BiznesINFO.pl
girl-3718522 640

www.pixabay.com

Dochody małoletniego dziecka w zeznaniu rocznym

1 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Aleksandra Czerwińska

Podatnicy (rezydenci i nie rezydenci), których dzieci (rodzone lub przysposobione)
osiągnęły w danym roku podatkowym dochód podlegający opodatkowaniu na
terytorium kraju, mają obowiązek doliczyć ten dochód do własnych w składanym
zeznaniu rocznym.

Kiedy trzeba doliczyć dochody małoletnich dzieci?

Obowiązek doliczenia dochodów małoletnich dzieci mają rodzice (biologiczni lub przysposobieni), którzy posiadają prawo do dysponowania dochodami dziecka.

Kto nie może rozliczyć dochodów małoletniego?

Z prawa do rozliczenia dochodów małoletniego dziecka nie mogą skorzystać:

- osoby pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej;

- rodzice pozbawieni zarządu nad majątkiem dziecka (np. gdy sąd opiekuńczy powierza
zarząd majątku ustanowionemu w tym celu kuratorowi);

- opiekunowie prawni (np. dziadkowie), którzy wyrokiem sądu zostali zobowiązani do wychowania dziecka;

- rodziny zastępcze.

W takiej sytuacji rodzic lub opiekun ma obowiązek złożyć w imieniu dziecka osobne zeznanie podatkowe (PIT-37).

Jaki formularz jest wypełniany dla dochodów dziecka?

W związku z tym, że dziecko może uzyskiwać zarówno dochody podlegające doliczeniu do
dochodów rodziców, jak i dochody, które nie podlegają takiemu doliczeniu, istnieją dwa sposoby rozliczenia.

- jeśli dochody podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, należy wypełnić PIT-36 i załącznik PIT/M;

- jeśli dochody nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, należy wypełnić w imieniu dziecka PIT-37.

Jak rozliczyć dochody małoletniego w zeznaniu rocznym?

Jeśli małoletnie dziecko uzyskało dochody, które powinny być doliczone do ich dochodów w zeznaniu podatkowym, składają oni dwa odrębne załączniki PIT/M (po jednym każde z nich). Nie ma znaczenia, jaki został wybrany sposób rozliczenia (rozliczenie małżonków łączne lub odrębne).

Dochody muszą być podzielone równo po połowie pomiędzy rodzicami.

W przypadku separacji rodziców, dochody dziecka dolicza się do dochodów osoby, która
zgodnie z orzeczeniem wychowuje dziecko i tym samym posiada prawo do rozporządzania jego majątkiem.

W załączniku PIT/M wpisuje się przychód, koszty uzyskania tego przychodu, dochód (lub
stratę), zaliczki od uzyskanych przez małoletnie dziecko przychodów podlegających łącznemu opodatkowaniu z przychodami rodziców. Załącznik PIT/M powinien być wypełniony na imię i nazwisko rodzica. Po wypełnieniu załącznika rodzice przenoszą wynikający z niego dochód oraz sumę zaliczek do formularza PIT-36.

Jeśli rodzice standardowo rozliczają się na PIT-37, muszą zmienić deklarację podatkową i w miejsce PIT-37 wypełnić PIT-36.

Podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach liniowych lub ryczałtem ewidencjonowanym i w
ogóle nie składają PIT-36, wypełniają dodatkowo tę deklarację. W takiej sytuacji kwota zarobku rodzica będzie zerowa.

Czy małoletnie dziecko może samodzielnie złożyć zeznanie roczne?

Jeśli dziecko otrzymało PIT-11, a jego dochody nie mogą być rozliczone wspólnie z dochodami rodziców, dziecko składa do urzędu skarbowego osobne zeznanie roczne pod własnym imieniem i nazwiskiem, a rodzic lub opiekun powinien je podpisać. Odpowiednim formularzem w tej sytuacji jest PIT-37.

Jakie dochody można rozliczyć?

- dochód z renty (poza rentą rodzinną);

- dochód z kapitałów pieniężnych;

- dochód z praw majątkowych;

- dochód z tytułu najmu, jeśli rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego
tytułu.

Kiedy dochody trzeba rozliczyć osobno?

Nie zawsze dochody małoletniego dziecka można rozliczyć w zeznaniu rocznym rodzica. Według art. 7 ust. 1 ustawy o PIT, do dochodów rodzica nie można doliczyć:

- dochodów z pracy - w tym stosunku pracy, umowy zlecenia czy umowy o dzieło;

- dochodów z przedmiotów oddanych do swobodnego użytku, a więc ruchomych np. książki;

- stypendiów np. naukowych.

Czy przy dochodach dziecka możliwa jest ulga prorodzinna?

Rodzic ma prawo do odliczeń z tytułu ulgi prorodzinnej, o ile wysokość dochodów dziecka
(do ukończenia 25 roku życia) nie przekroczy kwoty 3089 zł na rok podatkowy.
Kwota dochodu dotyczy dochodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania.

Tagi:

finanse podatki

Aleksandra CzerwińskaAutor

Redaktor Aleksandra Czerwińska

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

15. emerytura stanie się faktem? Prezes ZUS zaskoczyła wyznaniem o dodatkowych pieniądzach dla seniorów

Finanse

Będzie wyższa waloryzacja emerytur. Powodem inflacja

Czytaj więcej >

Finanse

Dodatkowy podatek obciąży wynajmujących mieszkania. To efekt Polskiego Ładu

Czytaj więcej >
Pieniądze: od czerwca nowe limity dotyczące dorabiania do emerytury, ZUS niedługo je opublikuje

Finanse

Przedsiębiorco uważaj. Jeżeli nie złożysz ważnej deklaracji w ZUS, zapłacisz 5 000 zł kary

Czytaj więcej >

Finanse

Rata kredytu niższa o 5 tys. złotych. Sąd pozbawił bank prawa doliczania WIBOR-u do raty

Czytaj więcej >
pieniądze

Finanse

UOKIK stawia zarzuty Profi Credit Polska. Dotyczą sposobu windykacji

Czytaj więcej >
Seniorzy otrzymają mniejsze kwoty z tytułu tzw. "trzynastek" i "czternastek"?

Finanse

Nowe limity dorabiania do rent i emerytur. Zmiany od grudnia 2022

Czytaj więcej >