BiznesINFO.pl
savings-2789137 1920

https://pixabay.com/pl/photos/oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-bud%C5%BCetu-inwestycje-2789137/

Karta podatkowa-czym jest?

24 Maja 2021

Autor tekstu:

Dominik Górecki

Udostępnij:

Karta podatkowa to bardzo prosta forma opodatkowania, ponieważ nie wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych, a wysokość podatku ustala naczelnik urzędu skarbowego. Którzy przedsiębiorcy mogą z niej korzystać?

Karta podatkowa a rodzaj działalności

Z karty podatkowej mogą skorzystać przedsiębiorcy, których działalność jest wymieniona w załączniku nr 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Mowa tu m. in. o usługach ślusarskich, rusznikarskich, grawerskich, krawieckich, tapicerskich, kominiarskich, mechanice pojazdowej czy wulkanizacji.
Karta podatkowa dopuszczona jest także w szeregu innych działalności:
– sprzedaż detaliczna żywności, wyrobów tytoniowych, napojów oraz kwiatów (pod warunkiem, że przedsiębiorca nie sprzedaje napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%)
– usługowa w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi (z wyłączeniem np. handlu pojazdami i paliwem),
– gastronomiczna (pod warunkiem, że przedsiębiorca nie serwuje napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5%),
– w zakresie usług transportowych przy użyciu jednego pojazdu,
– w zakresie usług rozrywkowych,
– w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach,
– wykonywanie zawodu lekarza, lekarza stomatologa, felczera, technika dentystycznego, pielęgniarki, położnej,
– wykonywanie zawodu weterynarza oraz technika weterynaryjnego oraz sprzedaży towarów związanych z tymi usługami,
– w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
– w zakresie usług edukacyjnych (korepetycje).

Karta podatkowa a zatrudnienie

Możliwość skorzystania z karty podatkowej jest ściśle powiązana ze stanem zatrudnienia w firmie. Przedsiębiorca powinien sprawdzić załącznik o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zamieszczone w tym dokumencie tabele wskazują, ile maksymalnie może on zatrudnić osób, by móc korzystać z tej formy opodatkowania. Na przykład w usługach w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń elektronicznych mogą to być zaledwie 2 osoby. Ale już w usługach krawieckich dopuszczalny stan zatrudnienia przy karcie podatkowej to 5 pracowników.
W przepisach dotyczących karty podatkowej są także ograniczenia odnośnie korzystania z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę. Karta podatkowa wyłącza taką możliwość, za wyjątkiem usług specjalistycznych, czyli takich, które wchodzą w inny niż zgłoszony zakres działalności firmy, ale są niezbędne do wykonania wyrobu i świadczenia usług.

Kto nie skorzysta z karty podatkowej?

Z karty podatkowej nie skorzystają osoby:
– które prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem akcyzowym,
– których małżonek prowadzi działalność gospodarczą w tym samym zakresie, która jest opodatkowana na zasadach ogólnych,
– które nie prowadzą działalności innej niż wskazanej w zgłoszeniu do organu podatkowego
– prowadzą działalność gospodarczą poza granicami Polski.


Jak obliczyć podatek?


O wysokości podatku rozstrzyga naczelnik właściwego miejscowo urzędu skarbowego. Decyzję podejmuje na podstawie kilku danych. Bierze pod uwagę przede wszystkim rodzaj prowadzonej działalności, liczbę pracowników, a także liczbę mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.
Generalnie obowiązuje zasada, według której im więcej pracowników i im większa jest miejscowość, gdzie prowadzona jest działalność, tym wyższy jest podatek.
Na przykład podmiot świadczący usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych zatrudniający 2 osoby w miejscowości do 5 tys. mieszkańców zapłaci miesięcznie 317 zł. Przy tym samym zatrudnieniu, lecz w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców podatek wyniesie 371 zł.
Stawki podatkowe dla możliwych typów działalności określone są w załączniku nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Minusy karty podatkowej

Największym minusem karty podatkowej jest konieczność uiszczania podatku, nawet gdy firma przynosi stratę. Ponadto, przy tej formie opodatkowania problemem może być zaciągnięcie kredytu na działalność gospodarczą, ponieważ bank nie jest w stanie określić faktycznych dochodów przedsiębiorstwa.

Wybór karty podatkowej

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z karty podatkowej, powinien złożyć do właściwego urzędu skarbowego formularz PIT-16 nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku nowej działalności powinien to zrobić przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Kobieta pobierajaca gotowke z bankomatu Euronetu

Finanse

Santander zaskoczył klientów ogromną awarią. Z kont pobrał 100 razy więcej

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >