BiznesINFO.pl
urlop ojcowski

https://pixabay.com/pl/photos/kochanie-r%C4%99ce-palce-niemowl%C4%99-2416718/

Urlop ojcowski – jakie są zasady jego przyznawania

5 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Maciej Blacha

Udostępnij:

Razem z nowonarodzonym dzieckiem pojawia się również masa nowy obowiązków. Zasób czasu, jakim dysponujemy, by załatwić wszystkie rodzinne i zawodowe sprawy, jest w oczywisty sposób ograniczony. Na ten najbardziej wymagający okres opieki nad dzieckiem, poza urlopem macierzyńskim, przysługuje również urlop ojcowski. Zobacz, kiedy przysługuje i jakie są zasady przyznawania urlopu ojcowskiego?

Czym jest urlop ojcowski?

Urlop ojcowski jest to czas, który ojciec dziecka może wykorzystać po jego urodzeniu na opiekę nad nim i zajęcie się rodziną. Głównym aktem prawnym, w którym zawarte są przepisy regulujące zasady przyznawania urlopu ojcowskiego, jest Kodeks pracy. Według przepisów prawa pracy, urlop ojcowski, jak sama nazwa wskazuje, jest uprawnieniem przysługującym wyłącznie ojcu dziecka.  Co ważne, świadczenie będzie przysługiwało zarówno ojcu, któremu dziecko się urodziło, jak i temu, który je adoptował.

Według artykułu 1823 § 1 do urlopu ojcowskiego uprawniony jest pracujący ojciec wychowujący dziecko (również taki, który adoptował dziecko). Urlop ojcowski przysługuje tylko w określonym czasie:

  • do ukończenia przez dziecko 24 roku życia bądź;

  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia ( w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

W czasie trwania urlopu ojcowskiego, tak jak w przypadku urlopu macierzyńskiego, pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę.

Na jak długo przysługuje urlop ojcowski?

Zgodnie z kodeksem pracy, ojcu dziecka przysługują dwa tygodnie urlopu ojcowskiego. W sytuacji, gdy ojciec zdecyduje się na urlop, może wykorzystać  jednorazowo 14 dni lub dwa
razy po 7 dni. Tygodnie liczy się nie jako dni robocze, ale jako tygodnie pracy, co oznacza, że urlop można wziąć tylko na tydzień lub dwa tygodnie kalendarzowe.

Urlop ojcowski zawsze wynosi maksymalnie dwa tygodnie, bez znaczenia, ile dzieci urodziło się podczas jednego porodu.

Urlop ojcowski – zasady jego przyznawania

Aby uzyskać urlop ojcowski, należy złożyć wniosek do pracodawcy w terminie nieprzekraczającym 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika, jeśli został on złożony zgodnie z przepisami. W przypadku, gdyby pracownik nie dotrzymał wymaganego w przepisach terminu, pracodawca nie jest zobowiązany do zaakceptowania wniosku, może jednak to zrobić.

Jak płatny jest urlop ojcowski?

Za czas opieki ojcowskiej przysługuje pracownikowi pełne wynagrodzenie. Dokładniej, będzie to zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru. Oblicza się go ze średniej
wysokości wynagrodzenia otrzymanego z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ojciec rozpocznie korzystanie z urlopu.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o urlop ojcowski?

Formalności związane ze złożeniem wniosku o urlop ojcowski reguluje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej w sprawie wniosków dotyczących pracowników związanych z rodzicielstwem. Zgodnie z nim do wniosku o urlop ojcowski należy dołączyć:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

  • kopie prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka (w przypadku adopcji),

  • oświadczenie pracownika o niewykorzystaniu urlopu ojcowskiego,

  • kopie prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka (w przypadku dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję).

Jakie są różnice między urlopem ojcowskim a urlopem macierzyńskim?

Urlop ojcowski nie jest jedynym urlopem, jaki przysługuje ojcu dziecka.

Urlop tacierzyński to potoczna nazwa urlopu rodzicielskiego przysługującego ojcu dziecka. Kodeks pracy wprowadza przepisy o urlopie rodzicielskim. Zgodnie z jego przepisami, matka dziecka musi udać się na obowiązkowy urlop macierzyński. Długość urlopu wynosi maksymalnie 20 tygodni z czego matka musi wykorzystać przynajmniej 14 tygodni. Dla matki istnieje również możliwość rozpoczęcia urlopu na 6 tygodni przez planowanym przyjściem
na świat dziecka. Tak zwany urlop tacierzyński to możliwość skorzystania przez
ojca z niewykorzystanych tygodni urlopu rodzicielskiego. Długość urlopu
tacierzyńskiego zależy od tego, ile tygodni swojego urlopu wykorzystała matka.
Maksymalnie może wynosić 6 tygodni. W przeciwieństwie do urlopu ojcowskiego,
urlopu tacierzyńskiego nie można podzielić

Przykład: W rodzinie Kowalskich urodziło się dziecko. Matka dziecka rozpoczęła urlop
macierzyści na 6 tygodni przed jego narodzeniem. W ciągu następnych 8 tygodni
pozostawała na urlopie w domu i zajmowała się dzieckiem. Po upływie tego czasu
postanowiła wrócić do pracy. W sumie wykorzystała 14 tygodni. Teraz ojciec
dziecka może wykorzystać pozostałe 6 tygodni.

Źródła: „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” – Baran, 2019

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf
- kodeks pracy i ubezpieczeń społecznych

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
Pexels/Jeremy Wong

Praca

Kodeks pracy do rewolucyjnej zmiany. Małżeństwo uratuje przed zwolnieniem

Czytaj więcej >