Czym jest spółka akcyjna i jak ją założyć?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 13 Listopada 2020

Czym jest spółka akcyjna i jak ją założyć?

Zanim założymy własną działalność gospodarczą, musimy podjąć ważne decyzje. Jedną z nich jest wybór formy prawnej, w jakiej będzie działała przyszła firma. Poszczególne formy różnią się między sobą pod względem obowiązków i przywilejów, a także wymaganego kapitału i procedury rejestracji firmy. Nie każda forma będzie pasowała do naszego pomysłu na działalność gospodarczą, dlatego w pierwszej kolejności warto dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne opcje. Wśród szerokiego wachlarza mamy do wyboru spółkę akcyjną.

Czym jest spółka akcyjna?

Spółka akcyjna to rodzaj spółki kapitałowej, posiadającej własną osobowość prawną. Nazwa spółki może być dowolna pod warunkiem, że będzie posiadała oznaczenie „spółka akcyjna” lub po prostu zawierała charakterystyczny skrót „S.A”. Jej forma opiera się na obiegu akcji, będących w posiadaniu akcjonariuszy. W Polsce spółki akcyjne działają na zasadach Kodeksu spółek handlowych, a ich kapitał zakładowy podzielony jest na akcje o równej wartości, które mogą być notowane na giełdzie.

Spółka akcyjna to forma, która zapewnia anonimowość akcjonariuszom i jest obowiązkowa dla niektórych działalności, w tym dla banków i firm ubezpieczeniowych. Założycielem spółki mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające jednak zdolność prawną.

Spółka akcyjna – jak założyć?

Zakładanie spółki akcyjnej to proces dość skomplikowany i kosztowny. W pierwszej kolejności jej założyciele muszą podpisać umowę założycielską, w której opisany będzie statut spółki. W dokumencie tym należy uregulować prawa i obowiązki założycieli, akcjonariuszy i organów. Należy w nim określić między innymi nazwę i siedzibę firmy, przedmiot jej działalności, czas trwania i wysokość kapitału zakładowego. Statut spółki musi również zawierać dane wszystkich założycieli, członków zarządu i rady nadzorczej.

Kolejnym krokiem jest wniesienie kapitału zakładowego, który jest warunkiem koniecznym dla powstania i istnienia każdej spółki akcyjnej w Polsce. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 100 tysięcy złotych, natomiast minimalna wartość jednej akcji wynosi 1 grosz. Właścicielami akcji są akcjonariusze, którzy mogą handlować nimi na giełdzie, czerpać dochody z tytułu dywidendy i nie ponoszą żadnych odpowiedzialności za zobowiązania firmy. Wszyscy założyciele spółki akcyjnej muszą natomiast wnieść własne wkłady do spółki, dzięki czemu stają się jej współwłaścicielami.

Spółka akcyjna – zarząd, rada nadzorcza i wpis do KRS

Założyciele spółki akcyjnej mają obowiązek powołać zarząd i radę nadzorczą. Zarząd zajmuje się prowadzeniem działalności spółki i reprezentowaniem jej w stosunkach zewnętrznych. Jej członkowie mogą być powoływani lub odwoływani przez radę nadzorczą, która sprawuje również nadzór nad działalnością spółki akcyjnej. Rada powinna składać się z co najmniej trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Ostatnim ważnym elementem zakładania spółki akcyjnej jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wniosek, który można złożyć tradycyjnie na urzędowym formularzu KRS-W4 lub elektronicznie za pośrednictwem Portalu Dostępowo-Informacyjnego, powinien zawierać wszystkie najważniejsze dane dotyczące spółki – między innymi nazwę i adres, wysokość kapitału, liczbę i wartość akcji oraz nazwiska i imiona członków zarządu. Można powiedzieć, że spółka akcyjna zaczyna istnieć dopiero po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym uzyskuje osobowość prawną.

Jak rozwiązać spółkę akcyjną?

Rozwiązanie spółki akcyjnej wymaga ponownego złożenia stosownego wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. Czynność ta pozwoli zlikwidować ją z obrotu prawnego, przez co traci również zdolność prawną i sądową. Istnieje kilka sposobów na zakończenie działalności spółki, a ich wybór jest zależny od powodów jej likwidacji. Spółkę akcyjną można wykreślić z Krajowego Rejestru Sądowego z powodu jej likwidacji, ogłoszenia upadłości, rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzenia likwidacji, transformacji spółek lub rozwiązania z urzędu przez sąd rejestrowy.

Spółka akcyjna - podsumowanie

Jak widać, założenie spółki akcyjnej to dość mozolny proces. Oprócz dużego kapitału zakładowego o minimalnej wartości 100 tysięcy złotych należy liczyć się z dodatkowymi wydatkami. Za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego należy uiścić opłatę sądową w wysokości 500 złotych, natomiast za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zapłacimy kolejne 100 złotych.

Ponadto wiele czynności związanych z działalnością spółki akcyjnej wymaga sporządzania dokumentów w formie aktu notarialnego. Osoby bez doświadczenia, które zamierzają założyć spółkę, prawdopodobnie będą musiały korzystać z pomocy profesjonalnych doradców. Wszystko to generuje dodatkowe koszty. Dlatego spółki akcyjne to forma organizacji, którą zwykle stosują duże przedsiębiorstwa, prowadzone przez doświadczonych ludzi.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News