BiznesINFO.pl
Do kiedy należy złożyć PIT? Formy składania PIT-u

pixabay.com

Do kiedy należy złożyć PIT? Formy składania PIT-u

2 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Iga Marciniszyn

Udostępnij:

Rokrocznie, by rozliczyć się z urzędem skarbowym, musimy złożyć zeznanie podatkowe. Jego termin zależny jest od tego, jaką deklarację składamy. Najbardziej znaną formą jest PIT-37 dla podatników deklarujących rozliczanie wynagrodzenia za pośrednictwem pra

Do kiedy pracodawca musi dostarczyć PIT?

Dla osób zatrudnionych na umowie bardzo ważne jest, by PIT dostarczony został przez pracodawcę terminowo. To pracodawca jest płatnikiem podatku dochodowego, więc to on reguluje należności podatkowe od wynagrodzenia pracownika w odpowiedniej instytucji. Konieczne jest też, by pracodawca przygotowywał i przekazywał pracownikowi deklarację PIT-11, która stanowi informację o dochodach uzyskanych przez pracownika oraz o pobranych zaliczkach na podatek. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć PIT pracownikowi do końca lutego każdego roku, ale ma również obowiązek przekazać PIT do urzędu skarbowego drogą elektroniczną do 31 stycznia po roku podatkowym.

Jeśli natomiast dojdzie do sytuacji, w której pracodawca spóźni się z dostarczeniem PIT-u do urzędu lub do pracownika, grozi mu grzywna do 180 stawek dziennych. By uniknąć takiej kary, możliwe jest wysłanie przez przedsiębiorcę tzw. czynnego żalu jako załącznika do opóźnionej deklaracji PIT.

Do kiedy pracownik musi złożyć PIT-37?

Składanie deklaracji PIT-37 właściwie jest dla osób, które w poprzednim roku osiągnęły przychody z wynagrodzeń ze stosunku pracy, wynagrodzeń ze stosunku służbowego, praw autorskich i innych praw majątkowych, działalności wykonywanej osobiście, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz stypendiów, rent, emerytur i zasiłków. Podatnicy ci muszą złożyć swoją deklarację podatkową za miniony rok w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia kolejnego roku.

Do kiedy złożyć PIT-36?

PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. PIT-36 przeznaczony jest również dla osób, które m.in. uzyskały przychody z najmu lub dzierżawy, uzyskały przychody ze źródeł zagranicznych lub osoby, które były zobowiązane samodzielnie opłacać zaliczki na podatek. Deklarację tę należy złożyć do 30 kwietnia.

Do kiedy złożyć PIT-36L?

Ten rodzaj deklaracji przeznaczony jest dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub osób, które uzyskują przychody z działów produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym. Deklarację w tym przypadku należy złożyć również do 30 kwietnia.

Do kiedy złożyć PIT-28?

PIT-28 przeznaczony jest dla osób rozliczających się metodą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które w rozliczanym roku podatkowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej albo jawnej lub uzyskiwały przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy i podobnych tym umów. Tę deklarację należy złożyć do końca lutego po roku podatkowym, za który jest składana deklaracja.

Do kiedy złożyć PIT-38?

Ta deklaracja obowiązuje osoby, które poza działalnością uzyskały przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych czy udziałów w spółkach o osobowości prawnej. Deklarację tę złożą również osoby, które objęły udziały w spółkach o osobowości prawnej albo wkłady w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny oraz osoby, które uzyskały przychody z inwestycji w krypto waluty. PIT-38 również należy złożyć do 30 kwietnia.

Do kiedy złożyć PIT-39?

PIT-39 jest zeznaniem dla osób, które uzyskały przychód ze sprzedaży nieruchomości. Jeśli od daty nabycia lub powstania nieruchomości do dnia jej sprzedaży nie minęło 5 lat, przychód opodatkowany jest 19% stawką. Deklarację tę należy złożyć do 30 kwietnia.

Co, jeśli złożymy PIT po terminie?

Złożenie deklaracji podatkowej po terminie może wiązać się ze skarbową odpowiedzialnością karną. Wysokość kary uzależniona jest od wysokości podatku. Jeżeli kwota podatku nie przekracza 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, to kara za nieterminowość wynosi od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia. Natomiast jeśli kwota podatku jest wyższa niż 5-krotność wysokości minimalnego wynagrodzenia, to kara za nieterminowość wynosi od 10 do 720 stawek dziennych.

Istnieje jednak możliwość uniknięcia kary finansowej, jeśli w odpowiedni sposób zawiadomimy urząd o niedopełnieniu obowiązku. Możemy to zrobić poprzez wspominany już tzw. czynny żal, czyli przyznanie się do niewywiązania się z terminu. Wówczas zapłacimy jedynie obowiązujący podatek.

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >