Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić świadczenie urlopowe?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić świadczenie urlopowe?

Czy wszyscy pracodawcy mają obowiązek wypłacania pracownikom świadczenia urlopowego? Czym jest i kto ma prawo z niego skorzystać? Jaka jest jego wysokość?

Który pracodawca ma obowiązek wypłacania świadczeń socjalnych?

Przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) nie ma obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W tym przypadku alternatywą dla takiego funduszu powinno być świadczenie urlopowe. Zakład taki ma możliwość rezygnacji również z wypłacania pracownikom świadczeń urlopowych. O tym fakcie musi poinformować pracowników najpóźniej do końca stycznia danego roku.

Z kolei zakłady pracy zatrudniające powyżej 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) są zobowiązane do stworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W tym przypadku świadczenie urlopowe zastępowane jest dofinansowaniem do wypoczynku.

Zakłady sfery budżetowej mają obowiązek tworzenia Funduszu Świadczeń Socjalnych bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Kto ma prawo skorzystania ze świadczenia urlopowego?

Świadczenie urlopowe należy się każdemu pracownikowi, niezależnie od sytuacji finansowej, rodzinnej, zdrowotnej czy stażu pracy, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę.

Prawo do takiej formy dodatkowego wynagrodzenia ma każdy pracownik, który w danym roku kalendarzowym korzysta z nieprzerwanego 14-dniowego (bierze się pod uwagę dni kalendarzowe, nie robocze) urlopu wypoczynkowego. Prawo do takiego świadczenia ma również pracownik, który wykorzystuje urlop wypoczynkowy w trakcie wypowiedzenia.

W myśl ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi, który w danym roku kalendarzowym korzystał z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Jaka jest wysokość świadczenia urlopowego i kiedy musi zostać wypłacone?

Przepisy określają jedynie maksymalną kwotę świadczenia urlopowego, które może wynosić równowartość odpisu na fundusz socjalny obowiązujący w danym roku kalendarzowym. Wysokość wpisu zależy natomiast od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim półroczu roku poprzedniego.

Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników do końca stycznia danego roku o podjęciu decyzji o przyznaniu świadczenia urlopowego w kwocie niższej niż wysokość odpisu na fundusz socjalny.

Jeśli regulamin wypłacania świadczeń socjalnych nie jest zawarty w wewnętrznych przepisach zakładu pracy, wówczas przyjmuje się, że świadczenie urlopowe powinno zostać wypłacone najpóźniej w przeddzień urlopu wypoczynkowego pracownika.

W celu uzyskania świadczenia pracownik nie jest zobowiązany do składania wniosku.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News