Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Dochody małoletniego dziecka w zeznaniu rocznym
Aleksandra Czerwińska
Aleksandra Czerwińska 01.06.2021 02:00

Dochody małoletniego dziecka w zeznaniu rocznym

girl-3718522 640
www.pixabay.com

Podatnicy (rezydenci i nie rezydenci), których dzieci (rodzone lub przysposobione) osiągnęły w danym roku podatkowym dochód podlegający opodatkowaniu na terytorium kraju, mają obowiązek doliczyć ten dochód do własnych w składanym zeznaniu rocznym.

Kiedy trzeba doliczyć dochody małoletnich dzieci?

Obowiązek doliczenia dochodów małoletnich dzieci mają rodzice (biologiczni lub przysposobieni), którzy posiadają prawo do dysponowania dochodami dziecka.

Kto nie może rozliczyć dochodów małoletniego?

Z prawa do rozliczenia dochodów małoletniego dziecka nie mogą skorzystać:

- osoby pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej;

- rodzice pozbawieni zarządu nad majątkiem dziecka (np. gdy sąd opiekuńczy powierza zarząd majątku ustanowionemu w tym celu kuratorowi);

- opiekunowie prawni (np. dziadkowie), którzy wyrokiem sądu zostali zobowiązani do wychowania dziecka;

- rodziny zastępcze.

W takiej sytuacji rodzic lub opiekun ma obowiązek złożyć w imieniu dziecka osobne zeznanie podatkowe (PIT-37).

Jaki formularz jest wypełniany dla dochodów dziecka?

W związku z tym, że dziecko może uzyskiwać zarówno dochody podlegające doliczeniu do dochodów rodziców, jak i dochody, które nie podlegają takiemu doliczeniu, istnieją dwa sposoby rozliczenia.

- jeśli dochody podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, należy wypełnić PIT-36 i załącznik PIT/M;

- jeśli dochody nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, należy wypełnić w imieniu dziecka PIT-37.

Jak rozliczyć dochody małoletniego w zeznaniu rocznym?

Jeśli małoletnie dziecko uzyskało dochody, które powinny być doliczone do ich dochodów w zeznaniu podatkowym, składają oni dwa odrębne załączniki PIT/M (po jednym każde z nich). Nie ma znaczenia, jaki został wybrany sposób rozliczenia (rozliczenie małżonków łączne lub odrębne).

Dochody muszą być podzielone równo po połowie pomiędzy rodzicami.

W przypadku separacji rodziców, dochody dziecka dolicza się do dochodów osoby, która zgodnie z orzeczeniem wychowuje dziecko i tym samym posiada prawo do rozporządzania jego majątkiem.

W załączniku PIT/M wpisuje się przychód, koszty uzyskania tego przychodu, dochód (lub stratę), zaliczki od uzyskanych przez małoletnie dziecko przychodów podlegających łącznemu opodatkowaniu z przychodami rodziców. Załącznik PIT/M powinien być wypełniony na imię i nazwisko rodzica. Po wypełnieniu załącznika rodzice przenoszą wynikający z niego dochód oraz sumę zaliczek do formularza PIT-36.

Jeśli rodzice standardowo rozliczają się na PIT-37, muszą zmienić deklarację podatkową i w miejsce PIT-37 wypełnić PIT-36.

Podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach liniowych lub ryczałtem ewidencjonowanym i w ogóle nie składają PIT-36, wypełniają dodatkowo tę deklarację. W takiej sytuacji kwota zarobku rodzica będzie zerowa.