BiznesINFO.pl
Marek Bazak/EAST NEWS

Zasiłek pielęgnacyjny – kto może z niego skorzystać?

29 Maja 2021

Autor tekstu:

Maria Czekańska

Udostępnij:

Państwo zapewnia pomoc wielu swoim beneficjentom. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zapewnić świadczenie osobie, która jest niezdolna do samodzielnego funkcjonowania bądź też ma do tego ograniczoną zdolność. Pomoc ta to inaczej zasiłek pielęgnacyjny. Kto może z niego skorzystać?

Co ma na celu zasiłek pielęgnacyjny

Są wśród nas osoby, które nie są w stanie same o siebie zadbać i zapewnić sobie podstawowej opieki. Mogą potrzebować pomocy między innymi w poruszaniu się, myciu, jedzeniu czy też załatwianiu codziennych spraw, takich jak dokonywanie zakupów. W tym przypadku może im przysługiwać zasiłek pielęgnacyjny. Ma on na celu pokrycie kosztów związanych z pomocą osobom, które są niezdolne do samodzielnego funkcjonowania bądź ta zdolność jest ograniczona.

Zasiłek pielęgnacyjny – kto może z niego skorzystać?

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, określa ustawa o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. Według niej z zasiłku mogą skorzystać osoby:

 • po 75 roku życia;

 • przed ukończeniem 16 roku życia, legitymujące się niepełnosprawnością;

 • po 16 roku życia, które legitymują się znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli ich niepełnosprawność wystąpiła do 21 roku życia.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? Nie przysługuje on osobie:

 • uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

 • która przebywa całodobowo w zakładzie opiekuńczo-leczniczym bądź w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;

 • której członkowi rodziny przysługują za granicami Polski świadczenia, które zostały uzyskane w celu pokrycia kosztów związanych z opieką nad osobą, której przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2021 roku?

Wysokość kwoty zasiłku pielęgnacyjnego jest weryfikowana co 3 lata. Obecnie świadczenie wynosi 215,84 zł – wypłacana kwota będzie obowiązywać do 20 listopada 2021 roku. Przy weryfikacji bierze się pod uwagę wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodziny. Jeszcze nie wiadomo, czy kwota zasiłku ulegnie zmianie, ale jeśli doszło by do tego – nowa wysokość wypłacanego świadczenia obowiązywałaby od 1 listopada w 2021 roku. W drodze rozporządzenia bierze udział Rada Ministrów i Rada Dialogu Społecznego, które już oznajmiły, że „kolejna weryfikacja kwot świadczeń rodzinnych, w tym także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, przypada na 2021 rok i wtedy Rada Ministrów podejmie decyzję o zakresie tegorocznej weryfikacji, tj. o ewentualnych nowych wysokościach świadczeń rodzinnych, które obowiązywać będą od 1 listopada 2021 r.”.

Zasiłek pielęgnacyjny – przez jaki okres się go pobiera?

Prawo do zasiłku przysługuje na czas nieokreślony, poza kilkoma wyjątkami. Należą do nich osoby, które legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym na czas określony. W takich sytuacjach zasiłek pielęgnacyjny obowiązuje do końca miesiąca, w którym mija termin ważności orzeczenia. Czyli jeśli orzeczenie kończy się 1 marca, zasiłek pielęgnacyjny będzie obowiązywać do 31 marca.

Jak otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny składa się w ośrodku pomocy społecznej, urzędzie miasta lub gminy bądź za pośrednictwem portalu Emp@tia w formie elektronicznej. Prawidłowy wniosek powinien się składać z:

 • wniosku o zasiłek pielęgnacyjny;

 • kserokopii dokumentu tożsamości osoby, która ubiega się o zasiłek pielęgnacyjny;

 • kopii orzeczenia o niepełnosprawności wraz z datą powstania niepełnosprawności – dotyczy osób powyżej 16 roku życia;

 • kopii orzeczenia o niepełnosprawności – dotyczy dziecka poniżej 16 roku życia;

 • zaświadczenia wydanego przez instytucję, która zapewnia całodobowe utrzymanie – w tym dokumencie powinny zostać zawarte informacje dotyczące pobytu oraz sposobu finansowania.

Czy zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu?

Otrzymany zasiłek pielęgnacyjny nie będzie się wliczać do dochodu rodziny w odniesieniu do przyznawania innych pomocy rodzinie, takich jak zasiłek rodzinny. Kwota otrzymanego świadczenia będzie mieć jednak wpływ w przypadku dochodu dziecka, kiedy będzie mowa o świadczeniach z pomocy społecznej.

Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Kobieta pobierajaca gotowke z bankomatu Euronetu

Finanse

Santander zaskoczył klientów ogromną awarią. Z kont pobrał 100 razy więcej

Czytaj więcej >
Kto zyska na Polskim Ładzie?

Finanse

Polski Ład podbije ich świadczenia. Seniorzy z 500 plus dostaną jeszcze więcej

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >