu sporządza się deklarację wekslową?Deklarację wekslową sporządza się najczęściej w sytuacji zaciągania lub poręczania kredytu bankowego, pożyczki czy jako zabezpieczenie umowy dostawy. Służy ona głównie interesom dłużnika i to on powinien przede wszystkim zabiegać o jej sformułowanie, ponieważ na jego barkach spoczywa ciężar dowodu, że weksel został wypełniony niezgodnie z zawartym porozumieniem. W przeciwnym wypadku wierzyciel mógłby uzupełnić weksel in blanco na dowolną kwotę, nawet znacznie przewyższającą sumę zaciągniętej pożyczki. Dzięki deklaracji wekslowej dłużnik, w razie konieczności, łatwo udowodni przed sądem swoje racje, a odpowiedzialność wekslową będzie ponosił tylko do sumy wskazanej w deklaracji. Dokument ten sporządza się więc głównie celem zabezpieczenia dłużnika przed ewentualną nieuczciwością wierzyciela. Zabezpieczeniem wierzyciela natomiast pozostaje weksel in blanco.Co powinno się znaleźć w treści deklaracji wekslowej?W treści deklaracji wekslowej powinny się znaleźć wszystkie te informacje, których brakuje na wekslu in blanco, mianowicie powód, dla którego wystawiony jest weksel, maksymalną kwotę, do której może być uzupełniony, oraz termin płatności i uzupełnienia weksla. Dokument precyzuje również warunki, od których spełnienia zależy prawo do wypełnienia weksla. W deklaracji muszą się też znaleźć dane wystawcy weksla oraz jego podpis. Często się zdarza, że wierzyciel również podpisuje deklarację, choć nie jest to wymagane, ponieważ wystarcza samo jej przyjęcie przez remitenta, aby zyskała ważność.


Forma deklaracji wekslowej


Deklaracja wekslowa może przybierać różne formy, pisemną, ustną albo tzw. dorozumianą. Wystawienie weksla in blanco pozwala na domniemanie istnienia deklaracji wekslowej, która zawiera porozumienie co do sposobu i terminu wypełnienia weksla. Zakłada się, że wystawca upoważnia wierzyciela do realizacji weksla w sytuacji zaistnienia pewnych okoliczności, na przykład zalegania ze spłatą pożyczki. Ponadto deklaracja wekslowa jest umową pomiędzy remitentem (wierzycielem) a wystawcą weksla, czyli porozumieniem będącym przejawem woli wywołania określonych skutków prawnych.


Oczywiście najbardziej pożądaną i najbezpieczniejszą formą deklaracji wekslowej jest postać pisemna, stanowiąca niepodważalny dowód w postępowaniu sądowym.Przeniesienie weksla i deklaracji wekslowejDeklaracji wekslowej nie można odwołać ani zmienić, nie dopuszcza się wypowiedzenia tego rodzaju umowy. Natomiast zarówno weksel, jak i uzupełniającą go deklarację można przenieść. Każdy kolejny nabywca ma prawo wypełnić weksel in blanco, lecz musi przy tym przestrzegać postanowień zawartych w deklaracji wekslowej, która obowiązuje nie tylko pierwszego wierzyciela, lecz również wszystkich kolejnych.

Przygotowano na podstawie:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-deklaracja-wekslowa-czym-jest-i-jak-ja-stosowac

Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Kobieta pobierajaca gotowke z bankomatu Euronetu

Finanse

Santander zaskoczył klientów ogromną awarią. Z kont pobrał 100 razy więcej

Czytaj więcej >
Kto zyska na Polskim Ładzie?

Finanse

Polski Ład podbije ich świadczenia. Seniorzy z 500 plus dostaną jeszcze więcej

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >