Zwolnienie na dziecko – komu przysługuje?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 24 Stycznia 2021

Zwolnienie na dziecko – komu przysługuje?

Jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, a Twoje dziecko choruje, możesz wziąć zwolnienie. Podczas opieki nad dzieckiem będziesz mógł pobierać zasiłek. Sprawdź, na jakiej zasadzie przyznawane jest zwolnienie na dziecko oraz zasiłek opiekuńczy.

Zwolnienie na dziecko – kto może skorzystać?

Dzieci często chorują i wymagają w tym okresie szczególnej opieki rodziców. Nawet jeśli dziecko z jakiegoś powodu nie może pójść do przedszkola lub szkoły, rodzic powinien zostać w domu. Co jednak zrobić, gdy rodzic pracuje? Nie można tak po prostu nie pójść do pracy – za to grożą konsekwencje w postaci upomnień i nagan oraz kary porządkowe, a w najgorszej sytuacji pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeśli uzna nieobecność jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Co zatem zrobić, gdy nasze dziecko choruje? Kodeks pracy gwarantuje pracownikowi prawo do skorzystania ze zwolnienia na dziecko. Rodzic może wtedy bez żadnych konsekwencji pozostać w domu z dzieckiem, a nawet pobierać zasiłek.

Zwolnienie na dziecko przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, dzięki której ma opłacane składki na ubezpieczenia społeczne. Ze zwolnienia na dziecko może również skorzystać rodzic, który prowadzi działalność gospodarczą lub posiada umowę cywilnoprawną, lecz tylko pod warunkiem, że dobrowolnie opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe. Jeśli składki nie są odprowadzane, pracownik nie ma prawa do zwolnienia na dziecko.

Zwolnienie na dziecko a zasiłek opiekuńczy

Jeśli rodzic musi zostać z dzieckiem w domu i z tego powodu nie może pójść do pracy, to przysługuje mu prawo do zasiłku opiekuńczego. Zwolnienie na dziecko wraz z zasiłkiem można otrzymać tylko wtedy, gdy dziecko jest chore. W tym celu rodzic musi złożyć pracodawcy zwolnienie lekarskie. Warto dodać, że w danym czasie tylko jeden rodzic, matka lub ojciec, mogą pobierać zasiłek na chore dziecko.

Zasiłek opiekuńczy można pobierać przez:

  • 60 dni w roku kalendarzowym, jeśli opieka jest sprawowana nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym również nad dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku,
  • 14 dni w roku kalendarzowym, jeśli opieka jest sprawowana nad dzieckiem w wieku powyżej 14 lat lub innym członkiem rodziny,
  • 30 dni w roku kalendarzowym, jeśli opieka jest sprawowana nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 14 do 18 lat lub dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8 do 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu małżonka lub rodzica, którzy stale opiekują się dzieckiem, nie mogą opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.

Zwolnienie na dziecko – wysokość zasiłku opiekuńczego

Jeśli skorzystaliśmy ze zwolnienia na dziecko, przysługuje nam zasiłek opiekuńczy w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Rodzic będzie otrzymywał 80% średniej miesięcznej pensji z ostatnich 12 miesięcy.

Zwolnienie na dziecko – kiedy nie można pobierać zasiłku opiekuńczego?

Rodzic powinien skorzystać ze zwolnienia na dziecko oraz zasiłku opiekuńczego w sposób uczciwy. Pracodawca ma bowiem możliwość skontrolowania swojego pracownika. Gdyby okazało się, że pracownik wcale nie sprawuje opieki nad chorym dzieckiem i wyjechał na wakacje lub wykonuje w tym czasie dodatkową pracę, będzie musiał liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Rodzic musi również pamiętać, że skorzystanie z prawa do zwolnienia na dziecko oraz zasiłku opiekuńczego jest możliwe tylko wtedy, gdy będzie osobiście sprawował opiekę nad chorym dzieckiem. To oznacza, że jeśli w mieszkaniu będzie przebywał inny członek rodziny, który może opiekować się chorym dzieckiem, to pracownik nie może otrzymać zasiłku opiekuńczego. Warunek ten nie dotyczy opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 2 lat.

Od powyższej zasady istnieją pewne wyjątki. Rodzic, który skorzystał ze zwolnienia na dziecko i pobiera zasiłek opiekuńczy, nie utraci prawa do świadczenia, jeśli w mieszkaniu przebywa inny członek rodziny, który:

  • jest całkowicie niezdolny do pracy,
  • jest chory,
  • jest niesprawny fizycznie lub psychicznie ze względu na wiek,
  • prowadzi gospodarstwo rolne,
  • prowadzi działalność pozarolniczą, w której nie ma ustalonych godzin pracy,
  • odpoczywa po pracy na nocnej zmianie,
  • nie jest zobowiązany do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia sprawowania opieki.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News