Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Bankowy Fundusz Gwarancyjny – co to takiego i czym się zajmuje?
Maciej Pawłowski
Maciej Pawłowski 19.05.2021 02:00

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – co to takiego i czym się zajmuje?

euro-banknotes-4122079 1920 (1)
https://pixabay.com/pl/photos/banknoty-waluta-polska-finanse-4122079/

Banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe to instytucje finansowe, z którymi każdy przedsiębiorca ma ciągłą styczność. Pojawia się jednak pytanie, czy zdeponowane w nich środki są bezpieczne?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał w 1994 roku. Podstawą jego funkcjonowania jest Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i to właśnie w niej zawarto najważniejsze regulacje będące podstawą działania funduszu gwarancyjnego.

Czym zajmuje się Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Artykuł 4. Ustawy o BFG stwierdza: „Celem działalności Funduszu jest podejmowanie działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, w szczególności przez zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji”.

Innymi słowy, Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja zapewniająca wypłacenie klientom upadającego banku lub SKOK-u zdeponowanych w nich środków. Uczestnictwo w systemie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest obligatoryjne dla każdego pomiotu bankowego świadczącego usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem banku państwowego i banków hipotecznych.

Gwarancje i analizy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się również bieżącą analizą sytuacji podmiotów, które obejmuje gwarancjami, bowiem jednym z jego celów jest zapobieganie upadkom i bankructwom.

Należy również zaznaczyć, że gwarancje BFG nie obejmują funduszy powierzonych podmiotom niemającym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na gromadzenie środków pieniężnych innych osób, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób.

Czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny dotyczy banków zagranicznych?

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej oddziały banków mających siedzibę w innym kraju członkowskim, ale wykonujących działalność na terenie Polski przynależą do macierzystego systemu gwarancyjnego.

Trzeba zwrócić również uwagę na fakt, że UE ustaliła limit gwarantowania depozytu we wszystkich krajach członkowskich i wynosi on 100 000 euro. Oznacza to, że środki ulokowane w zabezpieczanej przez BFG instytucji podlegają ochronie do tej właśnie kwoty, lub jej równowartości w walucie krajowej.

Warto zaznaczyć, że gwarancja dotyczy banku, a nie osoby fizycznej czy prawnej będącej właścicielem rachunku bakowego, a więc posiadając kilka kont czy lokat w różnych instytucjach, każda z nich objęta jest oddzielnym limitem.

Co w przypadku fuzji?

Może dojść do sytuacji, gdy po połączeniu banków, środki znajdujące się na rachunku bankowym przekroczą limit równowartości 100 000 euro. Łączące się banki i SKOK-i mają obowiązek poinformować swoich klientów przynajmniej miesiąc przed planowanym połączeniem.

Jeżeli na skutek takiej fuzji środki zgromadzone na rachunku przekroczą wspomnianą kwotę, mogą zostać wypłacone w terminie 3 miesięcy od dnia powiadomienia deponenta bez utraty odsetek. Dotyczy to jednak jedynie środków powyżej wspomnianego limitu.