Import usług – co warto wiedzieć?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Import usług – co warto wiedzieć?

Kiedy zachodzi import usług? Na kim spoczywa obowiązek rozliczenia VAT-u od importu i jak wygląda ten proces? Komu przysługuje w tym przypadku zwolnienie?

Kiedy zachodzi import usługi?

Z importem usług mamy do czynienia, gdy podmiot świadczący usługi ma siedzibę poza Polską, a odbiorca usług ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Polski. Ponieważ przepisy dotyczące VAT-u w przypadku importu usług utożsamiają miejsce świadczenia usług z miejscem siedziby firmy lub zamieszkania nabywcy, a nie sprzedawcy, obowiązek rozliczenia VAT-u spoczywają na nabywcy usług.

Istnieją wyjątki od tej reguły, które dotyczą m.in. usług:

  • związanych z nieruchomościami i zakwaterowaniem w hotelach,
  • transportu towarów,
  • transportu pasażerów,
  • związanych ze wstępem na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe itp.,
  • restauracyjnych i cateringowych.

Jak wygląda proces importu usług i rozliczenia?

Nabycie usługi od kontrahenta z zagranicy wiąże się z wystawieniem dwóch dokumentów – faktury sprzedaży i faktury wewnętrznej.

Fakturę sprzedaży na kwotę netto wystawia kontrahent zagraniczny, zgodnie z przepisami kraju, w którym ma siedzibę, a także w obcym języku i walucie. Przedsiębiorcy z terenu Unii Europejskiej są dodatkowo zobowiązani do zaznaczenia na fakturze, że VAT rozlicza nabywca. Ponadto nie ma obowiązku tłumaczenia faktury na język polski, chyba że zażąda tego urzędnik skarbowy podczas kontroli podatkowej.

Natomiast polski przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej na potrzeby dokumentacji firmowej. Faktury takiej nie przekazuje się kontrahentowi.

Faktura wewnętrzna służy do rozliczenia podatku należnego oraz naliczonego, w związku z tym należy ją ująć w rejestrze VAT zarówno sprzedaży, jak i zakupów.

Jak rozliczyć import usług, będąc zwolnionym z VAT-u?

Przedsiębiorca zwolniony z VAT lub niezarejestrowany jako podatnik VAT ma obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług związanych z importem usług. Nie ma natomiast możliwości obniżenia należnego podatku, a więc musi wpłacić do urzędu skarbowego całą kwotę. Co więcej, przedsiębiorca musi wystawić fakturę wewnętrzną z dodanym do kwoty netto podatkiem VAT i rozliczyć się z naliczonego podatku poprzez złożenie deklaracji VAT-9M, którą należy złożyć w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News