BiznesINFO.pl > Praca > Pracodawcy pod lupą Inspekcji Pracy. Na razie zapowiedziano 52 tys. kontroli
Radosław Święcki
Radosław Święcki 22.03.2022 08:29

Pracodawcy pod lupą Inspekcji Pracy. Na razie zapowiedziano 52 tys. kontroli

Państwowa Inspekcja Pracy szykuje ponad 50 tys. kontroli
BiznesInfo

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Państwowa Inspekcja Pracy planuje ponad 50 tys. kontroli

  • Czego mogą spodziewać się pracodawcy

  • Jaki nowy sposób kontroli mają inspektorzy

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada kontrolę

Zapowiada się pracowity rok dla Państwowej Inspekcji Pracy, będący jednocześnie stresującym okresem dla i tak mających trudny czas pracodawców. Inspekcja jak podaje serwis Prawo.pl zapowiedziała na ten rok 52 tys. kontroli.

Skąd tak znacząca liczba kontroli? Państwowa Inspekcja Pracy uznała, że przeprowadzone w ostatnim czasie zmiany w przepisach prawach pracy mogą prowadzić do nadużyć. Inspekcja chce przeprowadzić działania kontrolne m.in. w zakresie wypłaty wynagrodzeń po obniżeniu wymiaru czasu pracy, przejściu na pracę zdalną, wysokości odpraw czy udzielania urlopów.

Pracodawcy muszą liczyć się z kontrolami tak naprawdę w każdej chwili, gdyż jak przypomina portal inspektorzy mają prawo przeprowadzić kontrolę bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy. Bywają sytuacje, że pracodawca jest uprzedzany o kontroli Inspekcji i jej zakresie. Najczęściej dzieje się tak wtedy, kiedy informacja o kontroli nie wpływa na jej przebieg.

Czego poza wynagrodzeniami czy urlopami mogą dotyczyć kontrole? Według ekspertów – bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostarczania środków chroniących przed rozprzestrzenieniem się koronawirusa. Zwraca na to uwagę w rozmowie z prawo.pl Andrzej Bączkowski, główny specjalista ds. BHP W&W Consulting, podkreślając, że intensywniejsze kontrole w tym zakresie mogą mieć związek z zakwalifikowaniem SARS-COV-2 do trzeciej grupy zagrożeń biologicznych dla pracowników.

- Inspektorzy podczas kontroli mogą w szczególności skupiać się więc na zaktualizowanych ocenach ryzyka (o czynnik, jakim jest koronawirus), wykazie prac oraz rejestrze pracowników narażonych na ten czynnik, wprowadzonych procedurach przeciwdziałających zakażeniu ich przestrzeganiu, jak również procedurach związanych z wprowadzeniem pracy zdalnej – tłumaczy ekspert.

Pracodawcy muszą liczyć się z tym, że inspektorzy będą chcieli dokonać przeglądu dokumentacji pracowniczej, czyli teczek pracowniczych, regulaminów pracy i wynagrodzeń. Ale w związku z obecną sytuacją, a ściślej nowymi obowiązkami nałożonymi na pracodawców istotna będzie również dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa na którą składają się m.in.  instytucje i procedury, ocena ryzyka zawodowego, protokoły badające przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy oraz karty wypadków, dokumentacja prac szczególnie niebezpiecznych, czy dokumentacja maszyn i urządzeń w zakresie ich bezpiecznego użytkowania przez pracowników (certyfikaty zgodności, instrukcje, przeglądy i konserwacje).

- Należy być przygotowanym na okazanie dowolnie wskazanego miejsca w zakładzie pracy oraz dowolnie wskazanego dokumentu, również z lat ubiegłych. Natomiast – również podczas przeprowadzania czynności przez inspektorów – musimy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Pracodawca ma obowiązek je przedstawić, a inspektorzy mają obowiązek się do nich stosować – wyjaśnia Andrzej Bączkowski, przypominając, że pracodawcy muszą na potrzeby kontrolerów udostępnić wydzielone miejsce, które umożliwi im swobodne zapoznanie się z dokumentami.

Kiedy wchodzą w grę kontrole zdalne?

Warto również podkreślić, że w związku z obecną sytuacją Państwowa Inspekcja Pracy ma nowy sposób na kontrole pracodawców. Chodzi o kontrole zdalne.

Takie kontrole jak informuje „Puls Biznesu” są przeprowadzane, gdy dla ustalenia określonych faktów nie jest wymagana obecność inspektora w siedzibie pracodawcy. O zamiarze kontroli w ten sposób inspektorzy powiadamiają przedsiębiorstwo za pośrednictwem operatora pocztowego, platformy usług komunikacji publicznej ePUAP bądź osobiście, doręczając pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz żądanie (wraz z pouczeniem) dotyczące wyrażenia zgody na jej zdalną formę.

Zasady kontroli zdalnej ustalane są w porozumieniu z firmą i uwzględnieniem jej możliwości technicznych. Jeśli przedsiębiorca nie zgodzi się na prowadzenie działań kontrolnych zdalnie, wówczas Państwowa Inspekcja Pracy zaplanuje kontrolę osobistą.

Tagi: praca
Polecane