W jakich sytuacjach musimy wpłacać kaucję?
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 3 Stycznia 2021

W jakich sytuacjach musimy wpłacać kaucję?

Każdy w sytuacjach codziennych spotkał się z pojęciem kaucji. Często jest ono związane z zawieraną umową najmu. Czasem słyszymy historie, w których właściciele mieszkania nie oddają kaucji, powołując się na wady powstałe w trakcie najmu. Co oznacza ten termin i co obejmuje kaucja? Jaka może być jej wysokość i kiedy możliwe jest jej zatrzymanie przez osobę, która ją pobrała?

Czym jest kaucja?

Kaucja jest określoną kwotą pieniężną, która ma celu zabezpieczenie roszczeń w przypadku niewywiązania się strony z umowy lub niewłaściwego jej wykonania. Może być wykorzystana na pokrycie strat, które w tym przypadku powstały. W przypadku najmu mieszkania kaucja jest zabezpieczeniem właściciela przed niewłaściwym użytkowaniem mieszkania przez najemcę. Kaucja w takim rozumieniu wynosi zazwyczaj równowartość miesięcznej opłaty za najem danego mieszkania.

Maksymalna wysokość kaucji

Maksymalna kwota kaucji określona jest w przepisach prawnych i nie może wynosić więcej niż dwunastokrotność miesięcznego czynszu. To, czy kaucja zostanie pobrana, jest zależne od właściciela, może on żądać wpłacenia kaucji, ale nie musi. Kaucja może posłużyć na pokrycie czynszu, jeśli najmujący nie wywiązał się z uregulowania opłat, na opłacenie zaległych rachunków albo też na usunięcie szkód w lokalu wynajmowanym, które powstały w nim z winy najemcy.

Normalne zużycie lokalu – kiedy właściciel nie powinien zatrzymać kaucji

Zgodnie z przepisami prawa, kaucja podlega pełnemu zwrotowi, gdy najemca po okresie najmu oddał mieszkanie w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim było mieszkanie na początku okresu najmu. Normalne zużycie lokalu jest jednak dość kontrowersyjnym pojęciem, trudno bowiem określić, które zniszczenie wyniknęło z normalnego zużycia, a które już z użytkowania w sposób niewłaściwy. Przykładami uszkodzeń wynikających z normalnego użytkowania są: zużyte uszczelki, wyblaknięcie tapicerek, samoistne pęknięcia ścian czy sufitów. Najemca powinien natomiast ponieść konsekwencje, jeśli dokonał takich uszkodzeń, jak np.: wyszczerbienie płytek podłogowych w wyniku upadku przedmiotu na podłogę, porysowanie lub pocięcie blatów, głęboko porysowane meble.

Jak zapobiec bezzasadnemu potrąceniu kaucji?

O zabezpieczeniu kwoty kaucji warto pomyśleć na początku okresu trwania najmu. Przyszły najemca może dokonać dokumentacji w formie fotografii oraz poprosić właściciela o spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, który określi stan wyposażenia mieszkania. Taki protokół powinien być podpisany przez najemcę oraz wynajmującego. Zdjęcia w połączeniu z protokołem pozwolą na porównanie stanu mieszkania z dniem końca umowy. Z jednej strony protokół może okazać się zbawienny dla najmującego, który w ten sposób udowodni, że uszkodzenie istniało już wcześniej. Z drugiej strony protokół ten przydatny może być dla wynajmującego, gdyż bez niego nie byłby w stanie udowodnić, że uszkodzenie nie istniało wcześniej.

Po jakim czasie właściciel powinien dokonać zwrotu kaucji?

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zwrot kaucji powinien nastąpić w ciągu miesiąca od dnia opuszczenia i opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę.

Co, jeśli właściciel bezprawnie zatrzymał kaucję?

Jeśli wynajmujący bezprawnie zatrzymał kaucję lub występują znaczne opóźnienia w jej zwrocie, najmujący może dochodzić praw do zwrotu kaucji przed sądem. By to zrobić, konieczne jest złożenie pozwu, który powinien zawierać przede wszystkim: dane najemcy i wynajmującego, adres zamieszkania powoda, adres lokalu, w sprawie którego składany jest pozew, określenie wysokości kaucji i daty wpłaty oraz wskazanie okresu najmu. By móc udowodnić swoją rację przed sądem, konieczne jest przedstawienie protokołu zdawczo-odbiorczego, dowodu wpłaty kaucji oraz umowy najmu.

Kaucja zamiast opłat za ostatni miesiąc czynszu

Nie ma przepisów prawnych, które zwalniałyby najmującego z opłat za ostatni miesiąc najmu, celem pokrycia tej kwoty przez kaucję. Możliwe jest jednak porozumienie się w tej kwestii z właścicielem, który przed upływem daty płatności za mieszkanie, może dokonać oględzin mieszkania, oceniając konieczność lub brak konieczności do pobrania części kwoty z kaucji. Jeśli stwierdzi brak istotnych uszkodzeń, może wyrazić zgodę na pokrycie ostatniego czynszu kaucją od najemcy, w której jest posiadaniu.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News