Czym jest gwarancja bankowa?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Czym jest gwarancja bankowa?

Zdarza się, że przedsiębiorcy mają kłopot z płynnością finansową. Wówczas warto skorzystać z gwarancji bankowej. Czym jest i jakie warunki należy spełnić?

Czym jest gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa jest rodzajem zabezpieczenia w przypadku niewypłacalności oraz sposobem poprawienia wiarygodności przedsiębiorstwa wobec kontrahenta.

Jest to rodzaj umowy z bankiem. Jej zawarcie zobowiązuje instytucję finansową do wypłacenia pełnej kwoty zobowiązania wierzycielowi firmy, w momencie gdy firma będzie miała problem z terminowym spłacaniem rat. W zamian za pomoc banku firma zobowiązana jest do zapłacenia prowizji na rzecz banku, zazwyczaj jest to procent od sumy wypłaconej przez bank wierzycielowi.

Gwarancji bankowych udziela się najczęściej dla zabezpieczenia dużych inwestycji wymagających sporych nakładów finansowych.

Co można zabezpieczyć gwarancją bankową?

Gwarancja bankową można zabezpieczyć zapłatę za zakupione już towary i wykonane usługi, a także transakcje, które będą wykonywane w przyszłości. Najczęściej zabezpiecza się:

 • spłatę kredytu,
 • zwrot zaliczki,
 • spłatę rat leasingowych,
 • rękojmię,
 • zapłatę cła,
 • zapłatę za towary i usługi,
 • gwarancje wykonania umowy czy kontraktu.

Jakie są rodzaje gwarancji bankowych?

Można wyróżnić dwa rodzaje gwarancji bankowych, które zależą od rodzaju formalności potrzebnych do wypłaty należności na rzecz wierzyciela. Są to:

 • gwarancja warunkowa – bank wypłaci środki w przypadku, gdy beneficjent spełni warunki zapisane w umowie. Bank sprawdzi zasadność roszczenia oraz czy zostały dopełnione wszelkie formalność potwierdzające tą zasadność,
 • gwarancja bezwarunkowa – bank wypłaci cała kwotę na żądanie, nie sprawdzając zasadności wniosku i formalności.

W jaki sposób ubiegać się o gwarancję bankową?

Przed podpisaniem umowy o gwarancję bankową bank sprawdza zdolność kredytową przedsiębiorcy. Zazwyczaj do uzyskania gwarancji potrzebne jest założenie konta w danym banku oraz zabezpieczenie umowy w postaci depozytu pewnej sumy pieniężnej lub obciążenie hipoteką nieruchomości należącej do przedsiębiorcy.

Po pozytywnym procesie weryfikacji następuje podpisanie umowy o gwarancję bankową pomiędzy bankiem a przedsiębiorcą. Jej treść powinna być precyzyjna i nie budzić żadnych wątpliwości oraz umożliwiać nadinterpretacji. W umowie powinny się znaleźć następujące informacje:

 • rodzaj gwarancji (warunkowa czy bezwarunkowa),
 • konkretna wierzytelność, która ma zostać objęta gwarancją,
 • czas trwania gwarancji,
 • maksymalna kwota, jaką bank zobowiązuje się zapłacić beneficjentowi,
 • termin, w jakim bank powinien zrealizować wypłatę,
 • warunki wypłaty świadczenia.

Jak długo ważna jest umowa gwarancji bankowych?

Gwarancja bankowa ma charakter określony, czyli obowiązuje tylko przez okres przewidziany w umowie. Możliwe jest zakończenie umowy przed czasem, jeżeli:

 • przedsiębiorca spłaci swoje zadłużenie,
 • gdy nastąpi dobrowolna rezygnacja z przysługującego zabezpieczenia,
 • gdy zaistnieją inne sytuacje zawarte w umowie gwarancji bankowej.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News