pełna księgowość
pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 31 Grudnia 2020

Pełna księgowość. Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości

Każda osoba będąca przedsiębiorcą zobligowana jest do prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych w swoim przedsiębiorstwie. To w jaki sposób operacje będą ewidencjonowane w głównej mierze zależy od formy prowadzonej działalności gospodarczej i od wysokości osiąganych dochodów. Podatnik może prowadzić ewidencję w formie uproszczonej (KPiR lub ryczałt) lub w formie pełnej księgowości. Natomiast w życiu gospodarczym istnieją sytuacje, kiedy przedsiębiorca zmuszony jest prowadzić księgowość w formie pełnej. Czym w praktyce jest pełna księgowość i jak ją przeprowadzić?

Pełna księgowość. Czym jest oraz kto podlega obowiązkowi prowadzenia?

Mianem pełnej księgowości określamy precyzyjny, skomplikowany system ewidencyjny, dzięki któremu możliwe jest zobrazowanie pełnej sytuacji finansowej jednostki gospodarczej. Obowiązek prowadzenia księgowości o charakterze pełnym posiadają:

 • osoby fizyczne,
 • spółki cywilne,
 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy tych przedsiębiorstw, których wysokość przychodów ustalonych za poprzedni rok obrotowy wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość 2 000 000 euro po przekalkulowaniu na walutę polską. Od 2016 roku powyższym obowiązkiem zostały objęte osoby prowadzące działy specjalnej produkcji rolniczej. Wartość przeliczana jest na walutę polską po średnim kursie NBP, na dzień roboczy w październiku ubiegłego roku. Co szczególnie istotne, fakt podjęcia pełnej księgowości związany jest ze znacznymi nakładami na obsługę tego systemu. W głównej mierze ponoszone koszty w tym zakresie powiązane są z zatrudnieniem wykwalifikowanych księgowych lub skorzystaniem z usług biura rachunkowego. Sporym atutem prowadzenia pełnej księgowości jest uzyskiwanie ogromnej ilości informacji dotyczących procesów gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie, co bezpośrednio daje możliwość skuteczniejszego kierowania prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pełna księgowość. Jaką wiedzę gwarantuje prowadzenie ksiąg rachunkowych w pełnym wymiarze?

Pełna księgowość wiąże się z istotnymi uproszczeniami dla przedsiębiorcy. Prowadzenie ksiąg rachunkowych o charakterze pełnym zasadniczo dostarcza informacji z zakresu:

 • ewidencji przychodów i kosztów,
 • ewidencji majątku a także źródeł jego pochodzenia,
 • inwentaryzacji zobowiązań i majątku,
 • sprawozdań finansowych,
 • kart wynagrodzeń osób zatrudnionych.


Pełna księgowość. Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z prowadzeniem pełnej księgowości?

Oprócz wskazanych wyżej korzyści pełna księgowość łączy się również z pewnymi obowiązkami. Przedsiębiorca decydujący się prowadzić księgi rachunkowe o charakterze pełnym zobligowany jest do opracowania zasad polityki rachunkowości w języku polskim, które według Ustawy o Rachunkowości powinny zawierać następujące dane:

 • nakreślenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych występujących w trakcie trwania roku obrotowego,
 • wybranie metody wycen aktywów oraz pasywów a także sposób ustalania wyniku finansowego,
 • charakterystykę sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w tym:
  • zakładowego planu kont,
  • spisu ksiąg rachunkowych,
  • opisu sposobu dotyczącego przetwarzania danych.

Pełna księgowość a księgi rachunkowe. Szczegóły

Prowadzenie pełnej księgowości łączy się z koniecznością dokładnej ewidencji działalności gospodarczej. Tu pomocne są księgi rachunkowe. Mianem ksiąg określane jest narzędzie służące do wskazania zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce w jednostce. Potwierdzeniem zdarzeń gospodarczych są dokumenty księgowe. W poczet ksiąg rachunkowych uwzględniamy:

 • dzienniki,
 • konta nalężące do księgi głównej,
 • konta nalężące do ksiąg pomocniczych,
 • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i pomocniczej,
 • wykaz dotyczący składników aktywów oraz pasywów.


Pełna księgowość. Jakie są ogólne wytyczne prowadzenia ksiąg rachunkowych o charakterze pełnym?

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych o charakterze pełnym warto pamiętać o przestrzeganiu poniższych zasad.

 • Należy umieszczać daty na dokumentach potwierdzających miejsce zajścia zdarzenia gospodarczego.
 • Należy nadać numer dowodu ewidencyjnego oraz datę w sytuacji gdy jest ona inna niż data operacji gospodarczej.
 • Należy opisywać zdarzenia gospodarcze w sposób zrozumiały.
 • Kwoty należy uwzględniać w kwocie waluty polskiej.
 • Należy przestrzegać obranego zakładowego planu kont syntetycznych oraz analitycznych.
 • Należy prowadzić księgi w taki sposób, aby zachować spójność i jednorodność zapisów wszystkich ksiąg.
 • Należy zapewnić trwałość zapisów księgowych.
 • Popełnione błędy należy naprawiać poprzez wystawienie korekty lub noty korygującej.


Pełna księgowość. Jakie są techniki zapisu danych księgowych?

Najczęściej spotykaną forma prowadzenia ksiąg rachunkowych w kontekście pełnej księgowości jest forma cyfrowa (komputerowa). Jak pokazuje praktyka, pełna księgowość prowadzona w ten sposób stanowi znaczące ułatwienie procesu ewidencyjno-obliczeniowego. Ponadto poza ogólnie przyjętymi zasadami księgi rachunkowe powinny spełniać również następujące wymagania:

 • Każdy zapis wprowadzony w pełnej księgowości musi być oznaczony indywidualnym numerem, nadanym w sposób automatyczny oraz powinien zawierać dane osoby, która tego dokonała.
 • Wydruki, raporty i zestawienia komputerowe obligatoryjnie musza zawierać:
  • dane dotyczące jednostki oraz programu, w którym zostały wystawione,
  • numerację nadawaną w sposób automatyczny,
  • sporządzane są do końca roku obrotowego oraz przechowywane są na innym nośniku danych niż komputer (np. płyta, pendrive) o trwałości co najmniej do 5 lat.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News