Na czym polega leasing finansowy i czym różni się od operacyjnego?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 3 Stycznia 2021

Na czym polega leasing finansowy i czym różni się od operacyjnego?

Leasing finansowy jest jednym z rodzajów leasingu. Znacząco różni się on od leasingu operacyjnego. Rzecz jasna, obie formy mają zarówno wady, jak i zalety. W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest leasing finansowy, a czym operacyjny.

Czym jest leasing finansowy?

Leasing to umowa cywilnoprawna, którą zawierają dwie strony. Jedna ze nich, leasingodawca, zobowiązuje się przekazać drugiej stronie, czyli leasingobiorcy, prawa do użytkowania określonej rzeczy. Taka umowa sporządzana jest na czas określony, a leasingobiorca zobowiązuje się dokonywać ustalonych opłat ratalnych, tzw. rat leasingowych. Wyróżniamy następujące rodzaje leasingu:

  • leasing bezpośredni i pośredni,
  • leasing operacyjny,
  • leasing finansowy,
  • leasing zwrotny,
  • leasing konsumencki.

Przedstawione wyżej rodzaje leasingu różnią się od siebie między innymi pod względem konstrukcji umowy oraz praw i obowiązków leasingodawcy i leasingobiorcy wobec przedmiotu leasingu. W tym artykule skupimy się głównie na leasingu finansowym.

Leasing finansowy polega na tym, że leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do korzystania z określonego przedmiotu w zamian za miesięczne raty leasingowe. Leasingobiorca zobowiązany jest zapłacić z góry podatek VAT za cały okres obowiązywania umowy leasingu. Co więcej, leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, a umowa zwykle jest długoterminowa i obowiązuje do czasu zużycia ekonomicznego przedmiotu.

Leasing finansowy a leasing operacyjny

Powyżej opisaliśmy, na czym polega leasing finansowy. Teraz wyjaśnimy, czym jest leasing operacyjny. Ten drugi rodzaj leasingu polega na tym, że leasingobiorca płaci podatek VAT w ratach, natomiast obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych spoczywa na leasingodawcy. Co więcej, strony najczęściej podpisują krótkoterminowe umowy.

W leasingu finansowym po spłaceniu ostatniej raty przedmiot staje się własnością leasingobiorcy, a w przypadku odstąpienia od umowy, leasingobiorca będzie musiał zapłacić odszkodowanie właścicielowi. W przypadku leasingu operacyjnego po zakończeniu umowy leasingobiorca może zwrócić przedmiot leasingodawcy lub stać się właścicielem przedmiotu po dokonaniu opłaty za wykup.

Leasing finansowy – bezpośredni i pośredni

Umowa leasingu finansowego może zostać zawarta na dwa sposoby. Leasing bezpośredni oznacza, że między producentem danej rzeczy a klientem nie ma żadnych pośredników. Innymi słowy, producent zawiera umowę leasingową bezpośrednio z użytkownikiem. Natomiast w leasingu pośrednim udział biorą więcej niż dwie strony. Między leasingodawcą a leasingobiorcą występuje pośrednik. Oznacza to, że przy leasingu pośrednim umowy zostają podpisane między leasingodawcą i przedsiębiorstwem leasingowym, a także między przedsiębiorstwem leasingowym i leasingobiorcą.

Leasing finansowy – kto może skorzystać?

Z oferty leasingu zwykle korzystają firmy, które mogą go wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Dotyczy to między innymi leasingu finansowego. Jednak osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą skorzystać z leasingu konsumenckiego. Bardzo popularnym przykładem jest tutaj leasing samochodu.

Leasing finansowy – konsekwencje wypowiedzenia umowy

Osoba korzystająca z przedmiotu w ramach leasingu finansowego ma oczywiście obowiązek płacenia rat w terminach wyznaczonych w umowie. Jeśli korzystający spóźnia się z zapłatą co najmniej jednej raty, leasingodawca powinien wyznaczyć na piśmie leasingobiorcy dodatkowy termin na spłatę zaległości. Leasingodawca może również zaznaczyć, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu finansowego ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia.

W razie wypowiedzenia umowy z winy leasingobiorcy leasingodawca może domagać się natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych, rat pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem oraz wskutek rozwiązania umowy leasingu.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News