BiznesINFO.pl
euro-banknotes-4122079 1920 (1)

https://pixabay.com/pl/photos/banknoty-waluta-polska-finanse-4122079/

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – co to takiego i czym się zajmuje?

19 Maja 2021

Autor tekstu:

Maciej Pawłowski

Udostępnij:

Banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe to instytucje finansowe, z którymi każdy przedsiębiorca ma ciągłą styczność. Pojawia się jednak pytanie, czy zdeponowane w nich środki są bezpieczne?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał w 1994 roku. Podstawą jego funkcjonowania jest Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i to właśnie w niej zawarto najważniejsze regulacje będące podstawą działania funduszu gwarancyjnego.

Czym zajmuje się Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Artykuł 4. Ustawy o BFG stwierdza: „Celem działalności Funduszu jest podejmowanie działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, w szczególności przez zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji”.

Innymi słowy, Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja zapewniająca wypłacenie klientom upadającego banku lub SKOK-u zdeponowanych w nich środków. Uczestnictwo w systemie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest obligatoryjne dla każdego pomiotu bankowego świadczącego usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem banku państwowego i
banków hipotecznych.

Gwarancje i analizy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się również bieżącą analizą sytuacji podmiotów, które
obejmuje gwarancjami, bowiem jednym z jego celów jest zapobieganie upadkom i bankructwom.

Należy również zaznaczyć, że gwarancje BFG nie obejmują funduszy powierzonych podmiotom niemającym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na gromadzenie środków pieniężnych innych osób, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania
ryzykiem tych środków w inny sposób.

Czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny dotyczy banków zagranicznych?


Zgodnie z prawem Unii Europejskiej oddziały banków mających siedzibę w innym kraju członkowskim, ale wykonujących działalność na terenie Polski przynależą do macierzystego systemu gwarancyjnego.

Trzeba zwrócić również uwagę na fakt, że UE ustaliła limit gwarantowania depozytu we wszystkich krajach członkowskich i wynosi on 100 000 euro. Oznacza to, że środki
ulokowane w zabezpieczanej przez BFG instytucji podlegają ochronie do tej właśnie kwoty, lub jej równowartości w walucie krajowej.

Warto zaznaczyć, że gwarancja dotyczy banku, a nie osoby fizycznej czy prawnej będącej właścicielem rachunku bakowego, a więc posiadając kilka kont czy lokat w różnych instytucjach, każda z nich objęta jest oddzielnym limitem.

Co w przypadku fuzji?

Może dojść do sytuacji, gdy po połączeniu banków, środki znajdujące się na rachunku bankowym przekroczą limit równowartości 100 000 euro. Łączące się banki i SKOK-i mają
obowiązek poinformować swoich klientów przynajmniej miesiąc przed planowanym
połączeniem.

Jeżeli na skutek takiej fuzji środki zgromadzone na rachunku przekroczą wspomnianą kwotę, mogą zostać wypłacone w terminie 3 miesięcy od dnia powiadomienia deponenta bez utraty
odsetek. Dotyczy to jednak jedynie środków powyżej wspomnianego limitu.

Komu przysługuje wyższy limit gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

 stnieje przecież możliwość, że na rachunku w upadającym banku będzie znajdowała się kwota wyższa niż przewiduje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W określonych przypadkach limit gwarancji może zostać podwyższony do 200 000 euro.

Jeżeli zdeponowana suma pochodzi z podziału majątku po zakończeniu małżeńskiej wspólnoty majątkowej, otrzymania spadku, wypłaty odprawy, sprzedaży nieruchomości (jeśli nie odbyła się w ramach prowadzenia działalności gospodarczej), czy wypłaty środków z
ubezpieczenia, to limit gwarancji może zostać podniesiony do 200 000 euro dla osób fizycznych.

Czyje środki nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym?

Nie wszystkie rachunki, zgodnie z ustawą, są objęte gwarancją. To wykluczenie dotyczy depozytów banków, SKOK-ów, zakładów ubezpieczeniowych, Narodowego Banku Polskiego, Funduszy Inwestycyjnych, Skarbu Państw i Jednostek Samorządu Terytorialnego. Innymi
słowy, środki zdeponowane przez wymienione podmioty nie są przedmiotem gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >