urlop tacierzyński
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 23 Listopada 2020

Urlop tacierzyński a urlop ojcowski. Jak je odróżnić?

Urlop tacierzyński i urlop ojcowski łączy podobna nazwa, ale to dwa różne rodzaje urlopu przysługujące zatrudnionemu na umowę o pracę ojcu, który chce sprawować opiekę nad dzieckiem. Oba rodzaje urlopów są często mylone, choć mają inne zastosowania. Od 2020 roku, za sprawą zmian w przepisach, urlop tacierzyński przysługuje w większym niż dotychczas wymiarze.

Urlop tacierzyński i urlop ojcowski. Ile dni przysługuje?

Podstawową różnicą dzielącą urlop tacierzyński i ojcowski jest wymiar dni. Urlop ojcowski może być przyznany maksymalnie na 14 dni. Po ostatniej zmianie przepisów pracownik może wykorzystać przysługujący mu urlop ojcowski, dzieląc wolne dni na maksymalnie 2 części (żadna z nich nie może trwać krócej niż 7 dni). Pojęcie urlopu tacierzyńskiego nie występuje w Kodeksie pracy, urlop tacierzyński nie ma sprecyzowanego wymiaru, jest za to ściśle związany z urlopem macierzyńskim.

To, ile dni urlopu tacierzyńskiego przysługuje ojcu, zależy od tego, w jakim wymiarze matka dziecka wykorzysta urlop macierzyński. Uwaga! Matka dziecka może się zrzec przysługującego jej urlopu nie wcześniej niż 14 tygodni po porodzie, jeżeli to zrobi, do dyspozycji ojca w ramach urlopu tacierzyńskiego będzie następująca liczba wolnych tygodni:

 • 6 tygodni w przypadku urodzenia się lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
 • 17 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się lub przyjęcia dwojga dzieci,
 • 19 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się lub przyjęcia trojga dzieci,
 • 21 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się lub przyjęcia czworga dzieci,
 • 23 tygodnie w przypadku jednoczesnego urodzenia się lub przyjęcia pięciorga i więcej dzieci.

Urlop tacierzyński musi zostać wykorzystany przez pracownika jednorazowo, tuż po rezygnacji matki z przysługującej jej części macierzyńskiego. Inaczej niż urlop ojcowski nie może zostać podzielony i musi zostać wykorzystany natychmiast po narodzinach dziecka. W przypadku urlopu ojcowskiego pracownik może skorzystać z odpoczynku do czasu ukończenia 24. miesiąca życia przez potomka. Uwaga! Urlop tacierzyński mogą wykorzystać tylko ci ojcowie, którzy regularnie i bez opóźnień płacą składki na ubezpieczenie zdrowotne regularnie przez okres 90 dni. Urlop tacierzynski przysługuje zarówno ojcom biologicznym, jak i adopcyjnym. Uwaga! Urlop tacierzyński nie przysługuje mężowi matki, który nie jest ojcem dziecka, partnerowi, ani biologicznemu ojcu, który formalnie nie uznał swojego dziecka.

Urlop tacierzyński. Jak wykorzystać urlop? Wniosek

Ubezpieczony pracownik, który zamierza wykorzystać urlop tacierzyński, ma obowiązek zgłoszenia chęci przejęcia urlopu macierzyńskiego matki dziecka w swoim zakładzie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem planowanego urlopu tacierzyńskiego. Co ważne, przed skorzystaniem z urlopu tacierzyńskiego przez ojca, matka dziecka ma obowiązek zgłoszenia swojemu pracodawcy zamiaru rezygnacji z przysługującego jej urlopu macierzyńskiego na co najmniej 7 dni przed powrotem do pracy. Zarówno matka jak i ojciec powinni złożyć stosowne wnioski, by móc skorzystać z urlopu tacierzyńskiego.

Pracująca matka, składając wniosek, musi pamiętać o następujących dokumentach:

 • pisemnym oświadczeniu ubezpieczonej wskazującym dzień, w którym rezygnuje z urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca (od tego momentu ojciec dziecka będzie korzystał z uprawnień do zasiłku macierzyńskiego, tym samym otrzymując urlop tacierzyńskim),
 • zaświadczeniu pracodawcy ojca dziecka o udzielonym urlopie tacierzyńskim.

Ojciec dziecka, by otrzymać urlop tacierzyński, koniecznie powinien złożyć poniższe druki:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
 • zaświadczenie pracodawcy matki o dacie zaprzestania korzystania z urlopu macierzyńskiego przez pracownicę
 • druki ZUS-3, ZUS Z-3b lub ZUS Z-3a.

Urlop tacierzyński a urlop rodzicielski. Różnice

Ojciec, który wykorzystał urlop tacierzyński, ma również prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni, a w przypadku przyjścia na świat dwójki lub więcej dzieci ma do dyspozycji 34 tygodnie. Urlop rodzicielski, inaczej niż urlop tacierzyński, może być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, lecz nie później później niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6. rok życia.

Urlop tacierzyński. Ile zasiłku dla ojca?

Urlop tacierzyński to pełnopłatne zwolnienie z pracy, w czasie którego pracownik otrzymuje 100% średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy. Wysokość zasiłku z tytułu urlopu tacierzyńskiego jest uzależniona od określonej w Kodeksie pracy wysokości zasiłku macierzyńskiego. Ojcu należy się 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego oraz za okres do:

 • 3 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka, gdy minimalny czas prawa do zasiłku macierzyńskiego to 9 tygodni,
 • 6 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
 • 8 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenia lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka.

Gdy powyższe okresy upłyną, ojciec dziecka ma prawo do 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News