Rodzaje spółek prawa handlowego
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Rodzaje spółek prawa handlowego

Chcesz założyć spółkę, nie wiesz jednak jaką? Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są rodzaje spółek prawa handlowego? Czym się różnią spółki osobowe od kapitałowych? Która spółka jest najkorzystniejsza?

Jakie są rodzaje spółek prawa handlowego?

Wyróżniamy dwa rodzaje spółek prawa handlowego: spółki osobowe oraz spółki kapitałowe.

Spółki osobowe charakteryzują się stałym składem osobowym (wspólnicy). Wszyscy wspólnicy mają prawo i obowiązek reprezentowania spółki na zewnątrz, a także odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Spółka jawna – popularny rodzaj spółki prawa handlowego

Do spółek osobowych można zaliczyć spółkę jawną, która jest podstawowym typem spółki osobowej i przeznaczona jest przede wszystkim do prowadzenia mniejszych i średnich działalności gospodarczych z niewielką ilością wspólników. Wspólnicy w spółce jawnej zazwyczaj nie dysponują znaczącym kapitałem, a prowadzona przez nich działalność nie wymaga dużych nakładów finansowych.

Jaki rodzaj spółki prawa handlowego jest najlepszy dla wykonujących wolny zawód?

Dobrym rodzajem osobowej spółki prawa handlowego dla osób wykonujących wolne zawody, takie jak: architekt, księgowy czy lekarz, jest spółka partnerska. Spółkę zawiązuje się, aby zredukować ryzyko związane z wykonywaniem wolnego zawodu, ponieważ za popełnienie „błędu w sztuce” jednego z partnerów inni partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności.

Jaki rodzaj spółki jest najlepszy dla dużego biznesu?

Rodzajem osobowej spółki prawa handlowego przeznaczonej dla większych inwestycji są: spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Analogicznie w obu rodzajach spółek istnieje podział na dwóch różnych wspólników. W przypadku spółki komandytowej są to komplementariusz, odpowiadający za zobowiązania spółki bez ograniczenia, i komandytariusz, którego odpowiedzialność ogranicza wysokość sumy komandytowej. W spółce komandytowo-akcyjnej wyróżnia się natomiast komplementariusza będącego inwestorem aktywnym i akcjonariusza, czyli inwestora pasywnego nieodpowiadającego za zobowiązania spółki.

Rodzaje spółek prawa handlowego – spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe charakteryzuje z kolei zmienny kapitał i skład osobowy, który jest wyłączony z odpowiedzialności za zobowiązania. Do spółek kapitałowych zalicza się:

  • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jest to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ ograniczenie odpowiedzialności wspólników jest proporcjonalne do wysokości wniesionego wkładu. Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. to 5 000 zł. Ponadto prowadzenie takiej spółki nie niesie za sobą przestrzegania skomplikowanych zasad,
  • spółkę akcyjną – to najbardziej złożona forma prowadzenia działalności gospodarczej, która z powodu rozbudowanych procesów prawno-finansowych zalecana jest przede wszystkim dużym firmom i korporacjom. Minimalny kapitał zakładowy w spółce akcyjnej wynosi 100 000 zł. Jej niewątpliwą zaletą jest możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji lub wejście na giełdę papierów wartościowych,
  • prostą spółkę akcyjną – PSA to połączenie cech spółki z o.o. z cechami spółki akcyjnej. Zaletą PSA jest m.in. możliwość rejestracji przez Internet czy brak obowiązku tworzenia rady nadzorczej, tak jak w przypadku spółki z o.o. oraz pozyskiwanie kapitału od wielu inwestorów, jak w przypadku spółki akcyjnej. Jest to świetna forma prowadzenia działalności gospodarczej w postaci startupu.

Spółka cywilna a spółki prawa handlowego

Spółka cywilna nie zalicza się do spółek prawa handlowego, ponieważ jest to forma umowy i nie tworzy nowego, odrębnego podmiotu. Wspólnicy spółki cywilnej są uznawani za przedsiębiorców.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News