Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Urlop ojcowski – jakie są zasady jego przyznawania
Maciej Blacha
Maciej Blacha 05.06.2021 02:00

Urlop ojcowski – jakie są zasady jego przyznawania

urlop ojcowski
https://pixabay.com/pl/photos/kochanie-r%C4%99ce-palce-niemowl%C4%99-2416718/

Razem z nowonarodzonym dzieckiem pojawia się również masa nowy obowiązków. Zasób czasu, jakim dysponujemy, by załatwić wszystkie rodzinne i zawodowe sprawy, jest w oczywisty sposób ograniczony. Na ten najbardziej wymagający okres opieki nad dzieckiem, poza urlopem macierzyńskim, przysługuje również urlop ojcowski. Zobacz, kiedy przysługuje i jakie są zasady przyznawania urlopu ojcowskiego?

Czym jest urlop ojcowski?

Urlop ojcowski jest to czas, który ojciec dziecka może wykorzystać po jego urodzeniu na opiekę nad nim i zajęcie się rodziną. Głównym aktem prawnym, w którym zawarte są przepisy regulujące zasady przyznawania urlopu ojcowskiego, jest Kodeks pracy. Według przepisów prawa pracy, urlop ojcowski, jak sama nazwa wskazuje, jest uprawnieniem przysługującym wyłącznie ojcu dziecka.  Co ważne, świadczenie będzie przysługiwało zarówno ojcu, któremu dziecko się urodziło, jak i temu, który je adoptował.

Według artykułu 1823 § 1 do urlopu ojcowskiego uprawniony jest pracujący ojciec wychowujący dziecko (również taki, który adoptował dziecko). Urlop ojcowski przysługuje tylko w określonym czasie:

  • do ukończenia przez dziecko 24 roku życia bądź;

  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia ( w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

W czasie trwania urlopu ojcowskiego, tak jak w przypadku urlopu macierzyńskiego, pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę.

Na jak długo przysługuje urlop ojcowski?

Zgodnie z kodeksem pracy, ojcu dziecka przysługują dwa tygodnie urlopu ojcowskiego. W sytuacji, gdy ojciec zdecyduje się na urlop, może wykorzystać  jednorazowo 14 dni lub dwa razy po 7 dni. Tygodnie liczy się nie jako dni robocze, ale jako tygodnie pracy, co oznacza, że urlop można wziąć tylko na tydzień lub dwa tygodnie kalendarzowe.

Urlop ojcowski zawsze wynosi maksymalnie dwa tygodnie, bez znaczenia, ile dzieci urodziło się podczas jednego porodu.

Urlop ojcowski – zasady jego przyznawania

Aby uzyskać urlop ojcowski, należy złożyć wniosek do pracodawcy w terminie nieprzekraczającym 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika, jeśli został on złożony zgodnie z przepisami. W przypadku, gdyby pracownik nie dotrzymał wymaganego w przepisach terminu, pracodawca nie jest zobowiązany do zaakceptowania wniosku, może jednak to zrobić.

Jak płatny jest urlop ojcowski?

Za czas opieki ojcowskiej przysługuje pracownikowi pełne wynagrodzenie. Dokładniej, będzie to zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru. Oblicza się go ze średniej wysokości wynagrodzenia otrzymanego z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ojciec rozpocznie korzystanie z urlopu.