BiznesINFO.pl
money-1395271 1280

Pixabay

Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika na 1/8 etatu, jakie należy spełnić?

27 Maja 2021

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Udostępnij:

Każdy pracodawca chcący zatrudnić pracownika musi liczyć się z kosztami, które wiążą się z tym faktem. Największym kosztem ponoszonym przez pracodawcę jest wynagrodzenie pracownika. Z perspektywy pracownika koszty pracodawcy mogą wyglądać na niewielkie, gdyż zazwyczaj pracownik postrzega te koszty w perspektywie kosztu wynagrodzenia
netto. Rzeczywistość jednak bywa inna i realnie koszt wynagrodzenia, który ponosi pracodawca, jest o wiele większy niż sama kwota netto wynagrodzenia, bowiem pracodawca zobligowany jest do odprowadzenia obowiązkowych składek do ZUS. Jakie obowiązki należy spełnić przy zatrudnianiu pracownika na 1/8 etatu?


Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika na 1/8 etatu, co należy zrobić w pierwszej kolejności?

Przed przyjściem pracownika do pracy w pierwszej kolejności należy go skierować na badania
wstępne, celem ustalenia, czy pracownik nie posiada przeciwskazań do wykonywania
pracy na danym stanowisku. Osoba uzyskująca stanowisko musi również zostać
przeszkolona w zakresie przepisów BHP panujących na obejmowanym stanowisku w
przedsiębiorstwie. Obligatoryjnie należy również założyć akta osobowe pracownika, które kolejno należy przechowywać przez okres 50 lat po ustaniu zatrudnienia. Minimalne wynagrodzenie, jakie pracownik będzie otrzymywać z tytułu zatrudnienia na 1/8 etatu w 2021 roku, wnosi 350 zł brutto.

Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika na 1/8 etatu, co ze składkami?

Zatrudniając nowego pracownika w przedsiębiorstwie, należy ten fakt zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pomocą formularza ZUS ZUA w terminie do 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń, tj. od rozpoczęcia stosunku pracy. Zgłoszenie pracownika poprzez formularz ma charakter obligatoryjny. Za zatrudnionego pracownika należy odprowadzać następujące składki:

·       Ubezpieczenia społeczne tj. emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe,

·       Ubezpieczenie zdrowotne,

·       Fundusz Pracy,

·       Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Należy również mieć na uwadze, iż pracodawca zobowiązany jest do odprowadzania i naliczania co miesiąc podatku od dochodu uzyskiwanego przez pracowników – PIT4. Należy również pamiętać, że po skończonym roku, w którym pracodawca wypłacał wynagrodzenie pracownikowi, należy sporządzić deklarację PIT-11 (otrzymuje ją zarówno pracownik, jak i urząd skarbowy) a także roczną deklarację PIT-4R (tę deklarację otrzymuje jedynie urząd skarbowy).

Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika na 1/8 etatu, ile wynosi ZUS za pracownika zatrudnionego
na 1/8 etatu?


W sytuacji, gdy obniżony zostanie wymiar czasu pracy pracownika, wyliczanie składek ZUS odbywa się w taki sam sposób, jak w sytuacji pracy w pełnym wymiarze godzinowym.
Składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyliczane są procentowo, z tego właśnie powodu wymiar godzinowy pracownika nie ma istotnego znaczenia. Na wielkość płaconych składek do ZUS wpływa przede wszystkim wysokość otrzymywanego wynagrodzenia brutto przez pracownika. Nie jest istotne, czy pracownik zatrudniony jest na pełny etat, na ½ etatu, ¼ czy też na 1/8 etatu. To, w jakiej wysokości odciągane będą składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uzależnione jest od rozmiaru płacy brutto pracownika.Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika na 1/8 etatu, ile procentowo wynoszą składki ZUS?

Zatrudnienie pracownika wiąże się z koniecznością odprowadzania za niego składek ZUS. Niektóre składki ZUS płacone są przez pracownika, a inne z nich przez pracodawcę, a na niektóre z nich (pracownik i pracodawca) składają się oboje. Jednak w praktyce wszystkie narzuty na wynagrodzenie odprowadzane są z pensji pracownika przez pracodawcę. Zatem pracownicy często nie posiadają świadomości, ile tak naprawdę składki ZUS kosztują pracownika, a także jaki procent wynagrodzenia pracownika jest przekazywany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w imieniu pracownika. Zatem jakie są koszty pracodawcy w sytuacji zatrudnienia na umowę o pracę?


Pracodawca finansuje składki na ubezpieczenia społeczne, w sumie jest ich 5, poniższe składki ZUS opłacone są za pracownika w imieniu pracodawcy, należą do nich:

·       Składka emerytalna ZUS – 9,76% wymiaru podstawy opłacana przez pracodawcę, pracownik również odprowadza tą składkę w tym samym wymiarze z płacy brutto;

·       Składka rentowa ZUS – 6,50% wymiaru podstawy, składka ta jest o 5% wyższa niż ta
finansowana przez pracownika;

·       Składka wypadkowa ZUS – od 0,67% do 3,33%, obliczana od podstawy wynagrodzenia
pracownika w zależności od liczby zatrudnionych a także od kategorii ryzyka związanego z wykonywaniem obowiązków na danym stanowisku;

·       Składka na Fundusz Pracy – 2,45% wymiaru podstawy, składka w całość płacona przez
pracodawcę;

·       Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1% wymiaru podstawy, również w całości płacona przez pracodawcę.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >