BiznesINFO.pl
laptop-3196481 1920

https://pixabay.com/pl/photos/laptop-urz%C4%85d-r%C4%99ka-pi%C5%9Bmie-biznesu-3196481/

Brak NIP na fakturze – co zrobić?

21 Maja 2021

Autor tekstu:

Joanna Leja

Udostępnij:

Podczas wystawiania faktur mogą zdarzać się błędy i pominięcia. Pomyłki, które polegają na wpisaniu błędnego NIP, nazwy usługi czy towaru, raczej nie są już większym zaskoczeniem dla przedsiębiorców. Co zrobić, gdy dopatrzymy się, że na fakturze brakuje NIP lub jest błędnie wpisany?

Faktura VAT jest podstawowym dokumentem umożliwiającym rozliczenie zakupów w kosztach prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca w ciągu roku księguje setki, jeśli nie tysiące takich dokumentów. Może się natomiast zdarzyć, że wystawca popełni błąd, przez który faktura będzie niekompletna. Jedną z najczęściej popełnianych pomyłek jest brak NIP na fakturze zakupowej. Co zrobić w takiej sytuacji? Podpowiedzi znajdziesz w naszym poradniku.

Brak NIP na fakturze

Brak NIP na fakturze nie powoduje utraty prawa do odliczenia VAT wykazanego na tym dokumencie. Na fakturze NIP podatnika przy jednoczesnym prawidłowym wskazaniu PESEL oraz pozostałych danych identyfikujących nabywcę jest wadą techniczną, a nie wyłączającą możliwości zweryfikowania dokonania zdarzenia gospodarczego i prawidłowego określenia nabywcy, a jednocześnie pozostającą bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego.

W przypadku, gdy faktura zakupu towaru zawiera dane nabywcy i umożliwiają one jego identyfikację, ma on prawo do odliczenia VAT, który z niej wynika.

Warto pamiętać o tym, że nawet jeśli brak NIP na fakturze nie pozbawia przedsiębiorcy do prawa odliczenia VAT, powinno się naprawić ten błąd i go skorygować tak, aby faktura odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję.

Jak skorygować brak NIP na fakturze zakupu?

Błędy, które pojawiły się na fakturze, powinny zostać skorygowane w ten sposób, aby faktura odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję pomiędzy prawidłowo oznaczonymi podmiotami gospodarczymi. Brakujący na fakturze NIP można uzupełnić poprzez fakturę korygującą wystawioną przez sprzedawcę lub poprzez notę korygującą wystawioną przez nabywcę. Poza tym można zwrócić się do wystawcy faktury o sporządzenie nowej faktury, ewentualnie o wystawienie faktury korygującej dane formalne. Sporządzona w ten sposób korekta da przedsiębiorcy prawo do odliczenia podatku VAT.

Brak NIP na fakturze - nota korygująca

Zgodnie z art. 106k ust. 3 ustawy o VAT dokument noty korygującej powinien zawierać następujące dane:

  • frazę "Nota korygująca",

  • numer kolejny i datę wystawienia,

  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,

  • dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca (data jej wystawienia oraz data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usług, o ile data taka jest określona i różni się od daty wystawienia faktury),

  • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Dlaczego brak NIP na fakturze może stanowić problem dla przedsiębiorcy?

Z księgowego punktu widzenia faktura, na której nie widnieją wszystkie wymagane elementy, jest po prostu bezwartościowa. W chwili, gdy na fakturze brakuje elementów wymienionych w ustawie o VAT, przedsiębiorca nie może zaksięgować jej w swojej działalności gospodarczej. Co za tym idzie? Nie zyska kosztu prowadzenia działalności i nie odliczy podatku VAT oraz podatku dochodowego. Jeśli pomimo niekompletności faktury przedsiębiorca zaliczy widniejącą na niej kwotę netto i VAT do kosztów prowadzenia działalności, a kontrola to wykaże, właściciel firmy może zostać oskarżony o wykroczenie, a w najgorszym wypadku o przestępstwo skarbowe.

Podatku VAT od transakcji przedsiębiorca nie może odliczyć również w sytuacji gdy:

  • fakturę wystawił podmiot nieistniejący,

  • przypisano stawkę podatku na fakturze transakcji, która według obowiązujących w Polsce przepisów nie podlega opodatkowaniu lub jest z niego zwolniona,

  • faktura została wystawiona w celu udokumentowania transakcji, która faktycznie nie miała miejsca,

  • fakturę wystawił nabywca i zrobił to niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Błąd formalny polegający na tym, że wszystkie dane nabywcy figurują na dokumencie a jedynie pominięty został jego NIP, nie stanowi o braku prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jest to wada techniczna, którą przedsiębiorca może poprawić.

Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >