Odszkodowanie za zakażenie koronawirusem
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News
Autor Maria Glinka - 28 Kwietnia 2020

GW: Odszkodowanie za zarażenie się koronawirusem? Można otrzymać pieniądze, ale muszą być spełnione pewne warunki

Odszkodowanie może przysługiwać osobie zarażonej koronawirusem, ale ostatecznie przyznanie należności jest uzależnione od okoliczności zakażenia. Jakich roszczeń poza zasiłkiem lub rentą z ZUS można dochodzić z tytułu infekcji patogenem?

Odszkodowanie za zakażenie

Odszkodowanie może należeć się osobie, która faktycznie zaraziła się koronawirusem – powoływanie się na istnienie niebezpieczeństwa infekcji nie może być podstawą roszczeń – podaje Gazeta Wyborcza.

Jeżeli wiadomo, że do kontaktu z chorym na COVID-19 doszło w pracy, to pracodawca nie może uchylać się od odpowiedzialności powołując się na fakt, że zatrudniony mógł zarazić się również w innym miejscu np. w sklepie.

WP: Szykuje się segregacja klientów? Prawdopodobnie jeden typ osób będzie mógł wchodzić bez kolejki i ponad limitWP: Szykuje się segregacja klientów? Prawdopodobnie jeden typ osób będzie mógł wchodzić bez kolejki i ponad limitCzytaj dalej

Wskazanie winowajcy może okazać się konieczne

W wielu przypadkach niezbędne będzie również wykazanie, że do infekcji doszło w wyniku niewłaściwego działania lub zaniechania konkretnej osoby (art. 415 kodeksu cywilnego).

W takim wypadku winowajcą jest z całą pewnością ten, kto był świadomy własnego zakażenia, a i tak kontaktował się z innymi.

Poza tym odpowiedzialność ponosi również osoba, która dopuściła chorego do pracy z osobami zdrowymi, zwiększając ryzyko potencjalnej infekcji. Można mówić także tzw. winie organizacyjnej, w którą wpisują się m.in. niedostarczenie środków ochrony, zaniechanie dezynfekcji czy nieodpowiednie zarządzaniem miejscem pracy.

Linia obrony pracodawcy nie zawsze skuteczna

W niektórych przypadkach podmiot odpowiedzialny za zakład pracy będzie mógł powoływać się na istnienie obiektywnych przeszkód (m.in. brak dostępu do niektórych artykułów), które uniemożliwiły mu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Jednak udowodnienie takich przesłanek może być niezwykle trudne, na co wskazuje orzecznictwo. Dotychczasowe sprawy rozwiązywane były na niekorzyść pracodawcy ze względu na jego bezwzględny obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i niemożność usprawiedliwiania się brakiem możliwości finansowych czy organizacyjnych.

Co ciekawe, kodeks pracy przewiduje wyjątki. Pracodawca będzie odpowiadał za zawinione zachowania swojego pracownika w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, mimo że sam nie ponosi winy (bo np. nie wiedział o zakażeniu).

DZISIAJ GRZEJE:
1. Rząd szykuje nowy podatek. Dotknąć on może bardzo wielu Polaków
2. Minister podała datę odmrożenia gospodarki. Wiele osób, może być zaskoczonych

Niektórzy mogą dochodzić roszczeń dużo łatwiej

Gdy do zakażenia doszło „przy wykonywaniu władzy publicznej” to dochodzenie roszczeń może być dużo łatwiejsze. To określenie dotyczy sfery działalności sądów, urzędów, służb oraz we wszystkich innych miejscach, w których samorządy mogą wpływać na sytuację obywateli.

W takim wypadku katalog poszkodowanych rozszerza się o pracownika czy funkcjonariusza. W celu otrzymania odszkodowania należy jedynie wykazać niezgodność z prawem w działaniu władzy publicznej. Bez znaczenia w tym wypadku będzie fakt, czy funkcjonariuszowi można postawić zarzut dopuszczenia się bezprawnej czynności.

