Darowizna samochodu – kto jest zwolniony z płacenia podatku?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 31 Stycznia 2021

Darowizna samochodu – kto jest zwolniony z płacenia podatku?

Przekazanie darowizny w rodzinie zwykle nie rodzi konsekwencji podatkowych. Gdy jednak przekroczymy limit, mamy obowiązek zgłosić ją do urzędu skarbowego. Na szczęście nie wszyscy muszą się rozliczać z darowizn. Dowiedz się, kiedy darowizna samochodu nie wymaga płacenia podatku.

Darowizna samochodu – podstawowe informacje

W obrębie rodziny bardzo często przekazywane są różne prezenty, które możemy określać jako darowizny. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że w określonych sytuacjach, przyjmując darowiznę, należy zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego, a nawet zapłacić podatek. Jeśli jakiś czas temu wręczyłeś cenny prezent swojemu dziecku z okazji ukończenia 18 lat i zaczynasz się teraz martwić, to uspokajamy – nie ma powodu do obaw.

Darowizny przekazywane w rodzinie są postrzegane zupełnie inaczej niż darowizny, które przekazujemy np. przyjacielowi bądź sąsiadowi. Przykładowo: jeśli darowizna samochodu dotyczy naszego przyjaciela, to jego obowiązkiem będzie zgłosić otrzymanie samochodu, a także zapłacenie odpowiedniego podatku. Jednak jeśli to rodzic przekazuje swojemu dziecku samochód, to wystarczy tylko zgłosić ten fakt fiskusowi. Zgłoszenie darowizny samochodu w rodzinie jest bowiem warunkiem niepłacenia podatku.

Darowizna samochodu – sporządzenie umowy

Bez względu na to, czy darowizna samochodu obejmuje bliską rodzinę czy osobę niespokrewnioną, należy pamiętać o podstawach, czyli o sporządzeniu umowy, aby w przyszłości uniknąć ewentualnych nieporozumień. Dlaczego sporządzenie umowy jest takie ważne? Zastanówmy się nad definicją darowizny – jest to dobrowolne i nieodpłatne przekazanie majątku przez darczyńcę na rzecz obdarowanego. Jeśli ktoś przekazuje nam cenny przedmiot, np. samochód i nie oczekuje niczego w zamian, to tym bardziej warto mieć wszystko zapisane w umowie dla bezpieczeństwa.

Umowę darowizny samochodu można spisać odręcznie. Ważne, aby została przygotowana w dwóch egzemplarzach i zawierała wszystkie najważniejsze informacje, czyli:

 • datę i miejscowość zawarcia umowy darowizny,
 • określenie stron oraz dane darczyńcy i obdarowanego,
 • stopień pokrewieństwa,
 • przedmiot darowizny – jeśli jest nim samochód, to należy zapisać jego markę, nr rejestracyjny, rok produkcji itp.,
 • wartość pojazdu wyrażoną w pieniądzu,
 • datę przekazania samochodu,
 • podpisy darczyńcy i obdarowanego.

Darczyńca powinien zaznaczyć w umowie, że jest właścicielem samochodu i że przekazuje go drugiej osobie w określonym stanie. Natomiast obowiązkiem obdarowanego jest napisanie oświadczenia o przyjęciu darowizny samochodu.

Kto nie zapłaci podatku?

Warto również wyjaśnić kwestię tzw. grup podatkowych, bowiem wysokość należnego podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa oraz kwoty wolnej od podatku. Przekazanie jakiejkolwiek darowizny o większej wartości powinno zostać podparte umową, ponieważ brane są pod uwagę darowizny, jakie obdarowany otrzymał od jednej osoby na przestrzeni ostatnich 5 lat. Mało kto potrafiłby zapamiętać wszystkie darowizny w tym obrębie czasowym, a w przypadku darowizny samochodu łatwo przekroczyć dozwolony limit. Niestety, fiskus ma pamięć doskonałą i w każdej chwili może upomnieć się o swoje.

Zatem jakie mamy grupy podatkowe i kto do nich należy?

 • do I grupy podatkowej należą małżonkowie, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, zięć/ synowa, pasierb, ojczym macocha i teściowie,
 • do II grupy podatkowej należą zstępni rodzeństwa (bratankowie, siostrzeńcy, ich dzieci i wnuki), rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych,
 • do III grupy podatkowej należą wszystkie pozostałe osoby.

Każdej wymienionej grupie podatkowej przysługuje limit darowizn. Przekroczenie limitu oznacza, że trzeba będzie zapłacić podatek:

 • grupa I – limit darowizny wynosi 9 637 zł,
 • grupa II – limit darowizny wynosi 7 276 zł,
 • grupa III – limit darowizny 4 902 zł.

W skład I grupy podatkowej wchodzi również grupa 0, która jest zwolniona z płacenia podatków od darowizn – nawet po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, lecz pod warunkiem, że darowizna zostanie zgłoszona w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym wartość darowizny przekroczy kwotę wolną od podatku. W przypadku darowizny samochodu łatwo przekroczyć limit, dlatego warto pamiętać o tej zasadzie.

Co jeśli darowizna samochodu od rodziny nie zostanie zgłoszona na czas? Jeśli fiskus wykryje nieprawidłowość, będziemy musieli zapłacić podatek w wysokości do 20%. W niektórych sytuacjach nakładane są również kary finansowe.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News