Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Dodatkowa emerytura 4294,67 zł. Dostać może każdy, warunek jest tylko jeden
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk 23.07.2020 02:00

Dodatkowa emerytura 4294,67 zł. Dostać może każdy, warunek jest tylko jeden

Emerytura honorowa dla stulatków
Henryk Niestrój/Pixabay

Mowa o ogromnych pieniądzach. Od marca świadczenie wynosi 4294,67 zł brutto miesięcznie. Emerytura jest wypłacana każdemu seniorowi, który skończy sto lat. Jest to emerytura honorowa.

Emerytura honorowa

Emerytura honorowa to dodatkowe, wypłacane do "zwykłej" emerytury świadczenie, które przysługuje każdej osobie, która w danym roku kończy sto lat. Wynosi ono 100 procent kwoty bazowej, która jest ustalana w dni setnych urodzin. Jest to kwota zmienna, jednak od marca suma bazowa została określona jako 4294,67 zł brutto. Jest to jedna z wyższych zanotowanych do tej pory kwot emerytury honorowej. Dwa lata temu było to 3731,13 zł, a w 2019 r. nieco ponad 4 tys. złotych, dokładnie 4003,88 zł brutto.

Świadczenie nie podlega waloryzacji. Jest wypłacane na podstawie ustalonej w dniu setnych urodzin kwoty bazowej razem ze świadczeniem podstawowym, czyli emeryturą czy rentą. Seniorzy, którzy przekroczą sto lat mogą liczyć na honorową emeryturę do końca życia. Jak wskazuje Fakt, od świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna. W całej Polsce honorową emeryturę pobiera 2,2 tys. osób.

By otrzymać dodatkową emeryturę należy po prostu przekroczyć próg 100 lat. Nie są wymagane żadne wnioski ani podania - to w przypadku osób, które pobierają "zwykłą" emeryturę lub rentę z ZUS-u. Wszyscy pozostali jednak powinni zadbać o złożenie odpowiedniego dokumentu - jest on dostępny w PUE ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia, może to być akt urodzenie z Urzędu Stanu Cywilnego lub skan dowodu osobistego. Jak wskazuje Fakt, emerytura honorowa jest wypłacana również przez KRUS, a także Ministerstwo Obrony Narodowej, czy resort spraw wewnętrznych.