BiznesINFO.pl
farmer-657333 1920

https://pixabay.com/pl/photos/rolnik-ziarna-%C5%BCywno%C5%9Bci-organiczne-657333/

Emerytura KRUS – jakie warunki trzeba spełnić, aby ją uzyskać?

22 Maja 2021

Autor tekstu:

Bassa Iwona

KRUS to skrócona nazwa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli instytucji państwowej, która zajmuje się ubezpieczeniami społecznymi rolników, między innymi przyznawaniem i wypłatą świadczeń emerytalno-rentowych, wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich. Wśród tych świadczeń znajduje się między innymi emerytura KRUS, do której pobierania upoważnieni są rolnicy spełniający określone kryteria. Kto może ubiegać się o emeryturę rolniczą? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w poniższym tekście.Warunki uzyskania emerytury z KRUSEmerytura rolnicza przysługuje opłacającemu składki rolnikowi, a także domownikowi (osobie bliskiej rolnikowi), który spełnił łącznie dwa warunki:
• osiągnął wiek emerytalny, który w przypadku kobiety wynosi 60 lat, w przypadku mężczyzny 65 lat, czyli nie różni się wieku emerytalnego ustanowionego przez ZUS;
• podlegał społecznemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.


Istnieje także możliwość przyznania ubezpieczonemu rolnikowi tzw. wcześniejszej emerytury rolniczej, jeśli do końca 2017 roku spełnił trzy następujące warunki:
• osiągnął wiek 55 lat dla kobiety, albo 60 lat dla mężczyzny;
• podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat,
• zrezygnował z prowadzenia działalności rolniczej.


Prawo do emerytury KRUS uzyska więc osoba, która osiągnie wymagany wiek oraz przedstawi historię podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Z tzw. wcześniejszej emerytury mogą skorzystać rolnicy, którzy dodatkowo zaprzestaną wykonywania działalności rolniczej.Okresy składkoweJednym z warunków uzyskania emerytury rolniczej jest udokumentowanie odpowiedniego wymiaru okresów składkowych, czyli czasu opłacania składek emerytalno-rentowych. Do tych okresów zalicza się:
• podleganie ubezpieczeniu społecznemu dla rolników indywidualnych i ich rodzin w latach 1983-1990;
• prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;
• inne okresy składkowe, zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Jeśli o emeryturę stara się osoba urodzona po 1948 roku, uwzględnia się wyłącznie okresy ubezpieczenia rolniczego.Dokumenty potrzebne do uzyskania emerytury z KRUSPrawo do emerytury rolniczej ustala się na wniosek zainteresowanego, złożony na obowiązującym formularzu KRUS SR-20. Do wniosku dołącza się szereg dokumentów zaświadczających o prowadzeniu gospodarstwa lub pracy na roli i opłacaniu składek ubezpieczenia rolniczego, jeśli KRUS nie dysponuje tymi danymi. Przedstawia się również zaświadczenia o ubezpieczeniach społecznych innych niż rolnicze, w tym ubezpieczeniach uzyskanych za granicą.Zawieszenie lub zmniejszenie emerytury rolniczejKiedy już emerytura zostanie rolnikowi przyznana, może zdarzyć się sytuacja, że wypłata świadczenia ulegnie zmniejszeniu lub zawieszeniu. Dzieje się tak w przypadku osiągnięcia przez emeryta przychodów z tytułu zatrudnienia, służby, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia pozarolniczej działalności, w tym również przychodów uzyskiwanych za granicą, które przekroczą dopuszczalne kwoty. Kwoty te ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. Jeśli przychody rolnika przekroczą 70% tej kwoty, ale nie przekroczą 130%, następuje zmniejszenie części uzupełniającej emerytury rolniczej. Część uzupełniająca emerytury zostaje zawieszona, gdy przychód przekroczy 130% kwoty, o której mowa powyżej. Zawieszeniu lub ograniczeniu nie może podlegać część składkowa emerytury. Zasada ta dotyczy tylko rolników pobierających tzw. wcześniejszą emeryturę. Osoby, które osiągnęły przepisowy wiek emerytalny, mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń.


Emerytura KRUS, nazywana też rolniczą, należy się rolnikom, którzy spełniają określone warunki. Przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowanej i obwarowana ukończeniem odpowiedniego wieku oraz udokumentowania opłacania składek rolniczego ubezpieczenia społecznego przez co najmniej 25 lat. Istnieje możliwość starania się o tzw. wcześniejszą emeryturę, ale tylko w przypadku rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa rolnego.


Opracowano na podstawie:
https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/emerytura-rolnicza/

Tagi:

emeryturarolnictwo

Bassa IwonaAutor

Autor tekstów

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Finanse

Już za trzy lata najniższa krajowa w Polsce może przekroczyć 5000 zł

Czytaj więcej >

Finanse

Kontrolerzy Poczty Polskiej weryfikują płacenie abonamentu. Kara za zaniedbanie obowiązku jest dotkliwa

Czytaj więcej >
Fot. Pawel Wodzynski/East News

Finanse

Rzecznik rządu zapowiedział termin uruchomienia programu „Pierwsze mieszkanie”

Czytaj więcej >

Finanse

Tegoroczni emeryci mogą dostać więcej pieniędzy od ZUS-u, jeśli złożą wnioski we właściwych miesiącach

Czytaj więcej >
14. emerytura będzie wypłacana co roku, rząd pracuje nad ustawą, to już oficjalne

Finanse

Przekroczysz próg i zmniejszą czternastkę. Ważna granica emerytalna

Czytaj więcej >
zus

Finanse

ZUS rozpoczął już wysyłki listów, niedługo przyjdzie pewnie też do Ciebie. Lepiej nie wyrzucaj listu

Czytaj więcej >