BiznesINFO.pl > Finanse > Rodzice dzieci ciężko chorych mogą starać się o dodatkowe 4000 zł
Olgierd Maletka
Olgierd Maletka 01.02.2023 16:00

Rodzice dzieci ciężko chorych mogą starać się o dodatkowe 4000 zł

pieniądze w portfelu-portfel-banknoty-iberion
BiznesInfo

Dzisiaj weszło w życie Rozporządzenie MRiPS uprawniające rodziców do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł. Obejmuje dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą jego życiu.

Jeżeli urodziło Ci się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o jednorazowe świadczenie z ustawy "Za Życiem”.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje: matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu (osobie, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) albo opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać jednorazowe świadczenie?

Aby uzyskać świadczenie, trzeba posiadać zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Trzeba także posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.

Czas ma znaczenie

Należy pamiętać o zachowaniu terminu, bowiem wniosek taki złożyć należy w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Jest to termin, którego nie można przywrócić, a wniosek złożony po jego upływie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Polecane