świadczenie przedemerytalne
pixabay.com
Autor Agata Andrzejczak - 21 Listopada 2020

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne to pomoc finansowa dla osób z długim stażem pracy, które nie z własnej winy straciły pracę, a z racji swojego wieku mają problemy ze znalezieniem nowego miejsca zatrudnienia. Dotyczy to także osób, którym ustało prawo do renty lub świadczenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Jeżeli dana osoba jest jeszcze za młoda, aby przejść na emeryturę, a jednak ze względu na wiek nie może podjąć się kolejnej pracy zarobkowej, może wówczas skorzystać z pomocy jaką jest świadczenie przedemerytalne.

Kto może uzyskać świadczenie przedemerytalne?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przyznać pomoc finansową w postaci świadczenia przedemerytalnego jeżeli osoba spełnia dwa rodzaje warunków. Pierwszy to konieczność posiadania statusu osoby bezrobotnej. Drugi jest indywidualny w zależności od sylwetki konkretnej osoby – jest zależny od jej płci, wieku, stażu pracy oraz przyczyny zakończenia pracy zarobkowej.

Uprawnieni do uzyskania świadczenia emerytalnego są:

 • pracownicy zwolnieni z miejsca pracy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, z przyczyn dotyczących bezpośrednio pracodawcy, wykonujący pracę przy produkcji wyrobów zawierających azbest,
 • osoby, które ogłosiły upadłość swoich działalności gospodarczych,
 • byli renciści.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać świadczenie przedemerytalne?

Prawo do uzyskania świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobom, które:

 • pobierały zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni,
 • są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne,
 • podczas pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiły przyjęcia pracy zarobkowej bez konkretnego powodu,
 • złożyły wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy zaświadczenia potwierdzającego spełnienie wszystkich warunków.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne przekroczy 30 dniowy termin na złożenie wniosku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda wówczas decyzję o odmowie przyznania świadczenia.

Indywidualne warunki przyznania świadczenia przedemerytalnego?

Oprócz powyższych warunków, istnieją także indywidualne warunki, które należy spełnić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne.

Osoba zwolniona z miejsca pracy z powodu niewypłacalności pracodawcy, likwidacji zakładu pracy lub z przyczyn dotyczących bezpośrednio pracodawcy uprawniona jest do uzyskania świadczenia przedemerytalnego, jeżeli:

 • była zatrudniona u tego pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy,
 • ma ukończone 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna),
 • jej staż pracy wynosi co najmniej 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna).

Jeżeli osoba zwolniona z miejsca pracy z powodu niewypłacalności pracodawcy, likwidacji zakładu pracy lub z przyczyn dotyczących bezpośrednio pracodawcy przepracowała co najmniej 35 lat (kobieta) lub 40 lat (mężczyzna), może wówczas otrzymać świadczenie przedemerytalne bez względu na wiek.

Osoba, która ogłosiła upadłość swojej działalności gospodarczej, uprawniona jest do uzyskania świadczenia przedemerytalnego, jeżeli:

 • prowadziła swoją działalność gospodarczą przez co najmniej 24 miesiące bez przerw i opłacała w tym czasie ubezpieczenie społeczne,
 • w dniu ogłoszenia upadłości działalności miała ukończone 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna),
 • jej staż pracy wynosi co najmniej 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna).

Osoba, która jest byłym rencistą, uprawniona jest do uzyskania świadczenia przedemerytalnego, jeżeli:

 • pobierała rentę bez przerw przez co najmniej 5 lat,
 • zarejestrowała się w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty,
 • ma ukończone 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna),
 • jej staż pracy wynosi co najmniej 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna).

Osoba, która utraciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby nad którą sprawowano opiekę, uprawniona jest do uzyskania świadczenia przedemerytalnego, jeżeli:

 • pobierała wcześniejsze świadczenia bez przerw przez co najmniej 365 dni,
 • zarejestrowała się w urzędzie pracy w ciągu 60 dni od ustania poprzednich świadczeń,
 • ma ukończone 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna),
 • jej staż pracy wynosi co najmniej 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna).

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News