BiznesINFO.pl
young-woman-791849 640

Pixabay

Praca w niedziele i święta a dodatkowe wynagrodzenie – kiedy przysługuje?

26 Maja 2021

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Udostępnij:

Niewiele osób lubi pracę w święta i niedziele. Na szczęście w tym przypadku w sukurs pracownikom idą przepisy prawne, które w niektórych okolicznościach nie zezwalają na wykonywanie pracy w niedziele oraz święta. Nie oznacza to jednak, że w dni świąteczne czy niedziele wszystkie zakłady pracy przestają działać. Za wykonywaną pracę w dni ustawowo wolne od pracy pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Na jakie korzyści można liczyć? W pierwszej kolejności pracownik ma prawo do odebrania dnia wolnego, a w sytuacji, kiedy nie ma takiej możliwości, przysługuje mu dodatkowe
wynagrodzenie – w jakich okolicznościach? Które dni są ustawowo wolne od pracy?

Praca w niedziele i święta a dodatkowe wynagrodzenie
jakie dni w Polsce są ustawowo wolne od pracy?

Przepisy prawa wskazują, które dni powinny być dniami wolnymi od pracy. Ustawa z dnia 18
stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy wskazuje, w które dni pracownik nie jest zobowiązany do wykonywania czynności służbowych, są to następujące dni:

·       1 stycznia – Nowy Rok,

·       6 stycznia – Święto Trzech Króli,

·       pierwszy dzień Wielkanocy,

·       drugi dzień Wielkanocy,

·       1 maja – Święto Pracy,

·       3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja,

·        pierwszy dzień Zielonych Świątek,

·       Boże Ciało (bez daty – święto ruchome),

·       15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego,

·       1 listopada – Wszystkich Świętych,

·       11 listopada – Święto Niepodległości,

·       25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

·       26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Praca w niedziele i święta a dodatkowe wynagrodzenie
kiedy przepisy prawa zezwalają na wykonywanie pracy w niedziele oraz święta?

Wykonywanie pracy w niedziele i święta jest możliwe, jednak należy zastosować się do przepisów prawa Kodeksu Pracy, który dokładnie określa okoliczności, kiedy jest to dozwolone. Zatem warto przytoczyć przepisy warunkujące te sytuacje tj. art. 15110:

Praca w niedziele i święta jest dozwolona:

1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

2) w ruchu ciągłym,

3) przy pracy zmianowej,

4) przy niezbędnych remontach,

5) w transporcie i w komunikacji,

6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,

7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;\,

8) w rolnictwie i hodowli,

9)przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

a) (uchylona),

b) zakładach świadczących usługi dla ludności,

c) gastronomii,

d) zakładach hotelarskich,

e) jednostkach gospodarki komunalnej,

f) zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

g) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,

h) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,

10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta,

11) przy wykonywaniu prac:

a) polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w 
art. 1519 dni wolne od pracy § 1, są u niego dniami pracy,

b) zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w lit. a.”

Praca w niedziele i święta a dodatkowe wynagrodzenie
co z dodatkowym wynagrodzeniem za dni wolne od pracy?

Jak wynika z przepisów prawa, pracownikowi wykonującemu prace w niedziele oraz święta pracodawca zobligowany jest do zapewnienia dnia wolnego od pracy w ramach rekompensaty. Za prace wykonywaną w niedzielę pracodawca natomiast zobowiązany jest do udzielania dnia wolnego pracownikowi w terminie do 6 dni kalendarzowych, które poprzedzają taka niedzielę lub następują po niej. Jeśli nie ma możliwości wykorzystania dnia wolnego od pracy w zamian za przepracowana niedzielę lub święto w tym terminie, to dzień wolny w ramach rekompensaty powinien zostać wyznaczony do końca okresu rozliczeniowego. Nie zawsze jednak jest to możliwe. W sytuacji, gdy okoliczności nie pozwalają na oddanie pracownikowi dnia wolnego za prace w niedzielę lub święto do końca okresu rozliczeniowego, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każda przepracowana godzinę. W zgodzie z przepisami prawa dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta przysługuje w wymiarze 100% wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę pracy.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
pixabay, jannonivergall

Praca

Ukraińcy mogą zarobić więcej od Polaków. Pracodawcy skłonni im lepiej zapłacić

Czytaj więcej >