BiznesINFO.pl > Twój portfel > Zasiłek rehabilitacyjny. Czym jest? Komu przysługuje? Jak go zdobyć?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:39

Zasiłek rehabilitacyjny. Czym jest? Komu przysługuje? Jak go zdobyć?

zasiłek rehabilitacyjny
Pixabay.com

Zasiłek rehabilitacyjny. Na jaki okres jest wydawany?

Zasiłek rehabilitacyjny przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zasiłek może zostać przyznany na nie więcej niż dwanaście miesięcy. Po upływie tego czasu konieczne jest uzyskanie nowego orzeczenia, jeśli osoba nadal pozostaje niezdolna do pracy. Orzeczenie będące podstawą wypłacenia zasiłku uzyskuje się od lekarza ZUS, który dokonuje oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o zasiłek rehabilitacyjny.

Zasiłek rehabilitacyjny. Komu przysługuje?

O zasiłek rehabilitacyjny mogą ubiegać się wszystkie osoby, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu w związku z pracą zarobkową. Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje pracownikowi, który wykorzysta wcześniejsze opcje ubezpieczeniowe – zwolnienia lekarskie oraz czas zasiłku chorobowego, a mimo to jego stan zdrowia nadal nie pozwala na powrót do pracy zarobkowej. Warto wiedzieć, że zasiłek chorobowy można pobierać maksymalnie przez 182 dni. Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje osobom, u których, dzięki dalszemu leczeniu lub rehabilitacji, istnieje szansa na poprawę stanu zdrowia i zdolności do pracy.

Uwaga! Nie należy mylić zasiłku rehabilitacyjnego z rentą inwalidzką! Renta inwalidzka przyznawana jest osobom ubezpieczonym, u których stwierdzono stałą niezdolność do pracy. Oceny stanu zdrowia i zdolności do pracy, a także rokowań pracownika na przyszłość, dokonuje lekarz orzecznik ZUS.

O zasiłek rehabilitacyjny – czy raczej świadczenie rehabilitacyjne – mogą wystąpić osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Nie oznacza to jednak, że warunkiem zasiłku rehabilitacyjnego jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Z zasiłku rehabilitacyjnego mogą skorzystać:

  • pracownicy;

  • osoby wykonujące pracę nakładczą;

  • członkowie rolniczej spółdzielni kółek rolniczych;

  • osoby odbywające służbę zastępczą;

  • osoby odbywające karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowane, pracujące na podstawnie skierowania do pracy;

  • osoby prowadzące działalność pozarolniczą;

  • osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług;

  • duchowni.

Zasiłek rehabilitacyjny. Ile wynosi zasiłek rehabilitacyjny?

Zasiłek rehabilitacyjny może zostać przyznany w postaci pełnej kwoty lub wypłacany w częściach. Lekarz orzecznik ZUS określa przybliżony czas, jaki potrzebny jest osobie ubiegającej się o zasiłek rehabilitacyjny do odzyskania zdolności do pracy. Zasiłek rehabilitacyjny nie może być jednak przyznawany dłużej niż przez dwanaście miesięcy pod rząd. Wartość zasiłku zmienia się wraz z upływem czasu. Wynosi ona:

  • przez pierwsze trzy miesiące 90% podstawy zasiłku chorobowego,

  • przez pozostały okres 75E podstawy zasiłku chorobowego.

Wyjątkiem jest sytuacja kobiet w ciąży, które w przypadku niezdolności do pracy, przez cały okres zasiłku rehabilitacyjnego otrzymują 100% podstawy zasiłku chorobowego.

Zasiłek rehabilitacyjny. Czy pracodawca może zwolnić pracownika korzystającego ze świadczenia rehabilitacyjnego?

Wiele osób zastanawia się, czy w czasie korzystania z zasiłku rehabilitacyjnego nie grozi im zwolnienie z pracy. Jeśli czas rekonwalescencji nie trawa długo, nie ma powodu do obaw. Pracownik przebywający na świadczeniu rehabilitacyjnym jest chroniony przed rozwiązaniem umowy z powodu nieobecności w pracy. Ochrona ta przysługuje jednak tylko przez trzy miesiące.

Tagi:
Polecane