Darowizna samochodu – podatki, umowa, formalności
pixabay.com
Autor Agata Andrzejczak - 4 Stycznia 2021

Darowizna samochodu – podatki, umowa, formalności

Podarowanie samochodu jest świetnym sposobem na zmianę formalnego właściciela bez nadprogramowych opłat. Spisanie umowy natomiast pozwoli uniknąć kosztów.

Na czym polega darowizna samochodu?

Darowizna samochodu to umowa pisemna, na podstawie której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie przedmiotu, wysokości darowizny oraz osoby, która ma zostać obdarowana. To oznacza, że nie trzeba przekazywać przedmiotu darowizny w całości, a na przykład jakiś procent udziałów w danej nieruchomości bądź przedmiocie. Co więcej, osoba, której planuje się przekazać darowiznę, może być członkiem rodziny darczyńcy, ale równie dobrze może być tylko znajomym.

Jak wygląda umowa przekazania samochodu jako darowizny?

Umowa darowizny samochodu może zostać spisana odręcznie bez udziału notariusza. Obowiązuje ona od momentu przekazania przedmiotu darowizny oraz przeniesienia prawa własności na obdarowanego. Należy jednak pamiętać, aby została sporządzona w dwóch egzemplarzach oraz zawierała elementy takie, jak:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • oznaczenie stron umowy,
 • stopień pokrewieństwa obdarowującego oraz obdarowywanego,
 • dane obdarowującego oraz obdarowywanego (imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu),
 • przedmiot darowizny (w przypadku samochodu należy uwzględnić markę, rok produkcji, VIN, nr silnika, nr rejestracyjny),
 • wartość samochodu,
 • datę przekazania samochodu,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa własności samochodu,
 • oświadczenie darczyńcy o przekazaniu samochodu lub jego części,
 • oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny samochodu lub jego części,
 • podpisy darczyńcy i obdarowanego.

Darowizna samochodu – zwolnienie z podatku

Zgodnie z ustawą o podatku od spadku i darowizn, nabywca ma obowiązek odprowadzić podatek od otrzymanej darowizny (w tym przypadku samochodu). Dlatego niezbędne jest określenie wartości pojazdu w ramach sporządzonej umowy. Obdarowany musi więc pamiętać o obliczeniu wysokości spłaty oraz złożeniu zeznania w urzędzie skarbowym.

Istnieje grupa osób obdarowanych, które są zwolnione z obowiązku odprowadzenia podatku od otrzymanej darowizny samochodu. Są to:

 • małżonek,
 • dzieci, wnuki (zstępni),
 • rodzice, dziadkowie (wstępni),
 • pasierb,
 • rodzeństwo,
 • ojczym oraz macocha.

Należy jednak pamiętać, aby osoby, które obowiązuje zwolnienie z podatku od otrzymanej darowizny samochodu mogły skorzystać z nadanego im przywileju, muszą zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie otrzymanej własności w terminie do 6 miesięcy od momentu obowiązywania spisanej umowy za pomocą druku SDZ-2. Jeżeli jednak wartość pojazdu nie przekracza kwoty wolnej od podatku (czyli 9 637 zł), obdarowany nie ma obowiązku zgłaszania darowizny do urzędu skarbowego.

W praktyce warto zgłaszać każdą darowiznę, nawet jeżeli wartość auta obdarowanego nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Według ustawy o podatku, jeżeli darowizna od danej osoby występuje więcej niż 1 raz, należy doliczyć do darowizn od tej osoby wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających rok ostatniej darowizny.

Ile wynosi podatek od darowizny samochodu w zależności od stopnia pokrewieństwa?

Wysokość podatku od wartości darowizny samochodu uzależniona jest od tego, do której grupy podatkowej należy obdarowany. Do I grupy podatkowej należą teściowie, zięć, synowa, który mają obowiązek wnieść opłatę o wysokości:

 • 3% podatku od nadwyżki (kwoty wolnej od podatku), jeżeli nadwyżka wynosi do 10 278 zł,
 • 308,3 zł oraz 5% podatku od nadwyżki (kwoty wolnej od podatku), jeżeli nadwyżka wynosi od 10 278 do 20 556 zł,
 • 822,2 zł oraz 7% podatku od nadwyżki (kwoty wolnej od podatku), jeżeli nadwyżka wynosi do 20 556 zł.

Do II grupy podatkowej należą:

 • zstępni rodzeństwa (dzieci, wnuki, prawnuki rodzeństwa),
 • rodzeństwo rodziców, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki) i małżonków pasierbów,
 • małżonkowie rodzeństwa,
 • rodzeństwo małżonków,
 • małżonkowie rodzeństwa małżonków,
 • małżonkowie innych zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków).

Mają oni obowiązek wnieść opłatę o wysokości:

 • 7% podatku od nadwyżki (kwoty wolnej od podatku), jeżeli nadwyżka wynosi do 10 278 zł,
 • 719,5 zł oraz 9% podatku od nadwyżki (kwoty wolnej od podatku), jeżeli nadwyżka wynosi od 10 278 do 20 556 zł,
 • 1 644,5 zł oraz 12% podatku od nadwyżki (kwoty wolnej od podatku), jeżeli nadwyżka wynosi od 20 556 zł.

W tym przypadku kwota wolna od podatku od darowizny samochodu wynosi 7 276 zł.

Do III grupy podatkowej należą wszyscy ci, który nie zaliczają się do powyższych grup. Mają oni obowiązek wnieść opłatę o wysokości:

 • 12% podatku od nadwyżki (kwoty wolnej od podatku), jeżeli nadwyżka wynosi do 10 278 zł,
 • 1 233,40 zł oraz 16% podatku od nadwyżki (kwoty wolnej od podatku), jeżeli nadwyżka wynosi od 10 278 do 20 556 zł,
 • 28 77,90 zł oraz 20% podatku od nadwyżki (kwoty wolnej od podatku), jeżeli nadwyżka wynosi do 20 556 zł.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News