BiznesINFO.pl
office-2360063 1920

https://pixabay.com/pl/photos/biuro-biznes-firma-2360063/

Czym różni się leasing finansowy od leasingu operacyjnego

19 Maja 2021

Autor tekstu:

Joanna Leja

Udostępnij:

Leasing jest wygodną formą finansowania zakupu pojazdu lub maszyn do firmy. Cieszy się on dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Co powinieneś wiedzieć, decydując się na ten rodzaj finansowania? Czym różni się leasing finansowy od leasingu operacyjnego?

Leasing to forma finansowania, która łączy ze sobą elementy kredytu i najmu. W praktyce oznacza to, że leasingobiorca korzysta z pojazdu na warunkach, które reguluje umowa, jednak sam jej przedmiot jest jedynie udostępniany mu na określony czas – rzeczywistym właścicielem pojazdu jest firma leasingowa. Warto poznać dwie formy tego finansowania, mianowicie: leasingu operacyjnego i finansowego. Czym się od siebie różnią?

Leasing finansowy – co to jest?

Leasing finansowy nazywany również kapitałowym czy inwestycyjnym, polega na przekazaniu przez leasingodawcę na czas oznaczony prawa do użytkowania określonych składników majątku trwałego leasingobiorcy w zamian za opłacanie rat leasingowych.
Warto wiedzieć, że w przypadku leasingu finansowego przedmiot zostanie ujęty w ewidencji środków trwałych leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Formalnie przedsiębiorca będzie właścicielem leasingowego przedmiotu i to na leasingobiorcy spoczywać będzie na obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Leasing finansowy porównywany jest do umowy kredytu, ponieważ z księgowego punktu widzenia sposób rozliczania w obu przypadkach jest taki sam.

Leasing finansowy – umowa leasingowa i wykup przedmiotu

W przypadku leasingu finansowego strony mogą dowolnie ustalać między sobą długość jej trwania. Musi być ona jednak zawarta na czas określony. W umowie o leasing finansowy określa się, że po jej zakończeniu właścicielem ruchomości lub nieruchomości automatycznie zostaje leasingobiorca. Umowa leasingu musi obejmować co najmniej 6 miesięcy, a szacunkowy wiek przedmiotu na koniec jej trwania nie powinien przekroczyć 10 lat.

Leasing finansowy a VAT

Przedsiębiorca zawierający umowę leasingu finansowego jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT w całości.

Czym jest leasing operacyjny i kto może z niego korzystać?

Leasing operacyjny, inaczej leasing usługowy, pozwala sfinansować zakup auta bez uruchamiania własnych środków.

Leasing operacyjny charakteryzuje się tym, że jego przedmiot jest zaliczany do składników majątkowych leasingodawcy. Koszty po stronie osoby korzystającej z przedmiotu leasingu obejmują pełne miesięczne raty, jak również opłatę wstępną, którą przedsiębiorca zapłaci podczas podpisywania umowy.
W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot umowy pozostaje własnością firmy leasingowej, dlatego to ona, a nie leasingobiorca, dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Każdy przedsiębiorca może skorzystać z takiej formy finansowania. Leasing operacyjny jest dostępny również dla osób fizycznych. Po upływie czasu trwania umowy leasingobiorca uzyskuje prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu, np. pojazdu, za cenę wykupu, która jest ustalona w umowie.


Charakterystyczne cechy leasingu operacyjnego to m.in.:

  • możliwość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy,

  • brak przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu na leasingobiorcę,

  • amortyzacja po stronie leasingodawcy – odpisów amortyzacyjnych dokonuje firma leasingowa.

Leasing operacyjny a VAT

W przypadku leasingu operacyjnego podatek VAT doliczany jest do każdej z rat leasingowych. Co ważne, podatek wynosi 23 proc. Dzieje się tak nawet jeśli przedmiot leasingu objęty jest 8-procentową stawką VAT. Przy tej formie leasingu nie ma obowiązku opłacania podatku VAT w całości już przy podpisywaniu umowy. Suma ustalonych opłat pomniejszona o należny podatek VAT odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej środków trwałych.

Leasing finansowy a operacyjny – porównanie

Przed podjęciem decyzji co do formy finansowania warto porównać leasing operacyjny i finansowy.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >