BiznesINFO.pl
girl-3718522 640

www.pixabay.com

Dochody małoletniego dziecka w zeznaniu rocznym

1 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Aleksandra Czerwińska

Udostępnij:

Podatnicy (rezydenci i nie rezydenci), których dzieci (rodzone lub przysposobione)
osiągnęły w danym roku podatkowym dochód podlegający opodatkowaniu na
terytorium kraju, mają obowiązek doliczyć ten dochód do własnych w składanym
zeznaniu rocznym.

Kiedy trzeba doliczyć dochody małoletnich dzieci?

Obowiązek doliczenia dochodów małoletnich dzieci mają rodzice (biologiczni lub przysposobieni), którzy posiadają prawo do dysponowania dochodami dziecka.

Kto nie może rozliczyć dochodów małoletniego?

Z prawa do rozliczenia dochodów małoletniego dziecka nie mogą skorzystać:

- osoby pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej;

- rodzice pozbawieni zarządu nad majątkiem dziecka (np. gdy sąd opiekuńczy powierza
zarząd majątku ustanowionemu w tym celu kuratorowi);

- opiekunowie prawni (np. dziadkowie), którzy wyrokiem sądu zostali zobowiązani do wychowania dziecka;

- rodziny zastępcze.

W takiej sytuacji rodzic lub opiekun ma obowiązek złożyć w imieniu dziecka osobne zeznanie podatkowe (PIT-37).

Jaki formularz jest wypełniany dla dochodów dziecka?

W związku z tym, że dziecko może uzyskiwać zarówno dochody podlegające doliczeniu do
dochodów rodziców, jak i dochody, które nie podlegają takiemu doliczeniu, istnieją dwa sposoby rozliczenia.

- jeśli dochody podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, należy wypełnić PIT-36 i załącznik PIT/M;

- jeśli dochody nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, należy wypełnić w imieniu dziecka PIT-37.

Jak rozliczyć dochody małoletniego w zeznaniu rocznym?

Jeśli małoletnie dziecko uzyskało dochody, które powinny być doliczone do ich dochodów w zeznaniu podatkowym, składają oni dwa odrębne załączniki PIT/M (po jednym każde z nich). Nie ma znaczenia, jaki został wybrany sposób rozliczenia (rozliczenie małżonków łączne lub odrębne).

Dochody muszą być podzielone równo po połowie pomiędzy rodzicami.

W przypadku separacji rodziców, dochody dziecka dolicza się do dochodów osoby, która
zgodnie z orzeczeniem wychowuje dziecko i tym samym posiada prawo do rozporządzania jego majątkiem.

W załączniku PIT/M wpisuje się przychód, koszty uzyskania tego przychodu, dochód (lub
stratę), zaliczki od uzyskanych przez małoletnie dziecko przychodów podlegających łącznemu opodatkowaniu z przychodami rodziców. Załącznik PIT/M powinien być wypełniony na imię i nazwisko rodzica. Po wypełnieniu załącznika rodzice przenoszą wynikający z niego dochód oraz sumę zaliczek do formularza PIT-36.

Jeśli rodzice standardowo rozliczają się na PIT-37, muszą zmienić deklarację podatkową i w miejsce PIT-37 wypełnić PIT-36.

Podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach liniowych lub ryczałtem ewidencjonowanym i w
ogóle nie składają PIT-36, wypełniają dodatkowo tę deklarację. W takiej sytuacji kwota zarobku rodzica będzie zerowa.

Czy małoletnie dziecko może samodzielnie złożyć zeznanie roczne?

Jeśli dziecko otrzymało PIT-11, a jego dochody nie mogą być rozliczone wspólnie z dochodami rodziców, dziecko składa do urzędu skarbowego osobne zeznanie roczne pod własnym imieniem i nazwiskiem, a rodzic lub opiekun powinien je podpisać. Odpowiednim formularzem w tej sytuacji jest PIT-37.

Jakie dochody można rozliczyć?

- dochód z renty (poza rentą rodzinną);

- dochód z kapitałów pieniężnych;

- dochód z praw majątkowych;

- dochód z tytułu najmu, jeśli rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego
tytułu.

Kiedy dochody trzeba rozliczyć osobno?

Nie zawsze dochody małoletniego dziecka można rozliczyć w zeznaniu rocznym rodzica. Według art. 7 ust. 1 ustawy o PIT, do dochodów rodzica nie można doliczyć:

- dochodów z pracy - w tym stosunku pracy, umowy zlecenia czy umowy o dzieło;

- dochodów z przedmiotów oddanych do swobodnego użytku, a więc ruchomych np. książki;

- stypendiów np. naukowych.

Czy przy dochodach dziecka możliwa jest ulga prorodzinna?

Rodzic ma prawo do odliczeń z tytułu ulgi prorodzinnej, o ile wysokość dochodów dziecka
(do ukończenia 25 roku życia) nie przekroczy kwoty 3089 zł na rok podatkowy.
Kwota dochodu dotyczy dochodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania.

Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Kobieta pobierajaca gotowke z bankomatu Euronetu

Finanse

Santander zaskoczył klientów ogromną awarią. Z kont pobrał 100 razy więcej

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >