Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Finanse > Kiedy dostaniesz zwrot podatku. Ile pieniędzy otrzymasz. Wyjaśniamy
Patryk Solarczyk
Patryk Solarczyk 23.02.2023 15:44

Kiedy dostaniesz zwrot podatku. Ile pieniędzy otrzymasz. Wyjaśniamy

Pieniądze
Domena publiczna

Od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono znaczne zmiany w systemie podatkowym. Kilka miesięcy później, w lipcu, dokonano kolejnych korekt, które zostały podzielone na dwa etapy. W ramach tych korekt, zlikwidowano tzw. ulgę dla klasy średniej oraz dokonano przesunięcia części zaliczek w czasie. W zamian za to, pierwsza stawka na skali podatkowej została obniżona z 17 procent do 12 procent.

Rozliczenie PIT: zwroty i dopłaty podatku za 2022 r.

W Niskich Podatkach pozostały wszystkie korzystne zmiany ze stycznia 2022 r. w tym m.in.: wyższa kwota wolna (30 tys. zł) i 32-proc. podatek dopiero od nadwyżki ponad 120 tys. zł rocznie.

Ministerstwo Finansów podaje:

 • obniżyliśmy stawkę PIT z 17 proc. do 12 proc. dla wszystkich podatników na skali (pracowników, zleceniobiorców, emerytów, przedsiębiorców),
 • przedsiębiorcom, którzy nie mogą korzystać z obniżonej stawki PIT umożliwiamy limitowane odliczenie składki zdrowotnej,
 • dajemy możliwość powrotu na skalę przedsiębiorcom, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt,
 • likwidujemy tzw. ulgę dla klasy średniej i mechanizm „rolowania zaliczek”,
 • od 2023 r. uelastyczniliśmy zasady stosowania kwoty wolnej, która jest dzielona nawet pomiędzy 3 płatników i stosowana również przy umowach zlecenia,
 • wprowadziliśmy preferencyjne rozliczenie dochodów rodziców samotnie wychowujących dzieci
 • wprowadziliśmy nowe preferencje prorodzinne,
 • zwiększyliśmy wpływy dla OPP do 1,5 proc.,
 • zabezpieczyliśmy dochody samorządów.

Korzystne zmiany podatkowe

Obecny 2023 rok jest wyjątkowym, jeśli chodzi o rozliczenia podatkowe.

Od 1 stycznia 2022 r. weszły duże zmiany, kilka miesięcy później w lipcu dokonano kolejnych korekt, które zostały podzielone na dwa etapy: zlikwidowano tzw. ulgę dla klasy średniej i przesunięcie w czasie części zaliczek, a w zamian obniżono z 17 proc. do 12 proc. pierwszą stawkę na skali podatkowej.

Druga część reformy, która weszła od 1 stycznia 2023 r. jest bardzo istotna dla osób, które mają dochody z umowy zlecenia, lub uzyskują dochód z kilku źródeł. Zleceniobiorcy  otrzymali bowiem z początkiem tego roku prawo rozliczania już na etapie zaliczek miesięcznych kwoty wolnej. Od tego roku podatnik może także swobodniej dysponować miesięczną kwotą wolną i może podzielić ją maksymalnie na trzech płatników.

Niskie Podatki to bardziej sprawiedliwy system podatkowy, to mniejsze obciążenia dla mniej zarabiających. Dzięki reformie zarobki na rękę osoby na płacy minimalnej są wyższe o 15 proc. w porównaniu do 2021, natomiast przy wysokich zarobkach obciążenie podatkiem i składką wzrosło w stosunku do 2021 r. Beneficjentami reformy są: pracownicy, zleceniobiorcy, przedsiębiorcy, seniorzy, rodziny. Wprowadzone zmiany to korzyści na lata. To prostszy i stabilniejszy system podatkowy.

Dla znakomitej większości podatników rozliczenie będzie korzystne w stosunku do zasad z 2021 r. (szacuje się, że będzie to 20 mln podatników). Dodatkowa grupę (5 mln) stanowią Ci wszyscy, którzy nie zyskali, ale też  i nie stracili na rozliczeniu i są neutralni w stosunku do 2021 r.

Rozliczenie PIT za 2022 r.

Jak co roku, część podatników będzie musiała dopłacić podatek a część otrzyma jego zwrot.

Widocznym efektem reformy będzie mniejsza liczba osób, która w tym roku będzie musiała dopłacić podatek. Z dopłatą może się liczyć 1,2 mln podatników. Oczywiście liczba ta może być jeszcze mniejsza jeśli przy rozliczaniu skorzystają przykładowo ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub też z odliczeń od dochodu, czy podatku. Dla porównania w ostatnich latach dopłaty dotyczyły około 2 mln osób (zeznanie PIT-37). Warto przy tej okazji wspomnieć, jak duże znaczenie dla rozliczenia rocznego miały ubiegłoroczne lipcowe zmiany.

Zwroty podatku to efekt:  

 • obniżenia z 17 proc. do 12 proc. pierwszej stawki na skali podatkowej (w zaliczkach stawka ta była stosowania od lipca 2022 r., a w rozliczeniu za 2022 r. – za cały rok),
 • braku możliwości stosowania kwoty zmniejszającej podatek w zaliczkach pobieranych w 2022 r. od przychodów z umowy zlecenia,
 • korzystania z ulg podatkowych, np. ulgi na dzieci, darowizn, ulgi na termomodernizację,
 • korzystania z możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków i preferencyjnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci.

Grupy podatników, którzy otrzymają zwrot podatku to:

1.podatnicy rozliczający się indywidualnie, niekorzystający z preferencji podatkowych, których jedyne źródło przychodu stanowi:

 1. emerytura - zwroty otrzymają świadczeniobiorcy otrzymujący świadczenie od 2,5 tys. zł do 9,3 tys. zł oraz powyżej 12,8 tys. zł
 2. należności ze stosunku pracy - zwroty otrzymają pracownicy otrzymujący wynagrodzenie od 3,2 tys. zł do 10,3 tys. zł oraz powyżej 12,8 tys. zł
 3. z umowy zlecenia - zwroty otrzymają wszyscy zleceniobiorcy

2.podatnicy korzystający z preferencji podatkowych, np.:

 1. osoba samotnie wychowująca 2 dzieci (korzysta z preferencyjnego opodatkowania i ulgi na dzieci)
 2. małżonkowie rozliczający się wspólnie, wychowujący 2 dzieci (korzystają z ulgi na dzieci)

5811157e-e0d0-4515-9174-13211c865552.png503974f8-31d0-483d-af4d-ca0a6343c607.pngc7088c5e-7654-43da-934e-c32f485851c2.png36ac4bc1-8fb8-441c-b271-d1bb30ada140.png

źródło: Ministerstwo Finansów