Dla przykładu: wydanie nieprawomocnej decyzji o skierowaniu lekarza czy pielęgniarki do pracy w placówce, w której potwierdzono obecność patogenu, rodzi odpowiedzialność niezależnie od tego, czy urzędnik, który ją wydał, był w stanie ustalić, że dana osoba nie podlega skierowaniu.

Poza tym, można się powołać na „względy słuszności” nawet, gdy nie można udowodnić bezprawnego działania (art. 4172 kodeksu cywilnego). Taką linię obrony przyjął pracownik, który zaraził się bakterią w jednostce wojskowej, a jego roszczenie poparł w 2013 r. Sąd Najwyższy.

Jeśli nie rozliczyłeś jeszcze PIT koniecznie musisz wiedzieć o jednej rzeczy. Właśnie wprowadzono kolejną zmianęJeśli nie rozliczyłeś jeszcze PIT koniecznie musisz wiedzieć o jednej rzeczy. Właśnie wprowadzono kolejną zmianęCzytaj dalej

Pracujesz w fabryce? Szanse na odszkodowanie są jeszcze większe

Zdecydowanie najkrótszą drogę do odszkodowania mają do przebycia osoby, które zetkną się z wirusem w związku z „ruchem przedsiębiorstwa lub zakładu wprawianego za pomocą sił przyrody” (art. 435 kodeksu cywilnego).

Pod tym poetyckim sformułowaniem kryje zmechanizowana działalność, która stanowi duże niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników m.in. praca w fabryce, elektrowni, kopalni czy większości przedsiębiorstw budowalnych i transportowych.

Orzecznictwo wskazuje, że do tej kategorii nie zalicza się szpitali czy sklepów wielkopowierzchniowych, choć niektóre wyroki sugerują, że są od tej reguły wyjątki (np. Sąd Apelacyjny w Gdańsku - wyrok z 28.12.2015 r., III APa 14/15).

Jedynymi przesłankami wyłączającymi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę (czyt. zakażenie), są w tym wypadku: siła wyższa lub zawinione zachowanie samego poszkodowanego lub osoby trzeciej.

Ogromna awaria UPC. Sparaliżowane miasta w całej Polsce i EuropieOgromna awaria UPC. Sparaliżowane miasta w całej Polsce i EuropieCzytaj dalej

Czego możemy się domagać z tytułu zakażenia?

Katalog roszczeń jest dość szeroki. Osoba, która zaraziła się patogenem, może domagać się zwrotu kosztów (np. leczenia, rehabilitacji, opieki) oraz renty kompensującej zmniejszone możliwości zarobkowe, jeśli zakażenie częściowo bądź całkowicie wyłączyło możliwość wykonywania przez nią obowiązków zawodowych.

Art. 445 kodeksu cywilnego wskazuje, że poszkodowanemu przysługuje również zadośćuczynienie za ból i cierpienie, które wynika z choroby i jej konsekwencji. W przypadku śmierci osoby zakażonej o zadośćuczynienie za krzywdę mogą starać się z kolei członkowie rodziny.

ZOBACZ TAKŻE:

  1. Kasjerka Biedronki zakażona koronawirusem. Zaniepokojeni klienci piszą maile
  2. Rząd podał datę otwarcia galerii handlowych. Przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać
  3. IBERION grupą mediową przyszłości. Jakie wartości wyznaje firma?
  4. 1200 zł dla 50 tys. Polek. Po pieniądze wystąpić mogą też mężczyźni
  5. Czekają nas znaczne zmiany w wywozie śmieci. Segregacja nie będzie konieczna dla części Polaków
  6. Osoby na kwarantannie będą mogły wyjść z domu pod jednym warunkiem. MZ zapowiada ważną zmianę
Ile tracą na wartości samochody kompaktowe? Warto sprawdzić, ile warte jest teraz twoje autoIle tracą na wartości samochody kompaktowe? Warto sprawdzić, ile warte jest teraz twoje autoCzytaj dalej

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News