Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Szykuje się wielka obniżka podatków. Tysiące Polaków jednak stracą, zamiast skorzystać
Joanna Buczyńska
Joanna Buczyńska 18.04.2022 18:53

Szykuje się wielka obniżka podatków. Tysiące Polaków jednak stracą, zamiast skorzystać

Zasiłek Świadczenie pensja wypłata pilne
biznesinfo

Ministerstwo Finansów zapowiada, że od 1 lipca 2022 r. pracownicy zapłacą mniejszy podatek. Obecnie pracownik rocznie płaci 5100 zł podatku dochodowego. 1/12 tej kwoty miesięcznie płatnik (pracodawca) potrąca z pensji pracownika i wpłaca w jego imieniu do Urzędu Skarbowego. Od połowy roku 2022 pracownik zapłaci tylko 3600 zł podatku, a więc nastąpi zmniejszenie podatku z 17% do 12%. Zmiany jednak nie dla wszystkich będą korzystne.

Z pensji brutto do pensji netto 

Z pensji brutto najczęściej w imieniu pracodawcy pracownik działu kadr i płac oblicza wysokość kwoty przelewanej ostatecznie na konto pracownika. Od pensji brutto odejmowana jest kwota na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne, które to wpłacane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz odliczany jest podatek dochodowy, który wpłaca się do Urzędu Skarbowego. 

Ubezpieczenie emerytalne zapewnia pracownikowi dochód w momencie przejścia na emeryturę. Według obecnego prawa kobiety na emeryturę przechodzą w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat

Ubezpieczenie rentowe gwarantuje świadczenie pieniężne w przypadku utraty dochodów na wskutek niezdolności do pracy.

Ubezpieczenie chorobowe zapewnia wypłatę wynagrodzenia, gdy pracownik jest chory. Pracodawca opłaca pierwsze 33 dni robocze L4, później do zapłaty kolejnych dni zobowiązał się ZUS. Pracownikowi wypłacane jest 80% wynagrodzenia, lub gdy pracownik przebywa w szpitalu wypłacane jest 70 % wynagrodzenia, ze względu na otrzymywane posiłki w szpitalu.

Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje darmowe wizyty lekarskie, pobyt w szpitalu, przyjazd pogotowia ratunkowego, refundację niektórych leków. 

Obecnie pracownik ma obowiązek opłacać zaliczkę na podatek dochodowy, czyli podatek od zarobionych pieniędzy w wysokości 17% lub 32 %,w zależności od sumy rocznego przychodu. Od lipca 2022 r. kwota 17% zmniejszy się do 12%.

Nowy projekt Polskiego Ładu

Nowelizacja Nowego Ładu daje możliwość złożenia PIT-2 także tym, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło, czy kontraktów menedżerskich czyli umów zawieranych na podstawie Kodeksu Cywilnego.

Umowy zawierane na podstawie Kodeksu Cywilnego nie dają prawa do urlopu, a decyzja wypowiedzenia umowy może być podjęta z dnia na dzień zarówno ze strony zleceniobiorcy jak i zleceniodawcy.

Eksperci EY wyliczyli jak zmiany wpłyną na nasze wynagrodzenie. Przedstawione przez nich przykłady są trzy: dla pracownika, który otrzymuje 3010 zł brutto, 5000 zł brutto oraz 8500 zł brutto.

Wynagrodzenie miesięczne brutto: 3 010 zł

Wynagrodzenie netto do końca 2021: 2 209,56 zł

Wynagrodzenie netto obecnie 2 363,56 zł

Wynagrodzenie netto po zmianach od 1 lipca 2022 r.: 2 363,56 zł

Zysk/strata do stanu obecnego: bez zmiany”

Wynagrodzenie miesięczne brutto: 5 000 PLN

Wynagrodzenie netto do końca 2021: 3 613,19 zł

Wynagrodzenie netto obecnie 3 660,19 zł

Wynagrodzenie netto po zmianach od 1 lipca 2022 r.: 3 738,19 zł

Zysk/strata do stanu obecnego: zysk 78,00 zł”

Wynagrodzenie miesięczne brutto: 8 500 PLN

Wynagrodzenie netto do końca 2021: 6 082,53 zł

Wynagrodzenie netto obecnie 6 082,53 zł

Wynagrodzenie netto po zmianach od 1 lipca 2022 r.: 6 124,53 zł

Zysk/strata do stanu obecnego: zysk 42,00 zł”

Jak komentują eksperci EY od 1 lipca 2022 r. większość pracowników zyska na nowym rozporządzeniu.