BiznesINFO.pl
Waldemar Buda, pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Waldemar Buda, pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Jak łączyć fundusze unijne z PPP?

5 Lipca 2021

Autor tekstu:

Barbara Daszuta

Udostępnij:

Pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego wyjaśnia...

Partnerstwo publicznoprywatne może zapewnić dużo efektywniejszą realizację znacznej części inwestycji objętych wsparciem w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Projekty inwestycyjne ze wsparciem funduszy unijnych mogą być realizowane jednocześnie w partnerstwie publiczno-prywatnym – to tzw. hybrydowe PPP. Łączenie środków z UE z PPP przynosi wiele korzyści, takich jak efektywniejsza realizacja projektu przez partnera prywatnego dzięki zaangażowaniu jego knowhow, możliwość przekazania części ryzyka partnerowi prywatnemu czy stabilność jakości świadczenia usług przez cały, wieloletni okres trwania umowy o PPP.

Jak to wygląda w praktyce? Podmioty publiczne, już na etapie rozważania sposobu realizacji przedsięwzięcia, każdorazowo przeprowadzają wstępną ocenę czy inwestycja może być realizowana w PPP. Projekt klasyfikujemy jako potencjalnie hybrydowy wówczas, kiedy możemy pozyskać dofinansowanie UE w ramach krajowego lub regionalnego programu operacyjnego, a finansowanie zapewniane przez partnera prywatnego będzie uzupełniało nakłady niezbędne do sfinansowania projektu.

Warto wiedzieć, że o środki UE może starać się zarówno podmiot publiczny, jak i partner prywatny. Gdy beneficjentem dotacji unijnej jest podmiot publiczny środki unijne stanowią jego udział w finansowaniu projektu PPP. Część finansowania projektu PPP, którą w takiej sytuacji wnosi partner prywatny rozliczna jest natomiast jako wkład własny beneficjenta w projekcie UE. Ponieważ dotacja obniża wartość nakładów inwestycyjnych, które musi zapewnić partner prywatny opłaty pobierane od użytkowników również są niższe niż w przypadku, gdy to partner prywatny finansuje w całości etap budowy.

W jaki sposób przygotować projekt PPP z dofinansowaniem UE? Wniosek o pozyskanie dotacji z UE musi potwierdzać, że projekt inwestycyjny spełnia wszystkie wymogi konkursu o dotację unijną, a przede wszystkim, że jest on wykonalny – co potwierdza studium wykonalności. Podobnie jak w przypadku projektów PPP, dla których wykonuje się ocenę efektywności poświadczającą, że projekt jest uzasadniony, wykonalny i korzystny dla interesu publicznego. Zakres analiz w wielu aspektach się pokrywa przez co nie wykonuje się podwójnej pracy.

Przed wyborem partnera prywatnego wniosek o środki UE może złożyć jedynie podmiot publiczny. Takie rozwiązanie pozwala zaplanować i określić warunki przyznania dotacji, które następnie będą uwzględnione w postępowaniu na wybór partnera prywatnego. Podmiot publiczny musi jednak pamiętać, że jeżeli w trakcie negocjacji partner prywatny zaproponuje innowacyjne rozwiązania, których nie obejmuje umowa o dofinansowanie unijne, konieczne będą zmiany tej umowy.

Po podpisaniu umowy o PPP zarówno partner prywatny, jak i podmiot publiczny może wnioskować o dotację UE. Strona, która zostanie beneficjentem środków UE jest odpowiedzialna za sprawozdawczość i monitorowanie projektu, szczególnie w kontekście jego trwałości.

Przygotowanie i realizacja hybrydowego projektu PPP łączy korzyści jakie niosą ze sobą dwie formuły realizacji przedsięwzięcia: PPP i dofinansowanie unijne. Takie czynniki jak zakres przeprowadzanych analiz, konieczność zapewnienia transparentności postępowania oraz zasady monitorowania projektu w fazie realizacji w hybrydowym PPP wymagają niewiele większego zaangażowania niż w projekcie PPP bez dofinansowania unijnego.

Dobrym przykładam projektu hybrydowego PPP jest projekt termomodernizacji budynków oświatowych w Zgierzu. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 24 placówek oświatowych w mieście. Środki UE zostały wniesione do projektu w postaci wkładu podmiotu publicznego. Mechanizm wynagrodzenia partnera prywatnego to opłata za dostępność powiązana z osiągnięciem zadeklarowanych oszczędności energetycznych, które mogą sięgać nawet 60%.

Czym jest PPP?

Partnerstwo publiczno-prywatne (zwane w skrócie PPP) to metoda realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz świadczenia usług publicznych. Polega na długoletniej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i sektorem publicznym, która prowadzi do pełnego wykorzystania potencjału obydwu stron. Mówiąc najprościej, instytucja publiczna określa zadania (np. budowa i utrzymanie szkoły, parkingu) a wybrany w drodze konkurencyjnego postępowania partner prywatny realizuje te cele wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.  

Po więcej informacji na temat partnerstwa publiczno-prywatnego warto zajrzeć na oficjalną stronę internetową ppp.gov.pl, gdzie poza podstawowymi wyjaśnieniami czym jest PPP i jak je stosować, znajdują się publikacje, wytyczne, dobre praktyki, komunikaty o prowadzonych szkoleniach, warsztatach oraz oferta wsparcia skierowana do podmiotów publicznych w zakresie przygotowania projektu do realizacji w PPP.

Na stronie znajduje się też baza danych dotycząca zakończonych oraz planowanych przedsięwzięć PPP, która stanowi doskonałe źródło informacji, a przede wszystkim inspiracji dla gmin, które chciałyby przeprowadzić inwestycję, wykorzystując PPP.

Ministerstwo uruchomiło również platformę e-learningową na stronie pppszkolenia.gov.pl. Znajdują się na niej interaktywne lekcje, z których można dowiedzieć się: czym jest PPP, jak przygotować projekt w tej formule oraz jak wybrać partnera prywatnego. Dostęp do kursów jest darmowy, a dzięki formie online każdy może je przejść w swoim tempie.

Waldemar Buda, pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Waldemar Buda, pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Chcesz zdobyć wiedzę pozwalającą bezproblemowo przeprowadzić inwestycję w PPP? Zarejestruj się już dziś na stronie pppszkolenia.gov.pl.

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Materiał informacyjny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej


Barbara Daszuta

Copywriter, specjalistka z dziedziny reklamy natywnej. Absolwentka UKSW, z wykształcenia: teolog, pedagog i dietetyk kliniczny. Po godzinach: gamerka i miłośniczka technologii 4K (koc, książka, kawa, kot)

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS N/Z Obliczanie domowego budzetu, miesieczne koszty utrzymania

Finanse

ZUS przerażony ilością wniosków o ponowne przeliczenie emerytury. W większości odmowy

Czytaj więcej >
Bukmacherzy w Polsce

Finanse

Bukmacherzy w Polsce

Czytaj więcej >
Zarobki w Polsce

Finanse

Zarobki w Polsce: jaka jest średnia i czy płace wzrosną?

Czytaj więcej >
Jak napisać rezygnację z ubezpieczenia na życie?

Finanse

Jak napisać rezygnację z ubezpieczenia na życie?

Czytaj więcej >
ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Finanse

Na czym polega ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Czytaj więcej >
Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy?

Finanse

Ile trzeba zarabiać, aby dostać kredyt gotówkowy?

Czytaj więcej >