BiznesINFO.pl
biznes-info-640x433

Biznesinfo.pl

Renta rodzinna po zmarłym. Rekordowa przekracza 9 tys. złotych

16 Października 2019

Autor tekstu:

Stanisław Węgrowski

Udostępnij:

Renta rodzinna może być dużym wsparciem dla osób, które straciły bliskich. Najniższa renta przysługująca po zmarłym wynosi 1100 zł brutto. Okazuje się, że na Dolnym Śląsku najwyższa renta rodzinna wynosi 9 128,22 zł brutto. Rekordowe świadczenie jest wypł

Renta rodzinna może dużo zmienić

Renta rodzinna to wsparcie pieniężne dla dzieci, małżonków i rodziców, którzy utracili bliskich. Ale nie w każdym przypadku można ją otrzymać. Wysokość takiego świadczenia jest dzielona równo pomiędzy osoby, które są uprawnione do pobierania renty. Podstawowym warunkiem otrzymywania wsparcia jest to, by zmarły miał w chwili śmierci potwierdzone prawo do emerytury bądź renty w związku z niezdolnością do pracy lub spełniał wymagania potrzebne do pobierania któregoś z tych świadczeń.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o rentę rodzinną dla siebie lub za dziecko.Wnioski można składać w wybranej placówce ZUS bądź przez Internet - przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Druki wniosków są dostępne w salach obsługi klientów i na portalu www.zus.pl.

Renta - potrzebne dokumenty

Spis dokumentów, jakie są potrzebne można znaleźć na portalu ZUS albo zapytać o nie konsultanta Zakładu. Pewne jest, że do formularzu należy dodać dokumenty potwierdzające datę urodzenia i datę śmierci osoby, po której ma zostać przyznana renta. W sytuacji gdy zmarły posiadał ustalone prawo do świadczeń emerytalno-rentowych lub posiadał kapitał początkowy - warto zamieścić numer sprawy umieszczony w decyzji. Dokumentów nie trzeba składać jeszcze raz, jeśli ZUS jest już w ich posiadaniu. Jeżeli osobie zmarłej nie ustalono prawa do emerytury lub renty, ale był złożony wniosek, to należy określić, do której jednostki ZUS. Jeżeli zmarły nie miał prawa do wymienionych świadczeń, to należy dodać do wniosku dokumenty, które potwierdzają prawo do tych świadczeń.

Renta rodzinna - wysokość świadczenia

Wysokość renty rodzinnej jest zależna od tego, ilu osobom przysługuje. Jedna osoba uprawniona otrzyma 85 proc. świadczenia należnego osobie zmarłej. Dwie osoby - 90 proc. świadczenia, a trzy lub więcej osób - 95 procent.

Minimalna kwota renty rodzinnej jest określona w ustawie emerytalnej. Ta kwota co roku jest coraz większa w wyniku waloryzacji świadczeń. Jeżeli kwota renty wyszłaby niższa niż minimalna ustawowa renta, wtedy jest podwyższa właśnie do tej kwoty.

Renta rodzinna jest wypłacana od momentu, gdy uzyska się do niej prawo, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym składano wniosek. Jeżeli wypadło to w miesiącu, w którym doszło do śmierci osoby, po której przysługuje renta, to ZUS wypłaca świadczenie od dnia śmierci, ale nie wcześniej od dnia w którym zostaną spełnione warunki do jej przyznania.

Podobne artykuły

pixabay, piviso

Twój portfel

500 plus na zdrowie. Nowy program resortu zdrowia obejmie tylko osoby powyżej 40. roku życia

Czytaj więcej >
Trwają prace nad europejską płacą minimalną

Twój portfel

Europejska płaca minimalna. Poprawki w dyrektywie korzystne dla pracowników

Czytaj więcej >
Emerytura

Twój portfel

Pomoc też dla emerytów, mogą dostać 2080 zł. Warunek jest jeden

Czytaj więcej >
Zmiana cen gazu o kilka procent

Twój portfel

Musimy przygotować się na zmianę cen gazu. Czeka nas już od lipca

Czytaj więcej >
Abonament nadal trzeba płacić. KRRiT poinformowała wszystkich.

Twój portfel

KRRiT wydała specjalny komunikat dotyczący abonamentu. Polacy będą wściekli na jego treść

Czytaj więcej >
Banki nie mają innego wyjścia i muszą podnosić opłaty?

Twój portfel

Banki drastycznie podnoszą ceny swoich usług. Będziemy płacić znacznie więcej

Czytaj więcej >