Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Kobieta pożyczyła 650 zł. Firma pożyczkowa zażądała by zwróciła 80 tys. zł
Olgierd Maletka
Olgierd Maletka 07.04.2023 15:59

Kobieta pożyczyła 650 zł. Firma pożyczkowa zażądała by zwróciła 80 tys. zł

Pieniądze
BiznesInfo

Kobieta zdecydowała się rozwiązać chwilowe trudności finansowe, zaciągając pożyczkę w wysokości kilkuset złotych, w jednej z firm zajmujących się takimi usługami. Z powodu wysokich odsetek, dług kobiety urósł do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a sprawa okazała się na tyle poważna, że interweniował Zbigniew Ziobro. 

Kolejna interwencja Zbigniewa Ziobry

Z portalu biznes.interia.pl dowiadujemy się, że Prokurator Generalny, Zbigniew Ziobro, złożył kolejną skargę nadzwyczajną, odnoszącą się do lichwiarskich pożyczek. Tym razem sprawa dotyczy kobiety, która chcąc rozwiązać chwilowe problemy finansowe pożyczyła 650 zł. Jak się okazało, obecnie jej dług opiewa na niemal 80 tys. zł.

Umowa pożyczki

W przedmiotowej sprawie kobieta zawarła ze spółką prowadzącą działalność finansową umowę pożyczki na kwotę 650 zł. Prokuratura Krajowa informuje, że na jej zwrot przewidziano 30 dni. „Poza spłatą należności głównej, kobieta zobowiązała się też do zapłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości 150 zł, czyli 23 proc. kwoty pożyczki, oraz odsetek umownych w wysokości 1 proc. za każdy dzień zwłoki w spełnieniu świadczenia" - dodała Prokuratura.

Jak informuje portal, dług jest tak wysoki, bo odsetki wynosiły aż 1 proc. dziennie. „Kwestionowany nakaz zapłaty sankcjonuje lichwiarskie odsetki - 360 proc. rocznie, czym godzi w zasadę demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej i jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego” - poinformowała Prokuratura Krajowa. 

Sprawa trafiła do sądu

Portal informuje, że kobieta nie spłacała zobowiązań, więc spółka podjęła odpowiednie kroki prawne. Do Sądu Rejonowego w Mikołowie skierowano powództwo, domagając się zasądzenia roszczenia wraz z określonymi w umowie odsetkami. "Sąd Rejonowy w Mikołowie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym nakazał pozwanej zapłatę w terminie 14 dni żądanej pozwem kwoty wraz z umownymi odsetkami w wysokości 1 proc. za każdy dzień zwłoki w spełnieniu świadczenia oraz kosztów postępowania. Wobec braku sprzeciwu, orzeczenie to stało się prawomocne, po czym nadano mu klauzulę wykonalności" - poinformowała prokuratura.

Obecnie w sprawie prowadzona jest egzekucja komornicza. Prokuratora Krajowa informuje, że do tej pory komornik wyegzekwował około 50 tys. zł, z czego do podmiotu udzielającego pożyczki trafiło ponad 40 tys. zł. „Jednakże do spłaty pozostała nadal należność główna, czyli 1 tys. 98,50 zł oraz odsetki w kwocie przewyższającej 27 tys. zł" - podaje PK.

Skarga nadzwyczajna

W skardze nadzwyczajnej wniesiono o uchylenie zaskarżonego nakazu zapłaty i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi w Mikołowie. Co więcej, z uwagi na grożącą pozwanej niepowetowaną szkodę, wniesiono o wstrzymanie prowadzonego postępowania egzekucyjnego do czasu rozpatrzenia skargi. Prokuratura podkreśla, że nakaz zapłaty został wydany z rażącym naruszeniem zarówno przepisów prawa materialnego, jak i procesowego, a sąd usankcjonował wygórowane kwoty, które były całkowicie nieproporcjonalne do wysokości wierzytelności.