Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Dotacje za zniszczenia przez żywioł. Można dostać dziesiątki tysięcy złotych
Stanisław Węgrowski
Stanisław Węgrowski 27.09.2019 02:00

Dotacje za zniszczenia przez żywioł. Można dostać dziesiątki tysięcy złotych

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Dotacje dla rolników

Dofinansowanie ma dotyczyć rolników, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, takich jak susze, deszcz nawalny, grad, huragan, przymrozki lub powodzie. Dotacja będzie przysługiwać w sytuacji, gdy zniszczone zostało co najmniej 30 proc. upraw.

Dotacje będą zależne od stopnia zniszczeń

Największą pomoc mogą otrzymać rolnicy, których straty wyniosły 70 proc. powierzchni upraw. Za 1 hektar zniszczonej ziemi dostaną 1000 zł. Żeby otrzymać taką stawkę, będzie musiał zostać spełniony warunek - obsada zwierząt na użytkach zielonych musi wynosić co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 hektar tych gruntów rolnych.

W sytuacji, gdy zniszczenia wyniosły co najmniej 30 proc. powierzchni i nie więcej niż 70 proc., rolnicy będa mogli otrzymać 500 zł dofinansowania za jeden hektar. Ta kwota nie obowiązuje wieloletnich gruntów rolnych, gdzie obsada zwierząt wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 hektar użytków.

W przypadku szkód wynoszących co najmniej 70 proc. powierzchni ziemi rolnicy mogą otrzymać 500 zł za jeden hektar wieloletnich gruntów rolnych. W wypadku gdy liczba zwierząt wynosi mniej niż 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej, a zniszczenia ziemi wynoszą od 30 do 70 proc. powierzchni, wtedy rolnicy otrzymają 250 zł za jeden hektar.

Dotacje - termin składania wniosków

Wnioski o dotację będzie można składać od 3 października. Taki formularz powinien zostać dostarczony do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiedniego dla miejsca zamieszkania bądź siedziby producenta rolnego. Dokument będzie można pobrać z portalu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski będą przyjmowane do końca października.